Ústav experimentální botaniky AV ČR

Report
Ústav experimentální botaniky
Akademie věd ČR, v. v. i.
Setkání ředitelů fakultních škol PřF UP
2. 12. 2013
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
• Jedno z pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR
• Od ledna 2013 součást Centra regionu Haná
• Spolupráce s PřF UP v Olomouci a zahraničními laboratořemi
• Celkem 59 zaměstnanců
Šlechtitelů 31, Olomouc-Holice - 585 238 701 - [email protected]
Výzkumný program laboratoře
• Struktura a vývoj genetické informace rostlin
• Naše experimentální objekty:
Obiloviny
(pšenice, ječmen, žito)
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Banánovník
(Musa spp.)
Traviny
(kostřavy a jílky)
Pšenice
• Pěstovaná na největší ploše ze všech zemědělských plodin
• Základní potravina pro 40 % světové populace
• Poskytuje 20 % kalorií (pečivo, těstoviny)
• Celosvětové zásoby klesají
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Velikost dědičné informace pšenice
• Genetická informace pšenice je větší než u člověka
rýže (≈400 Mbp)
kukuřice (≈2500 Mbp)
člověk (≈3,000 Mbp)
Pšenice setá (≈17,000 Mbp)
Genom pšenice obsahuje
2.786x více písmen než knižní
série o Harry Potterovi !!!
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Strategie analýzy složitých genomů
• Třídění chromosomů pomocí
průtokové cytometrie
• Tvorba knihoven DNA fragmentů
• Celosvětově unikátní technologie
• Základ mezinárodního projektu
sekvenování genomu pšenice
Genom
pšenice
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Banánovník (Musa spp.)
http://olomouc.ueb.cas.cz/
•
Jednoděložná bylina z jihovýchodní Asie
•
4. nejdůležitější plodina
•
85 % banánů je spotřebováno v místě, kde jsou
vypěstovány (Uganda: ročně 300 – 400 kg
banánů na osobu)
•
200 druhů (některé sladké, ostatní škrobové)
•
Náchylný k nemocem, 50 - 55x postřiků → BIO
banány neexistují
Genetika a šlechtění banánovníku
• Genová banka pro banány je v belgické Lovani (1 500 položek, plané
i kulturní)
• ÚEB: charakterizace všech položek ve světové genové bance
• V Olomouci největší sbírka banánů ve střední Evropě
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Festulolium – kříženec kostřavy a jílku
• Nový druh vytvořený člověkem
• Kombinace výhodných vlastností rodičovských druhů
→ Odolnost vůči chladu x dobrý růst, výnos a obsah živin
http://olomouc.ueb.cas.cz/
Studium a využití Festulolia
• ÚEB: Studium zastoupení rodičovských
genomů a vývoje genetické informace
metodou FISH
• Spolupráce se šlechtitelskou stanicí
Hladké Životoce
http://olomouc.ueb.cas.cz/
• Pastviny, okrasné trávníky, golfové trávníky
Děkuji Vám za pozornost!

similar documents