Avviksanalyse

Report
Oppgave – diagramanalyse av avvik faste kostnader
Følgende opplysninger foreligger om en tilvirkningsavdeling:
Budsjett
Hele året
Faste kostnader
780 000
Direkte timer
6 000
Standard direkte timer for faktisk
produksjon siste måned
437,5
Realisert
Faste kostnader
Direkte timer
Siste måned
73 000
525
Løsningsforslag s 1
a) Først drar vi opp aksene. Plasserer så kr på den loddrette aksen og
aktivitetsmålet, i dette tilfellet DT (direkte timer), på den vannrette.
b) Så må vi sette skala på aksene.
• Normalaktiviteten legges midt på aksen eller litt lenger mot høyre:
6000 t / 12 = 500 t
• Norm FK legges midt på eller litt høyere opp: 780 000/12 = 65 000
.
Både punkt a) og b)
kr
er allerede gjort
klart i arbeidsheftet, men vil måtte
65 000
gjøres fra grunnen
av i andre tilfeller.
0
500 t
DT
Løsningsforslag s 2
a) Vi plotter inn normen for FK i T2. Siden FK antas upåvirket av aktiviteten, blir
det en vannrett linje!
b) Vi markerer normalaktiviteten med en «støtte-stolpe»
c) Ved selvkostmetoden innkalkulerer man FK som om de var variable på basis
av standard tid. Det gir en stigende linje, og ved normalaktiviteten, og bare
der, vil vi innkalku.
kr
lere de forventede
Norm
FK (normen).
65 000
MERK krysset mellom
innkalkulert og norm
Normalaktivitet
Innkalkulert
0
500 t
DT
Løsningsforslag s 3
a) Nå er tiden inne for å tegne inn de virkelige kostnadene på 73 000
b) Vi markerer så standard aktivitet (438 t) med en ny «støtte-stolpe»
c) Ved selvkostmetoden innkalkulerer man FK som om de var variable på basis
av standard tid. Det gir en stigende linje, og ved normalaktiviteten, og bare
der, vil vi innkalkulere
.
kr
de forventede FK (=
Virkelig
normen).
Norm
73 000
65 000
Innkalkulert
Std. aktivitet
437,5 t
0
Normalaktivitet
500 t
DT
MERK krysset mellom
innkalkulert og norm
Løsningsforslag s 4
Nå bør vi kunne lese av avvikene i diagrammet.
a) Først søker vi etter beskjeftigelsesavviket. Det er forskjellen mellom innkalkulert ved
standard aktivitet (standard FK for faktisk produksjon) og norm, dvs. S – N. Det er
avstanden mellom rød og blå linje, avlest langs stolpen for standard aktivitet, ca. -8 000
(= ca. 57 000 – 65 000)
b) Så finner vi forbruksavviket, som for.
kr
skjellen mellom norm
Beskjeftigelsesavvik ca -8 000
Virkelig
og virkelig (N – V). Det
Forbruksavvik
-8
000
Norm
er -8 000 (= 6500073000)
73 000
65 000
Innkalkulert
Std. aktivitet
Normalaktivitet
437,5t
0
500 t
DT
MERK krysset mellom
innkalkulert og norm

similar documents