Prezentare proiect Erasmus+_Ioan Bococi

Report
“Pregatire practică pentru inserția pe piața muncii a
tinerilor absolvenți”
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, primit în cadrul Programului Erasmus+,
KA1, domeniul formării profesionale.
Beneficiarul proiectului:
Liceul Tehnologic “Ioan Bococi”
Str. Tudor Vladimiresc Tel/fax 0259431552
Email [email protected]
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională
și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.
I. Scopul proiectului:
Proiectul își propune să contribuie la:

accentuarea laturii practice a formării profesionale a tinerilor aflaţi în
formare iniţială de la specializarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
 perfecționarea și consolidarea competențelor profesionale și
antreprenoriale precum și a competențelor generale care vor adauga
șanse în integrarea pe piața muncii.

promovarea egalității de șanse, asigurarea accesului la educație de
calitate și a incluziunii sociale
II. Obiectivele proiectului:
 Asigurarea accesului tinerilor la educație de calitate în formarea profesionala inițiala, pentru
a facilita inserția pe piața muncii.
 Dobândirea de experiențe de lucru, formarea și dezvoltarea de cunoștințe, abilități și
competențe în domeniul de formare
 Dobândirea abilităților de aplicare a tehnicilor moderne din domeniu;
 Consolidarea competențelor lingvistice de specialitate ce vor permite mobilitatea pe piața
muncii
 Dezvoltarea abilităților de documentare (teoretică și practică) pe o anumită temă
 Dezvoltarea autonomiei personale și a capacității de adaptare la mediu de viață diferit
 Dezvoltarea de competențe cheie, de comportamente si atitudini necesare integrarii în
lumea dinamică a pieței muncii.
 Dezvoltarea creativității si dobândirea de abilități în inițierea unei afaceri
III.GRUP ȚINTĂ
 Proiectul se adresează elevilor domeniului “Estetica și îngrijirea corpului uman”
calificarea Frizer –Coafor –Manichiurist -pedichiurist, învățământ profesional
clasa a XI–a și stagii de practică
 Elevii vor efectua un numar de 90 de ore de pregătire practică pe parcursul a 3
săptămâni, ore prevăzute în curriculumul de specialitate
 Perioada mobilității: 24. 02. 2015- 16. 03. 2015
 Număr participanți: 10 elevi
 Numar persoane însoțitoare: 1
 Grant aprobat: 25618Euro
 Durata proiectului: 1 an
IV. PARTENERI INTERNAȚIONALI
Partener intermediar: Service Intership Consulting S.L. Heroe de Sostoa 122
Malaga –Spania
Parteneri de primire: Centro de Belleza Y Spa Carmen
Peluqueria Lourdes Gil
Peluqueria Zimply Zen
Peluqueria Angeles Gil
Peluqueria Hrnan Chessa
Peluqueria Orsi
V. REZULTATE AȘTEPTATE:
-10 elevi cu bune competențe profesionale,care vor realiza o bună tranziție de la școală la locul de
muncă,un indice regional de inserţie mai bun
-10 lucrări de certificare a competențelor profesionale cu elemente de originalitate și informații
specifice domeniului cu aplicabilitate practică
-competențe profesionale îmbunătățite la nivelul standardelor europene
-îmbunătăţirea calităţii muncii,prin contactul cu noile tehnici şi metode din saloanele dotate la
cerințele standardelor europene.
-auxiliar curricular ce va cuprinde atât conținuturile teoretice cât și conținuturile practice pentru
modulul “Adaptarea lucrărilor la cerințele clientului”
-un portofoliu cu materiale de instruire, instrumente de evaluare (fișe de evaluare,fișe de
observare,fișe de lucru individuale)
- parteneriate durabile şcoala- agenți economici europeni
-competențe lingvistice îmbunătățite ;
-creșterea autonomiei personale
-prevenirea riscul excluderii de pe piața muncii prin formarea de competențe la nivel european
Vă mulțumim pentru atenție.

similar documents