Acum Decid Eu

Report
Copiii pot face lucruri mai măreţe decât
ne-am putea imagina ! Tinerii au un
potenţial uriaş de a schimba lumea întruna mai bună !
“Ziua Ştafetei - Copiii şi tinerii preiau decizia”
..Acum !
Fundaţia Terre des hommes – Elveţia
Scop:
Facilitarea participării copiilor din România la deciziile importante ce le pot
influenţa viaţa şi comunitatea în care trăiesc.
Proiectul are în vedere:
• introducerea unui model educaţional modern de participare
• crearea unui spaţiu de explorare vocaţională şi de exprimare personală ce le
dezvoltâ potenţialul.
Obiective:
• 500 de copii şi tineri din peste 12 judeţe de pe teritoriul României vor prelua
“ştafeta” unei meserii pe care visează s-o profeseze, o vor experimenta
concret şi vor lua decizii în exersarea acesteia, în perioada 18-21 noiembrie,
cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului.
• O audienţă largă va fi sensibilizată referitor la un drept fundamental al copilului
– dreptul la participare. Se vor pune bazele unei reţele instituţionale de suport
ce promovează dreptul copilului la participare şi liberă exprimare, atât pe
perioada derulării proiectului cât şi după finalizarea acestuia.
• Facilitarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor vulnerabili şi respectarea
drepturilor acestora. Ziua Ştafetei este o iniţiativă ce se adresează tuturor
categoriilor de tineri şi le valorizează dreptul la participare.
1
Beneficiari:
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, 2428 de tineri, cu
vârste cuprinse între 12 -18 ani din 38 de judeţe, au explorat peste 86 de
meserii. Tinerii au provenit din 155 de şcoli, licee sau instituţii de protecţie a
copilului.
Fundaţia Terre des hommes a acordat mini granturi unui număr de 38 de
ONG-uri şi asociaţii din Bucureşti şi din ţară care au aplicat pe platforma online
www. acumdecid.eu . Selecţia a fost realizată de către reprezentanţi ai boardului de copii ce au participat în cadrul ediţiei pilot din 2012.
523 de tineri ce aparţin unor categorii vulnerabile au fost susţinuţi financiar în
demersul de a experimenta meseria visată în cadrul iniţiativei Ziua Ştafetei –
acum decid.eu
Tinerii trăiesc în localităţi izolate, sunt copii de etnie rromă sau de altă etnie,
copii în risc de abandon şcolar, copii cu dizabilităţi, copii instituţionalizaţi,
solicitanţi de azil, copii migranţi sau provenind din familii de migranţi.
2
Rezultate:
• Cei 2428 de tineri au fost sprijiniţi de :
171 de coordonatori
2041 de însoţitori
1032 de mentori.
• Acest rezultat a fost obţinut graţie implicării unor parteneri valoroşi :
Fundaţia Vodafone – programul Voluntar de Profesie
Ministerul Educaţiei Naţionale
Federaţia Organizaţiilor Non - Guvernamentale Pentru Copil,
Ambasada Franţei, OIF
DPC, MMFPSPV, 38 de inspectorate şcolare judeţene, DGASPC din 12
judeţe, 48 de ONG-uri, Ambasadele UK, Cehia, Franţa, Austria, Elveţia,
Irlanda, Polonia, Olanda, Canada, Wallonie Bruxelles, Institutul Francez,
Institutul Polonez, 82 de societăţi comerciale, 23 de spitale, 14 cabinete
medicale, 18 posturi publice sau private de radio Tv, 51 de unităţi din
structura MAI şi MAN, agenţii de presă, consilii judeţene, primării ş.a.m.d
• Iniţiativa Ziua Ştafetei 2013 s-a bucurat de prezenţa cu totul deosebită a
Comisarului Scoţian pentru Copii şi Tineri, Domnul Tam Baillie
• A fost creată o metodologie a proiectului, ce a inclus ghidul de aplicaţie cât şi
cel al coordonatorilor locali şi a fost creată o platformă online funcţională ce a
facilitat un bun acces la informaţie.
• A fost realizat un film video care a fost difuzat în cadrul Galei Festivalului
pentru Drepturile Copilului organizat de FONPC în decembrie 2013 şi care
poate fi vizualizat accesând link-ul
http://www.youtube.com/watch?v=2wcwpcxEcwQ
Copiii şi organizatorii
vă mulţumesc !

similar documents