CIOBĂNICĂ C. Radu

Report
Sistem online de verificare a
autenticităţii documentelor
Proiect realizat de Radu-Constantin Ciobănică
Coordonat de S.L. Dr. Ing. Iulian Niţă
Structura lucrării
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forme de plagiat
Scenarii vizate
Metode de evitare
Algoritmul Smith-Waterman
Algoritmul Boyer-Moore
Criterii de performanţă
Comparaţie între algoritmi
Concluzii
Implementare
Forme de plagiat
•
•
•
•
•
Copy & paste
Schimbarea cuvintelor
Plagiatul de stil
Plagiatul metaforei
Plagiatul de idei
Scenarii vizate
• Boyer-Moore:
▫ copy&paste
▫ schimbare ordine de apariţie
• Smith-Waterman:
▫ cuvinte derivate
▫ plagiat de stil
▫ plagiat metafore
Tehnici de evitare
•
•
•
•
•
•
Înţelegerea plagiatului
Folosirea surselor multiple
Semnele citării – ghilimelele
Referinţe la parafraze
Referinţe la reformulare sau rezumare
Precizarea surselor
Smith-Waterman
• Compară segmente de toate lungimile
• Găseşte similarităţi structurale
1. Preprocesare:
▫ Iniţializare matrici
▫ Maparea caracterelor
Smith-Waterman
2. Calcularea matricii de scoruri
Smith-Waterman
3. Calcularea părinţilor (traceback)
Smith-Waterman
4. Identificare potriviri semnificative
▫ Decizie dependentă de valoarea scorului
5. Populare matrice M.
Boyer-Moore
• Analiza se face de la
dreapta la stânga
• Căutare la nivel de pattern
• Dispune de shift-ări
inteligente
Boyer-Moore
1. Preprocesare:
• Indexare
• Generare tabele shift-are
în funcţie de ocurenţă
Boyer-Moore
2. Aliniere pattern
3. Compararea cu ultimul caracter:
• Shift-are caracter greşit(distinct)
Boyer-Moore
• Shift-are cu sufix bun
- shift-are 2 poziţii
Boyer-Moore
• Shift-are cu sufix bun
- shift-are 5 poziţii
Criterii de performanţă
Smith-Waterman:
• Complexitate temporală:
O(M+N)
+
O(MN)
Iniţializare
+
umplere matr
Boyer-Moore:
• faza de preprocesare O(M + N) de timp şi spaţiu;
• faza de căutare în O(MN);
• performanţă maximă O(N/M)
O(MN) = O(MN)
traceback
Comparaţie algoritmi
•
•
•
•
Dimensiune eşantion / şir:
Eficienţa în timp
Spaţiu de stocare necesar
Ţinta analizei
Concluzii
• “Ligi” diferite
• Funcţionalităţi complementare
• Performanţe complementare
Implementare

similar documents