WS 04 Budget in evenwicht

Report
Budget in evenwicht: wat kan
groepswerk hierin betekenen?
Omgaan met budget via leergroepen
Vanessa Elskens, hulpverlener CAW Halle-Vilvoorde (BIZ)
Ilse Elshout, hoofdmaatschappelijk werker OCMW-Zemst
Ontstaan
• OCMW Zemst: 1 jaar groepswerk budget
gedaan.
• CAW middelen verkregen als budgethouder
samenwerkingsverbanden CAW-OCMW’s van
de regio o.a. voor schuldpreventie.
• OCMW & CAW samenwerking ontstaan.
Leergroepen
• Mensen leren omgaan met hun budget aan de
hand van 8 sessies van 2 uur.
• Gratis!
• Verschillende thema’s : energie, facturen &
administratie, voeding & verzorging,
budgetvriendelijk koken, gevaren van
kredieten,…..
• Deelnemers: cliënten van OCMW en CAW.
• Diploma en cadeau: minimum 6/8 keer aanwezig.
Waarom groepswerking?
• Meerdere mensen tegelijkertijd bereiken.
• Sociaal aspect zeer belangrijk! Leren van
elkaar en sociaal isolement doorbreken.
• Meer zelfvertrouwen: cliënt ziet dat hij/zij niet
alleen is.
• Bevordert autonomie en zelfstandigheid cliënt
• OCMW minder tijd investeren qua uitleg over
praktische zaken.
Evaluatie
• Gedurende de leergroepen was er feedback
tussen OCMW – CAW.
• Na elke leergroep was er een evaluatie.
• Punten meenemen om werk te verbeteren.
• Nazorggroepen? Met OCMW Zemst is er een
ILC opgestart.
Positieve punten
•
•
•
•
•
•
•
•
Leren omgaan met budget.
Kans op herval ligt veel lager.
Meer zelfvertrouwen.
Zien dat ze niet alleen zijn.
Mensen zijn veel gemotiveerder in hun BB.
Leren van elkaar en bouwen vriendschappen op
OCMW dossier gaat makkelijker.
Minder intensief voor maatschappelijk werker
door betere samenwerking.
• Samenwerking OCMW-CAW zeer positief.
Negatieve punten
• Groot engagement: 8 weken 2 uur.
• Bereikbaarheid: openbaar vervoer soms
moeilijk.
• Sommigen hadden liever OCMW-medewerker
bij de screening gehad.
Groepssamenstelling
• Het OCMW heeft mogelijke kandidaten
aangeleverd. Zij hadden al afgetoetst of de
mensen interesse hadden. De verdere
screening gebeurde via het CAW. CAW ging na
wat de verwachtingen waren van de
deelnemers en wat zij willen leren.
Regio
• ‘Cultuur’ van de regio bv. Zemstenaar komt
niet zo snel naar buiten met zijn problemen.
• Taalbeleid per OCMW verschillend  aanbod
Centrum Basiseducatie.
• Bereikbaarheid per regio verschillend: meer
openbaar vervoer, sommige OCMW’s zorgden
voor vervoer,…
Workshopdagen
• Vanuit stuurgroep beslist om leergroepen om
te zetten in workshopdagen.
• Redenen:
- Meer mensen bereiken.
- Minder engagement vragen aan deelnemers.
- Laagdrempeliger: in het weekend,
kinderopvang voorzien, vervoer,…
Middelen
• Financieel: via BIZ-financiering.
• Personeel: meer werk op korte termijn maar
dit win je terug op lange termijn.
Vragen?
Bedankt voor de aandacht!
Indien je nog vragen hebt omtrent de workshops die handelen over budgeten schuldhulpverlening: contacteer gerust het Vlaams Centrum
Schuldenlast vzw:
- Isolde Vandevelde, stafmedewerker preventie, (02)211 55 75
- Miet Remans, stafmedewerker vorming en publicaties, (02)211 56 37

similar documents