Curs 8. Politica privind concurenta

Report
Politica privind concurența
• Este esențială pentru formarea și funcționarea pieței
unice
• Poziție diferită a statelor membre:
– Germania și Franța - mecanismul pieței nu acoperă
distribuția corectă a resurselor, deci e nevoie de o politică
comună privind concurența care să încurajeze formarea de
firme europene și creșterea competitivității acestora
– Marea Britanie, Olanda și Luxemburg - mecanismul pieței
trebuie lăsat să funcționeze și să stabilească gradul de
competitivitate al firmelor europene în raport cu cele
americane sau japoneze
Piata Uniunii Europene este:
• Fragmentată din punct de vedere al cererii și al ofertei
• Îmbracă
trăsăturile
pieței
cu
concurența
monopolistică:
– Un număr (relativ) mare de producători cu o putere de piață
relativ mică asupra întregii piețe a unui bun;
– Poziția de monopol deținută de fiecare din producători
asupra unei forme diferențiate a aceluiași produs.
Trăsăturile politicii privind
concurența
• Baza solidă conferită prin tratate;
• Nu a înlocuit politica privind concurența din statele
membre;
• Reglementează concurența la nivel comunitar, în
paralel cu politicile naționale privind concurența, care
se aplică pentru operațiuni între firme naționale.
• Comisia Europeană este instituția care reglementează,
investighează, decide, aplică și sancționează cazurile
care întra sub incidența regulilor concurenței.
Politica privind concurența este
îndreptată spre trei direcții importante:
• Lupta împotriva:
– Înțelegerilor restrictive;
– Subvențiilor și altor ajutoare de stat;
– Altor surse de distorsiuni cum ar fi standarde,
norme, etc.
Înțelegerile restrictive
• Sunt:
– Acordurile orizontale
– Acordurile verticale
– Fuziunile și achizițille
Acordurile orizontale
Sunt încheiate între firme actual sau potențial
concurente și presupun:
• Stabilirea în secret a prețului pentru bunurile similare;
• Încheierea de acorduri privind schimbul de informații cu
privire la vânzări;
• Drepturile de proprietate industrială;
• Alianțe strategice în domenii de vârf.
Acordurile verticale
• acorduri de distribuție exclusivă între grupuri
de furnizori;
• acorduri de cumpărare exclusivă;
• franchiza;
• abuzul de poziție dominantă.
Fuziuni si achizitii
• Tratatul de la Roma nu include prevederi legate de
fuziuni și achiziții
• Septembrie 1990Regulamentul de control al
fuziunilor și achizițiilor, conf. căruia Comisia poate
bloca fuziunile transfrontaliere între firme ale caror
cifră de afaceri globală e mai mare de 5 miliarde de
euro sau dacă cifra de afaceri a cel puțin două firme
depășește 250 milioane euro.
Ajutoarele de stat
• Reprezintă subvenții guvernamentale oferite
firmelor sub forma:
–
–
–
–
plăților directe
împrumuturilor cu dobandă preferențială
ștergerii datoriilor
garantării împrumuturilor contractate
Ajutoarele de stat
Excepții:
• când ajutoarele au un caracter social
• În caz de dezastru natural
• Când sunt acordate zonelor cu o rată ridicată a
șomajului
• Când sunt acordate pentru zonele foarte slab
dezvoltate
• Pentru conservarea moștenirii culturale și istorice

similar documents