9. přednáška FCR-svatební, hipo, treking,...,geocaching

Report
Další specifické formy cestovního
ruchu – svatební CR, hipoturistika,
treking, horolezectví, paragliding,
golf, geocaching
Ing. Ľubica Cinkánová
Specifické formy CR
Díky dynamickému rozvoji vznikají, vyvíjí se a vymezují nové
druhy cestovního ruchu:
-
svatební cestovní ruch
hipoturistika
treking
horolezectví
paragliding
golf
geocaching
lanové centrum
Specifické formy CR
-
sexuální
temný
filmový
cestovní ruch
dobrovolnický
taneční
gay/lesbian
karavaning
mototuristika
šetrný-masový, naturturistika, CR osamělých, drogový, gamblerský, zodpovědný,
asketický, muslimský, couchsurfing, diaspora CR
- pseudo cestovní ruch
Svatební cestovní ruch
• nejdynamičtější a rychle se rozvíjející odvětví novodobého cestovního
ruchu
• spojuje činnosti související se svatebním obřadem, jeho přípravou,
svatební cestou novomanželů a posvatebními aktivitami
• svatební veletrhy a výstavy významně podporují další růst této
specifické formy CR
Celosvětově oblíbené destinace :
Benátky, Řecko a jeho ostrovy, Itálie, Kuba, Karibik, Las Vegas
Svatební cestovní ruch
Oblíbené destinace v ČR:
Praha, hrady a zámky (Karlštějn, Hluboká, Lednice…), hotely special
Oblíbená místa v Libereckém kraji:
hrady, zámky a hotely nabízející romantické pobyty svatební cesty
(zámek Sychrov, Hrad Houska, Hrubý Rohozec)
„ balíčky“ zahrnující ubytování v apartmánech, romantickou večeři při
svíčkách, láhev sektu nebo vína, snídaně do postele, květiny na pokoji,
aromatické masáže, čokoládové zábaly, saunu pro dva, vířivku, ….
Hipoturistika
• způsob trávení volného času na koňském hřbetě, přičemž se jedná o pobyt
v přírodě,kde převažuje poznávací složka nad sportovně – technickou.
• forma venkovského cestovního ruchu, jejíž hlavní náplní je práce s koňmi,
vyjížďky na koních či hipoterapie
• mnohdy je právě hipoturistika spjata s rozvojem agroturistiky
Hipoterapie:
léčebně pedagogicko-psychologické ježdění, kde pomáhá při léčení tělesně
postiženým, a to zejména v handicapech rovnováhy, koordinace či vývoje
vzpřimování (děti), v mnoha případech slouží jako prevence před případnou
degenerací nervových drah
Hipoturistika
Parajezdectví
navazuje na hipoterapii a je určené telesně handicapovaným
Psychoterapie
kontakt s koněm a interakce s ním jako prostředek motivace,
aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami, telěsne i
mentálně postižení, děti s poruchami poroznosti, učení, chování a
různými dalšími formami poruch
hipostezky, stáje, projížďky, ustájení, ubytování jsou nabízené mnoha
farmami a stájemi v našem kraji
Treking
• pěší a horská turistika
• využívání husté sítě značených tras
• jednotný systém pro celou ČR
• „nordic walking“ jako tělu prospěšná alternativa, eliminující například
ztrátu rovnováhy u starších lidí
• nové projekty značení tras a magistrál pro další zpřístupnění
přírodních krás na našem území
Horolezectví
• klasické horolezectví je pohyb v náročném horském anebo
vysokohorském terénu s obtížností minimálně III. stupně UIAA, k
němuž je zapotřebí speciálního vybavení i lezeckých dovedností, kde
využívá v převážné míře mobilních jistících pomůcek (výjimka např.
Vysoké Tatry, kde jsou trvale umístěna fixní lana)
• sportovní horolezectví - lezecké techniky a akrobatické prvky,
většinou na lezeckých stěnách + skalní lezení, není podmíněno
horským, nebo vysokohorským prostředím, obvykle používá fixních
jistících bodů
Horolezectví v přírodě
V ČR se nachází mnoho vhodných lokalit:
Český ráj – pískovcové skály, skalní věže
Hřensko/Saské Švýcarsko – Pravčická brána a další skalní útvary v
regionu
Sloup v Čechách – oblast Nového Boru a České Lípy
Malá Skála, Hrubá skála
Jizerské hory – nepískovcové skály, rašeliniště
Krkonoše – KRNAP, lezení zakázané,vhodné pro turistiku
Lezecké stěny
• na malém prostoru umístěné uměle vytvořené stěny s různými stupni
obtížnosti
• několik výstupních tras a imitovaných převisů
• v krytých prostorách možnost tréningu neomezeně
• možnost zapůjčení vybavení
• na Liberecku a Jablonecku je mnoho možností navštěvovat lezecká
centra, menší stěny jsou vybudovány i v menším městech
Paragliding
• letecký sport, kde se k letu používá padákový kluzák-křídlo
• start z kopce rozběhem, nebo z roviny za tažným lanem
• využívání vzdušných proudů
• tandemové létání
• lokalita Kozákov
• lokalita Špindlerův Mlýn
Golf
• rozmáhající se sport co do počtů hráčů i golfových hřišť
• punc “sportu bohatých“postupně padá
• vhodné pro všechny věkové kategorie
• nezbytnost tréningu a výdrže
• pokora k člověku a přírodě
V Čechách sport s historií, po roku 1948 již jako „buržoazní“ dále
neprovozován.
Po roce 1990 opět nabývá na popularitě.
Golf
ČR má předpoklady dál se rozvíjet jako destinace pro rozvoj golfového
cestovního ruchu.
Nabízí hřiště dobré kvality, na atraktivních místech, dostupné ubytovací
kapacity a pořád ještě příznivé ceny
Golfová hřiště u Karlových Varů, Konopište, Harachov a jiné, taktéž na
Liberecku:
YPSILON na Fojtce, Malevill, Golf club Liberec Machnín, Golf club Ještěd Rozstání,…
Lanové centrum
• outdoorová aktivita vhodná pro děti, dospělé, jednotlivce i skupiny
• zábava spočívá v překonávání překážek zavěšených na stromech nebo
konstrukcích, lezení po horolezeckých stěnách a jízdě na lanové dráze
• samozřejmostí je bezpečné jištění kolegů nebo profesionálních
instruktorů
V našem regionu se lanové centrum nachází například na ranči
Malevil, Malá Skála u plovárny, na Kristýně – rekreační centrum
Trojzemí
Geocaching
- novodobá velmi populární hra, která stojí na pomezí mezi turistikou a
sportem
- rozšířená až v 21. století, kdy se GPS signál stal přesným i pro civilní
uživatele (odstranění umělé odchylky)
- stoupající počet hráčů
- aktivita kombinující několik prvků:
zpřístupnění systému GPS laické veřejnosti
poznávání nového, touha po dobrodružství a lovení pokladů
prostý pohyb v přírodě
cestování po turisticky zajímavých místech
Geocaching
Umožňuje zapojení celého věkového spektra:
- mládežníci
- dospělý
- rodiny s dětmi
- oddíly, kluby
- senioři
Velký potenciál jak pro cestovní ruch, tak pro outdoorové , teambuildingové aktivity a vzdělávání – zatím marketingově příliš
nepodchycené
Geocaching
• Základní princip spočívá v hledání skrytého objektu cache za pomoci
GPS, přičemž jsou známé jeho geografické souřadnice.
• Geocacher po nalezení zapíše informaci do denníku logbook,
případně vymění obsah a cach opět zamaskuje, vše se má provádět
mimo zraky ostatních přítomných náhodných turistů - muggles
• Cache bývají umísťované na místech málo navštevovaných a přitom
zajímavých, nebo naopak na místech frekventovaných, kde nalezení
může být spojeno s nějakým úkolem
Geocaching na Liberecku
• Envikešky – od jednotlivcům ke skupinám ( oddíly, třídy, skauti), po
registraci hledají dle souřadnic určitou keš, za její nalezení získavají body,
kde hra je rozšířená na „hledání pokladu“
• v regionu rozšířeno skauty z „Junáka“ za podpory Libereckého kraje
• Etický kodex geocachera - neničit, chovat se ohleduplně, nezanechávat po
sobě nepořádek, nevstupovat na soukromé pozemky nepovoleným
způsobem, vnímat krásu okolo sebe.
• Pravidla pro umisťování keší mimo soukromé pozemky a jiná nevhodná
místa existují zatím jen v některých cizích zemích.
• V ČR zatím žádná takováto oficiální pravidla nebyla sepsána, a tak je nutné
se spolehnout na intuici a dobré mravy hráčů hry.
Keš a její specifika
Dělení keší: podle několika hledisek
a) podle velikosti: micro, small, regular a large
b) podle typu: tradiční, multi keš,puzzle keš,event keš, megaevent keš
( nad 500 ), virtuální, web cam keš, a další
a) podle obtížnosti terénu : stupnice o pěti hvězdičkách , viz. stránky
Envikeš
Keše na Liberecku
• Tradiční keš – GCY9EK Přehrada Fojtka. Souřadnice keše jsou uvedeny
na stránkách keše . Stačí je nahrát do GPS a dojít na místo, kde se
nachází jedna schránka.
• Multi keš – GC15M50 Jizerskohorské přehrady. Keš je koncipovaná
jako delší cyklovýlet po pěti jizerskohorských přehradách – Fojtce,
Černé Nise, Přehradě Josefův Důl, Protržené přehradě a Souši. U
každé přehrady je nutné splnit úkol, který pomůže získat čísla pro
výpočet souřadnic konečné keše.
• http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC15M50
Mapa keší v ČR

similar documents