Skaner

Report
Wykonał:Kordian1994
Spis Treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wprowadzenie
Budowa skanera
Typy Skanerów
Podstawowe parametry skanera
Rodzaje skanerów
Skanowanie
Zastosowanie
Bibliografia
2
Wprowadzenie
Skaner - jest to urządzenie, które przekształca oryginał
analogowy (np. zdjęcie) w obraz cyfrowy. Obraz cyfrowy
jest złożony z tzw. pikseli - kwadratowych elementów o
stałej barwie.
Pierwszy skaner powstał w latach pięćdziesiątych XX
wieku. Obecnie dysponujemy wieloma typami tych
urządzeń. Należą do nich skanery: reprodukcyjne,
bębnowe, płaskie, punktowe i ręczne.
Spis Treści
3
Budowa skanera
Skaner składa się ze źródła światła, zestawu luster i soczewek, oraz
światłoczułego elementu - w obecnie występujących w skanerach jest to
najczęściej matryca CCD. Skanowany materiał (np. zdjęcie) umieszczone
jest na szklanym blacie. Zostaje ono oświetlane przez lampę ksenonowa,
halogenową bądź fluorescencyjną. Odbita od zdjęcia i luster wiązka światła
zostaje skupiona przez soczewkę i pada na matrycę CCD, tam zostaje
zamieniona na sygnał cyfrowy, przesyłany do komputera.
Spis Treści
4
Typy skanerów
Ręczny
Służy do skanowania obrazów i dokumentów na papierze o małych
rozmiarach. Aby jednak za ich pomocą uzyskiwać skany o zadowalającej
jakości, trzeba mieć wprawną i pewną rękę, gdyż urządzenia te należy
przesuwać po papierze z odpowiednią dokładnością.
Większość skanerów ręcznych pozwala na wczytywanie obrazu o
maksymalnej szerokości siedmiu centymetrów.
Skanowanie większego obszaru odbywa się w kilku etapach,
polegających na skanowaniu fragmentów np. obrazu i odpowiednim ich
łączeniu w specjalnych aplikacja - programach.
Spis Treści
5
Typy skanerów
Stacjonarny
Często pod nazwa skanery płaskie (ang. desktop scanner). Z
wyglądu do złudzenia przypomina kserokopiarkę, jest tylko mniejszy. W
swojej górnej części posiada pokrywę, pod którą znajduje się szyba. Pod
szybą w trakcie skanowania porusza się zespół lampa-lustro.
Zazwyczaj skanery płaskie podłącza się do komputera przez interfejs
SCSI lub przez port równoległy, ostatnio poprzez złącze USB.
Zastosowanie skanerów płaskich to przede wszystkim profesjonalne
prace graficzne, wymagające dobrych parametrów skanowania, oraz
biurowe (skanery czarno-białe), polegające na skanowaniu dokumentów w
celu późniejszego poddania ich obróbce OCR.
Niektóre firmy produkują do swoich skanerów płaskich specjalne
przystawki DIA do skanowania przezroczy (diapozytywów).
Spis Treści
6
Podstawowe parametry skanera
Rozdzielczość decydująca o liczbie rozpoznawanych przez
skaner szczegółów - ilość punktów na cal dpi (ang. dot per
inch),
Typowe rozdzielczości skanerów ręcznych wynoszą od 100
do 400 dpi.
Format skanowanego dokumentu np. A4, istnieje możliwość
większych formatów dla skanerów stacjonarnych specjalistycznych (dla biur konstrukcyjnych).
Aktualnie niektóre skanery posiadają przystawki do
skanowania slajdów.
Spis Treści
7
Podstawowe parametry skanera
Ilość kolorów, tzw. głębia kolorów definiująca ilość
rozpoznawanych przez skaner barw (1 bitowa - 2 kolory
[czarny i biały], 8 bitowa - 256 kolorów, 24 bitowa - 16,8
mln kolorów, 30, 36, 40, 48 i więcej, zależnie od skanera).
Szybkość skanowania - zależy od modelu skanera oraz
stopnia dokładności skanowanego materiału - im
wyższa dokładność skanowanego materiału
(rozdzielczość), tym dłuższy czas skanowania.
Spis Treści
8
Rodzaje skanerów:
• skaner ręczny
• skaner płaski
• skaner bębnowy
• skaner do slajdów
• skaner do filmów fotograficznych
• skaner kodów kreskowych
• skaner przestrzenny - 3D
• skaner kwadratowy
• skaner lustrzany
• skaner pryzmatowy
• skaner światłowodowy
Istnieją również skanery do odczytywania informacji innej niż obraz, np. czytniki
danych zapisanych w postaci magnetycznej.
Spis Treści
9
Skanowanie
Wprowadzenie obrazu do pamięci komputera za pomocą urządzenia
zwanego skanerem. W procesie skanowania obraz zostaje podzielony
na mozaikę prostokątnych kawałków (pikseli), a następnie każdy z
tych kawałków zostaje opisany liczbą całkowitą należącą do
ustalonego przedziału, określającą jego kolor np. dla obrazu czarnobiałego przedstawionego w 256 odcieniach szarości będą to liczby z
przedziału od 0 do 255 określające jasność; 0 to czerń, 256 to biel. W
ten sposób powstaje cyfrowa postać obrazu, czyli mapa bitowa, którą
możemy zapisać w pamięci komputera.
Spis Treści
10
Zastosowanie
Skaner może w wydatny sposób uzupełnić wyposażenie każdego biura - także prowadzonego w
domu. Za pomocą skanera i modemu możemy w postaci faksów przesyłać i odbierać listy. Poza
tym skaner możemy też używać jako kserokopiarki - zeskanowany dokument drukujemy na
drukarce i w ten sposób otrzymujemy kopię oryginału. Urządzenie do skanowania świetnie się
nadaje do tworzenia elektronicznego archiwum dokumentów: od świadectwa szczepienia po
umowę kupna samochodu. Zeskanować można każdy dokument. Kiedy zaś zajdzie potrzeba
odszukania lub okazania kopii któregoś z nich, wystarczy, że otworzymy odpowiedni folder na
dysku twardym, wybierzemy właściwy plik i wydrukujemy go. Większą liczbę plików najlepiej
zapisać na dysku CD-R, by niepotrzebnie nie zajmowały miejsca na dysku twardym. Z kolei
oryginalne dokumenty możemy wówczas umieścić w innym bezpiecznym miejscu. Oczywiście w
niektórych przypadkach sam obraz zeskanowanego dokumentu nie wystarczy, ponieważ może
zajść konieczność dokonania zmian w treści zawartego w nim tekstu. Do konwertowania, czyli
zamiany, zeskanowanego obrazu (graficznego) w dokument tekstowy, który później poddawany
jest obróbce w edytorze tekstu, służy oprogramowanie OCR (Optical Character Recogni- tion).
Jego zadaniem jest rozpoznawanie pojedynczych liter i znaków, a następnie zamiana ich w całe
wyrazy i zdania. Odpowiedni program OCR zwykle jest standardowo dołączany do
sprzedawanych urządzeń skanujących.
Spis Treści
11
Źródła internetowe wykorzystane w prezentacji:
oWikipedia.pl
oZsaslawno.com
oKru.sp1.w.interia.pl
oPcWorld.pl
oPcu.republika.pl
Spis Treści

similar documents