Kulturní dědictví prezentace

Report
Seznámení s tématem
10´
Práce ve skupinách
30´
Prezentace
40´
UNESCO
(organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu)
14.11.1945
vzdělávání, přírodní vědy,
humanitní a sociální vědy,
kultura a komunikace
Paříž
195 členů
Zakládající člen
22.2.1993
Pro zprostředkování styku národních
organizací a odborníků s UNESCOČeská komise pro UNESCO
Stálá mise ČR při UNESCO
Nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě,
které byly pro svou unikátnost vybrány organizací
UNESCO a přijaty na tzv. „seznam světového dědictví“.
Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy,
jezera, hory, národní parky a města.
Každá světová památka by měla:
(1) představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia
(2) vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti
světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství
(3) být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo
zaniklé
(4) být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje
určité významné období historie lidstva
(5) být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště
v případě, kdy by tyto prvky mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn
(6) být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či vírou, uměleckými a literárními výtvory
výjimečného celosvětového významu
Podklady pro nominace památek České republiky na Seznam
světového dědictví zpracovává Národní památkový ústav z
pověření Ministerstva kultury.
Napiš informace o památce do
pracovního listu a se skupinou
prezentuj tyto památky (časová
dotace je 5´)!
•
•
•
•
Název památky
Lokalita
Od kdy je památkou UNESCO
Proč je památkou UNESCO
Jiné
Masopust
Slovácký verbuňk
Sokolnictví
Obrázky:
Unesco. 2013. Dostupné z: http://www.cdc-ccd.org/IMG/arton3855.jpg
Masopust. 2013. Dostupné z:
http://i.idnes.cz/10/022/c460/ZMA3130e3_171408_4187655.jpg
Slovácký verbuňk. 2013. Dostupné z:
http://i.idnes.cz/10/022/c460/ZMA3130e3_171408_4187655.jpg
Sokolnictví: 2013. Dostupné z:
http://i.idnes.cz/10/022/c460/ZMA3130e3_171408_4187655.jpg
Použité zdroje:
České dědictví UNESCO. 2013. Dostupné z: http://www.unesco-czech.cz/
Úmluva o světovém dědictví UNESCO 2013. Dostupné z
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakonymezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/

similar documents