Tanari_szerep

Report
A tanári szerep
Neveléselmélet
A pedagógus tulajdonságai
A jó tanár - diák kapcsolat
átláthatóság
függés egymástól
törődés
elkülönülés
az igények kölcsönös kielégítése
Más életkor, más tanár-ideál („anya”,
„játszótárs”, „vezető”, „mester”, „kolléga”)
Kettős normarendszer - a fiatalok és
felnőttek számára (elfelejtjük a madarak
nyelvét- Travers)
8 hiedelem a tanári
szerepről (Robert Gordon)
1. Sosem veszíti el hidegvérét, nem
mutat heves érzelmeket
. 2. Nincsenek nemi, faji, vallási
előítéletei
4
3.
Nincs
kedvence,
mindenkit
.3.
egyformán elfogad
4. Izgalmas, szabad, ösztönző, mégis
nyugodt és rendezett légkör
6.
8 hiedelem a tanári
szerepről (Gordon,folytatás)
5. Következetes: nem változik, nem
feledékeny, nem részrehajló
6. 6. Nem hangulatember, nem
hibázik
7.7. Mindig tudja a helyes választ,
tudása mindig nagyobb, mint
diákjaié
8.Támogatja tanártársait, velük
„egységfrontot” alkot a diákok előtt
Két tanári stílus 1.
demokratikus
irányítás
autokratikus
irányítás
Döntés
a nevelő javasol
-a tanulók részt
vesznek a döntésben
a nevelő diktál
tanulói beleszólás
minimális
Teljesítmény
fegyelem
Étékelés
A nevelő távollétében,
hosszú távon is jó
Csak rövid távon jó
Tárgyilagos,
Pozitív elemek
hangsúlyozása
Szubjektív,
személyeskedő
Főleg kritika
Hierarchia
Decentralizált
Változó rangsor
Centralizált,
hierarchikus, merev
Két tanári stílus 2.
demokratikus
irányítás
sok kontaktus
CSOPORTMAGATARTÁ folyamatos
fejlődés
S
jó kooperáció
-"mi" csoport
NEVELŐGYEREK
VISZONY
oldott,
bizalmas,
barátságos,
kooperatív
kvázi egyenrangú
partnerek
kétoldalú
kontaktus
autokratikus
irányítás
csekély kooperáció
bizonytalanság
rivalizálás
izoláció
függő,
merev,
távolságtartó,
humor nélküli
kevéssé
kooperatív
felnőtt
kezdeményez
kontaktust
Nevelői magatartásmódok
(KOZÉKI Béla, 1975)
1.
2.
harmonikus
- nyílt, rugalmas, következetes, biztonságos
- aktív, jó önkontrollú személyiség
liberális
- szeretetteljes, elfogadó
-külső kontroll gyenge  gátlástalan személyiség
3. ambiciózus
meleg, irányító
kudarckerülő
4. túlvédő
-
autokratizmus,
drill

„ gumiketrec” sündisznó-reakció”, passzivitás
egyenrangú partner  szeretethiány, kevés
empátia
Nevelői magatartásmódok
(KOZÉKI Béla, 1975)
5. hideg, demokratikus
6.
egyenrangú partner  szeretethiány, kevés
empátia
elhanyagoló
szeretet és védelem nélkül  küzdelem a
frusztrációkkal
7. drilles
megfélemlítés, parancs  szolgalelkű
8. diszharmonikus
nevelési tehetetlenség,
hullámzás
neurotikus személyiség
bűntudat,
érzelmi
Az osztályfőnök adminisztratív
feladatai
1. OSZTÁLYADMINISZTRÁCIÓ
1.1. Tanmenet készítés
1.2. Osztálynapló vezetése
1.3. Bizonyítványok, anyakönyv kitöltése
2. NYILVÁNTARTÁSOK
2.1.Veszélyeztetett tanulók
nyilvántartása,
szociális juttatások
2.2. Igazolatlan mulasztások
2.3.Továbbtanulási, statisztikai lapok kitöltése
Az osztályfőnök egyéb feladatai 1.
3. EGYÉB FELADATOK
3.1. Névsorok, feljegyzések
családlátogatásról, hospitálásról
3.2. Tanulók iskolán kívüli tevékenységének
szervezése: kirándulás, múzeum, színház
stb.
3.3. Beszámolók készítése
3.5. Jegyzőkönyvek készítése
3.6 Vizsgák lebonyolítása
3.7. Jutalmak
3.8. Jellemzések
Az osztályfőnök egyéb feladatai 2.:
Kapcsolattartás
1. Szülői értekezlet
tájékoztató, információ jellegű
vita jellegű
Témái:
tanulmányi kérdések
a tanulók munkafegyelme, magatartása
közös programok szervezése
az iskola házirendje
a pályaválasztás, továbbtanulás
szakkörökről, előkészítők
tanulmányi kirándulás, egyéb programok
Szülői értekezlet fajtái
Az iskola munkatervében: évente 2 - 3
alkalommal osztály szülői értekezlet
Réteg szülői értekezlet:
7-8. osztályosok: pályaválasztás
1. osztályosok
Táborozók szüleinek
Találkozás a családdal:
Családlátogatás
Fogadóóra: szülők számára: egyéni,
részletes információ, a tanároknak:
pedagógiai konzultáció a szülőkkel

similar documents