CARBON (2)

Report
Carbonul
STRUCTURA ATOMICĂ:

Carbonul este elementul esnțial al materiei vii.
6 protoni (6 p+)

A=12
nucleu
C

6 neutroni (6n)
Înveliș electronic: 6 electroni (6 e-)

Z=6

Alcătuirea învelișului electronic:
1.(K):2 e2.(L):4 e-


12 nucleoni
Perioada: a II-a
Grupa: a IV-a A

Procesul de ionizare:
+4 e









-4
C ------>C
Caracter chimic: nemetal
Caracter electrochimic: electronegativ
Valența: IV
Electrovalența: IV
Covalență față de H: IV
Covalența față de O: II , IV
m=12 u.a.m
1 mol=12g C
STAREA NATURALĂ
Se găsește liber(0,035% din scoarța terestră)
și sub formă de compuși în stare liberă.
 Sub formă de compuși:
 C+02CO2 –dioxid de carbon CaO+CO2CaCO3 –calcar MgO+CO2MgCO3-carbonat de magneziu
DIAMANTUL

Diamantul este un mineral nativ și în același timp o piatră
prețioasă. Din punct de vedere chimic este una din formele de
existență ale carbonului pur, celelalte fiind carbonul
amorf (grafitul) și fulerenele. Diamantul cristalizează în
sistemul cubic.
PROPRIETĂȚI FIZICE









Starea de agregare și forma de prezentare: solid , se
cristalizează în formă cubică.
Aspectul: Incolor , uneori colorat în galben sau albastru
Densitatea: mai mare decât a apei – 3,5 g/cm3
Duritate : 10 ( cel mai dur element)
Solubilitatea: insolubil
Conductibilitatea: izolator termic și electric
Temperatura de topire: peste 3500 C
Proprietăți optice: reflectă lumina
Proprietăți organoleptice : nu are gust și miros
GRAFITUL

Grafitul sau plombagina (denumire de specialitate)
este un mineral răspândit în natură ce face parte din
categoria nemetalelor, fiind după diamant un
element stabil datorită structurii simetrice de C60 cu
o compoziție chimică de Carbon pur cristalizând
hexagonal, rar romboedric sau fiind sub formă
amorfă.
PROPRIETĂȚI FIZICE








Starea de agregare și forma de prezentare : solid, se
cristalizează in forma hexagonală.
Aspectul : opac, de culoare neagră-cenușie, lucios și
unsuros la pipăit
Densitate : mai mare decât a apei 2,2 g/cm³
Solubilitatea : insolubil
Conductibilitatea termică si electrică : bun conductor de
căldură și electricitate
Temperatura de topire : > 3500°C
Proprietăți optice : opac
Proprietăți organoleptice : nu are gust și miros
FULERENUL

Fulerenele sau "C60" reprezintă o clasă de
compuși de atomi de carbon, care prezintă per
ansamblul structurii cu forme sferice sau forme
cilindrice .Fulerenul este considerat, alături de
carbonul amorf, grafitul și diamantul o formă
alotropică distinctă a carbonului.
PROPRIETĂȚI FIZICE
Starea de agregare : solid
 Aspectul : opac, de culoare neagră
 Densitatea : mai mare decât a apei 1,75-2,19
g/cm³
 Solubilitatea : insolubil în apă, solubil în benzină
 Conductibilitatea termică și electrică : rău
conductor de căldură si electricitate
 Proprietăți optice : opac
 Proprietăți organoleptice : nu are gust și miros

CĂRBUNELE

Cărbunele este o rocă sedimentară de culoare
brun - neagră cu proprietăți combustibile
formată prin (carbonizare) îmbogățirea
în carbon (în condițiile lipsei oxigenului) a
resturilor unor plante din epocile geologice.
TIPURI DE CĂRBUNI

Antracitul 95% C ( solid, negru compact)

Huila 80-90% C ( solid, negru lasă urme pe hârtie)

Lignitul 50-60% C ( solid, brun, structură fibroasă)

Turba 55-60% C ( solid, cafeniu, aspect buretos)
PROPRIETĂȚI CHIMICE ALE CARBONULUI

Diamantul are reacționabilitatea foarte
scăzută, pe când grafitul o are mai mare ca a
diamantului, acesta recționând cu oxigneul si
hidrogenul

Reacția carbonului cu hidrogenul :
110° C
C + 2H2 ------> CH4 – metan
Ni

Reacția carbonului cu oxigenul :
2C + O2 -----> 2CO
C + O2 -----> CO2
CO2 + Ca(OH)2 ------- > CaCO3 ↓ + H2O – ecuația de
recunoaștere a CO2
 Reacția
carbonului cu apa :
1000° C
C + H20 ------> CO + H2
Vapori
 Reacția
carbonului cu oxizi metalici :
C + CO2 ------> 2CO

Reacția carbonului cu oxizi metalici :
2ZnO + C ------> 2Zn + CO2
2Fe2O3 + 3C --------> 4Fe + 3CO2
2CuO + C -------> 2Cu + CO2

Reacția carbonului cu acizii oxigenați :
2H2SO4 + C --------> CO2 + 2SO2 + 2H2O
4HNO3 + 3C ---------> 3CO2 + NO + 2H2O
UTILIZĂRI ALE CARBONULUI
DIAMANTUL

Diamantul se folosește la instrumentele de
tăiat , de găurit sau de lustruit materiale foarte
dure.
CĂRBUNELE

Cărbunele se folosește pe post de combustibil,
în metalurgie, în îngrășăminte, pentru
obținerea medicamentelor, pentru fabricarea
fibrei de carbon și pentru obținerea izotopului
C14 , care se folosește pentru datarea
obiectelor arheologice.
GRAFITUL

Grafitul se folosește în confecționarea de
electrozi, de mine de creion, de explozibil, în
fabricarea cauciucului și în obținerea
lubrifianților.
ECHIPA DROJDIERII
Proiect realizat de:
 -Ivan Mihail
 -Pintilie Ionuţ
 -Popescu Matei
 -Roşca Mihnea
 -Tatu Alexandru
 -Veis Onul


similar documents