Prezentacja 2 - INF-WLF

Report
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
PODSTAWY ADRESOWANIA IP
W SIECIACH KOMPUTEROWYCH
LEKCJA 2:
Adresowanie bezklasowe
Dariusz Chaładyniak
2
Wprowadzenie do adresowania bezklasowego
• Adresowanie z użyciem masek podsieci
• Maska podsieci – 32-bitowa liczba binarna
• Charakterystyczna budowa maski podsieci
• Zapis maski w notacji kropkowo-dziesiętnej
Standardowe maski podsieci w notacji binarnej
PIERWSZY OKTET
DRUGI OKTET
TRZECI OKTET
CZWARTY OKTET
KLASA A
SIEĆ
HOST
HOST
HOST
KLASA B
SIEĆ
SIEĆ
HOST
HOST
KLASA C
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
KLASA A
11111111
00000000
00000000
00000000
KLASA B
11111111
11111111
00000000
00000000
KLASA C
11111111
11111111
11111111
00000000
Standardowe maski podsieci w notacji dziesiętnej
PIERWSZY OKTET
DRUGI OKTET
TRZECI OKTET
CZWARTY OKTET
KLASA A
SIEĆ
HOST
HOST
HOST
KLASA B
SIEĆ
SIEĆ
HOST
HOST
KLASA C
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
KLASA A
255
0
0
0
KLASA B
255
255
0
0
KLASA C
255
255
255
0
Określanie identyfikatora sieci
ADRES HOSTA
ZAPISANY DZIESIĘTNIE
172
ADRES HOSTA
ZAPISANY BINARNIE
10101100
00011001
10010011
01010101
MASKA PODSIECI
ZAPISANA BINARNIE
11111111
11111111
11110000
00000000
ADRES SIECI
ZAPISANY BINARNIE
10101100
00011001
10010000
00000000
ADRES SIECI
ZAPISANY DZIESIĘTNIE
172
.
.
25
25
.
.
147
144
.
.
85
0
• Konwersja dziesiętnego zapisu adresu IP na postać binarną
• Maska podsieci w notacji binarnej
• Wykorzystanie operatora logicznego AND
Podział na podsieci z maską 25-bitową
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
PODSIEĆ
203
117
78
0
11001011
01110101
01001110
00000000
11111111
11111111
11111111
10000000
255
255
255
128
ADRES
MASKA
• Adres sieciowy z klasy C
• Zapożyczony 1 bit
• Maska podsieci o adresie 255.255.255.128
• 2 podsieci po 126 hostów
Podział na podsieci z maską 26-bitową
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
PODSIEĆ
203
117
78
0
11001011
01110101
01001110
00000000
11111111
11111111
11111111
11000000
255
255
255
192
ADRES
MASKA
• Adres sieciowy z klasy C
• Zapożyczone 2 bity
• Maska podsieci o adresie 255.255.255.192
• 4 podsieci po 62 hosty
Podział na podsieci z maską 27-bitową
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
PODSIEĆ
203
117
78
0
11001011
01110101
01001110
00000000
11111111
11111111
11111111
11100000
255
255
255
ADRES
MASKA
• Adres sieciowy z klasy C
• Zapożyczone 3 bity
• Maska podsieci o adresie 255.255.255.224
• 8 podsieci po 30 hostów
224
Podział na podsieci z maską 28-bitową
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
PODSIEĆ
203
117
78
0
11001011
01110101
01001110
00000000
11111111
11111111
11111111
11110000
255
255
255
240
ADRES
MASKA
• Adres sieciowy z klasy C
• Zapożyczone 4 bity
• Maska podsieci o adresie 255.255.255.240
• 16 podsieci po 14 hostów
Podział na podsieci z maską 29-bitową
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
PODSIEĆ
203
117
78
0
11001011
01110101
01001110
00000000
11111111
11111111
11111111
11111000
255
255
255
248
ADRES
MASKA
• Adres sieciowy z klasy C
• Zapożyczonych 5 bitów
• Maska podsieci o adresie 255.255.255.248
• 32 podsieci po 6 hostów
Podział na podsieci z maską 30-bitową
SIEĆ
SIEĆ
SIEĆ
HOST
PODSIEĆ
203
117
78
0
11001011
01110101
01001110
00000000
11111111
11111111
11111111
11111100
255
255
255
252
ADRES
MASKA
• Adres sieciowy z klasy C
• Zapożyczonych 6 bitów
• Maska podsieci o adresie 255.255.255.252
• 64 podsieci po 2 hosty
Format adresu IPv6
• IPv6 – 128-bitowa liczba binarna
• Olbrzymia przestrzeń adresowa
– adresów IPv6 jest tyle, że można każdemu mieszkańcowi na Ziemi
przypisać ich więcej, niż wynosi cała przestrzeń adresowa IPv4
– na każdy metr kwadratowy naszej planety przypada 665 570 793 348
866 943 898 599 adresów IPv6
• Zapis w notacji dwu-kropkowo-szesnastkowej
• Udoskonalenia IPv6 (uproszczony nagłówek, wyższe bezpieczeństwo)
Uproszczenia w zapisie adresu IPv6
ADRES IPv6 ZAPISANY BINARNIE
0010000111011010 0000000011010011 0000000000000000 0010111100111011
0000001010101010 0000000000000000 0000000000000000 1001110001011010
ADRES IPv6 ZAPISANY SZESNASTKOWO
21DA : 00D3 : 0000 : 2F3B : 02AA : 0000 : 0000 : 9C5A
ADRES IPv6 – DOPUSZCZALNE UPROSZCZENIA
21DA : D3 : 0000 : 2F3B : 2AA : 0000 : 0000 : 9C5A
21DA : D3 : 0 : 2F3B : 2AA : 0000 : 0000 : 9C5A
21DA : D3 : 0 : 2F3B : 2AA :: 9C5A
ADRES IPv6 – INNE PRZYKŁADY UPROSZCZEŃ
0ADA : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0009
>>>
ADA :: 9
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
>>>
:: 1
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
>>>
::
Porównanie adresów IPv4 i IPv6
1 0 0 1 1 0 1 0 . 1 1 0 1 1 0 0 1 . 0 0 1 1 1 0 1 1 . 0 1 1 1 0 1 0 0
IPv4
154
.
217
.
59
.
116
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 : 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
7FFE
:
5907
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 : 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
DF86
:
C9B5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 : 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
7FED
:
8A93
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 : 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
4A76
IPv6
:
3BAF
7FFE : 5907 : DF86 : C9B5 : 7FED : 8A93 : 4A76 : 3BAF

similar documents