grafieken

Report
Over stapgrootte en volgorde programmaregels
a=F/m
dv=a*dt
v:=v+dv
ds:=v*dt
s:=s+ds
t:=t+dt
‘eerste wet van Newton
‘snelheidstoename
‘snelheid
‘positieverandering
‘positie
‘tijd
• Ons model neemt de waarde van de snelheid na de eerste
tijdstap als constante waarde voor de eerste periode (van nul
tot de eerste stap). Dat is een te grote waarde resulterend in
te grote verplaatsingen. Neem je de snelheid voorafgaand aan
de eerste stap, dan krijg te kleine verplaatsingen. De
gemiddelde snelheid gedurende die tijd is wel goed. In dit
geval, bij een eenparig versnelde beweging is die makkelijk te
bepalen: als je (vn-vn-1)/2 neemt levert dat bij deze eenparig
vesnelde beweging precies de analytische lijn op.
• Het effect van de stapgrootte is kleiner als je de stapgrootte
verkleint, zie het verschil in de grafiek tussen dt = 0,1 en dt =
1. Je moet dan wel veel meer rekenslagen maken.
met stapgrootte dt = 1: model ligt er flink boven
Met stapgrootte dt = 0,1:
modelgrafiek ligt vlak boven analytische grafiek
Met stapgrootte dt = 1 en de snelheid aan het begin van het
interval dsn= vn-1*dt Het model geeft te lage waarden.
Met gemiddelde snelheid dsn= (vn+vn-1)dt/2: lijnen liggen precies
op elkaar.

similar documents