LCA - prezentare

Report
Lowest Common Ancestor
Problema
Fie T=(V,E) un arbore cu radacina.
Definim LCA-ul a doua noduri, in arborele T, ca
fiind stramosul comun al celor doua aflat cel mai
departe de radacina.
Sa se raspunda la intrebari de forma: “Care este
LCA-ul nodurilor u si v?”
Terminologie
path(x, y) = multimea nodurilor de pe lantul x -> y.
stramosi(x) = multimea stramosilor lui x.
stramosi(x) = path(x,root)
nivel(x) = | path(x,root) |
dad(x) = tatal nodului x
LCAT (u, v) = w , w ∈ stramosi(u) ∩ stramosi(v) si
∄ z ∈ stramosi(u) ∩ stramosi(v) ,
nivel(z) > nivel(w)
path(7, 10) = { 7, 4, 2, 1, 3}
stramosi(8) = { 4, 2, 1}
nivel(11) = 3
dad(5) = 2
LCAT(8, 9) = 2
Algoritm naiv
Descriere:
Vom parcurge stramosii lui u si ii vom adauga intr-o
tabela hash. Apoi vom parcurge stramosii lui v si
primul gasit in hash reprezinta solutia, LCAT (u, v).
Algoritm naiv
Implementare:
input : u,v
output : LCAT (u, v)
HashTable = []
while u != r do
HashTable.insert(u)
u = dad(u)
while v != r do
if v in HashTable then return v
else
v = dad(v)
Algoritm naiv
Complexitate:
Spatiu: O(n)
Timp: O(n)
Algoritm naiv cu memorie constanta
Descriere:
Vom aduce cele doua noduri pe acelasi nivel,
ridicandu-l pe cel care se afla pe nivelul mai mare la
nivelul celuilalt. In acest moment, vom incepe sa-i
ridicam simultan pana cand ajungem in acelasi nod,
acesta va reprezenta LCAT (u, v).
Algoritm naiv cu memorie constanta
Implementare:
input : u,v
output : LCAT (u, v)
if nivel(u) > nivel(v) then swap(u,v)
while nivel(v) > nivel(u) do
v = dad(v)
while u != v do
u = dad(u)
v = dad(v)
return u
Algoritm naiv cu memorie constanta
Complexitate:
Spatiu: O(1)
Timp: O(n)
Impartirea pe bucati de sqrt
Descriere:
Consideram HT ca fiind inaltimea arborelui T.
HT = max { nivel(x) | ∀ x ∈ V }
Impartim nivelele arborelui in [sqrt(H)] multimi.
Precalculam pentru fiecare nod stramosul sau care se
afla pe ultimul nivel al multimii anterioare. Aducem
ambele noduri in aceeasi multime, ridicandu-l pe cel
care se afla mai departe de radacina. In acest moment,
ridicam nodurile in stramosii precalculati anterior.
Repetam cat timp suntem in noduri diferite. Daca
suntem in acelasi nod, cautam solutia liniar in multimea
precedenta ca in algoritmul prezentat anterior.
Impartirea pe bucati de sqrt
Multimea 1
Multimea 2
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P
0
0
0
2
2
2
2
2
2
3
3
Impartirea pe bucati de sqrt
Implementare precalculare:
def DFS( x )
s = [sqrt(H)]
if nivel(x) mod s != 1 then
P(x) = P(dad(x))
else
P(x) = dad(x)
for each k in fii(x)
DFS(k)
Impartirea pe bucati de sqrt
Implementare LCA:
while P(u) != P(v) do
if( nivel(u) > nivel(v) ) then
u = P(u)
else
v = P(v)
//in continuare aplicam exact algoritmul naiv cu
memorie constanta pentru a afla rezultatul
Impartirea pe bucati de sqrt
Complexitate:
Spatiu: O(n)
Timp: O(sqrt(n)) + O(n)
Cautarea binara a raspunsului
Descriere:
Precalculam un tablou bidimensional P[1…N][0…logN]
P[ i ][ j ] = al 2j stramos al lui i.
dad(i) , j = 0
P[ i ] [ j ] =
P[ P[ i ][ j - 1] ][ j - 1 ]
Pentru a calcula LCAT (u, v) vom aduce, initial,
nodurile pe acelasi nivel folosindu-ne de
precalcularea efectuata. Apoi vom cauta binar
solutia.
Cautarea binara a raspunsului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
1
1
2
2
2
4
4
6
3
3
1
0
0
0
1
1
1
2
2
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cautarea binara a raspunsului
Implementare precalculare:
for j in [0,logN]
for i in [1,N]
if j = 0 then
P[ i ][ j ] = dad(i)
else
P[ i ][ j ] = P[ P[ i ][ j - 1 ] ][ j - 1 ]
Cautarea binara a raspunsului
Implementare LCA:
if nivel(u) > nivel(v) then swap(u,v)
for i = logN to 0
if nivel(v) – 2i >= nivel(u) then
v = P[ v ][ i ]
for i = logN to 0
if P[ u ][ i ] > 0 and P[ u ][ i ] != P[ v ][ i ] then
u, v = P[ u ] [ i ], P[ v ][ i ]
return dad(u)
Cautarea binara a raspunsului
Complexitate:
Spatiu: O(n*log(n))
Timp: O(log(n)) + O(n*log(n))
LCAT (u, v) = w , w ∈ path(u, v) si ∄ z ∈ path(u, v)
nivel(z) < nivel(w)
Parcurgere Euler
Parcurgerea Euler a unui arbore este definita astfel:
u , daca u este frunza
PE ( u ) =
u + PE(k1) + u + … + PE(kt) + u ,
ki ∈ fii( u )
Parcurgerea Euler
PE = { 1, 2, 4, 7, 4, 8, 4, 2, 5, 2, 6, 9, 6, 2, 1, 3, 10, 3,
11,3, 1}
Range Minimum Query
Problema:
Fie A un sir de N numere. Sa se raspunda la
intrebari de forma: “Dandu-se doi indici i si j, care
este valoarea minima din subsecventa Ai , Ai+1 , .., Aj
1 ≤ i ≤ j ≤ N”
Range Minimum Query
Solutia: Programare Dinamica.
Precalculam un tabel bidimensional RMQ [1 … N][ 0 … logN ].
Pos[i][j] = pozitia elementului minim din subsecventa care
incepe la pozitia i si are lungimea 2j .
i , j=0
Pos[ i ][ j ] = Pos[i][j-1] , A[Pos[i][j-1]] < A[Pos[i+2j-1-1][j-1]]
Pos[i+2j-1-1][j-1]
Range Minimum Query
Solutia: Programare Dinamica.
Avand tabelul Pos precalculat, putem raspunde in
timp constant la intrebari de tipul : “Cat este
RMQA ( i, j) ?”
Definim len ca fiind lungimea intervalului ( i, j).
len = j - i + 1
L = log(len)
RMQA ( i, j) = min(A[ i ][ L ], A[ j - 2L - 1][ L ] )
Range Minimum Query
Complexitate:
Spatiu: O(n*log(n))
Timp: O(1) + O(n*log(n))
LCA ∝ RMQ
Problema Lowest-Common-Ancestor se reduce in
timp liniar la Range-Minimum-Query prin calcularea
Parcurgerii Euler a arborelui.
index( u ) = prima aparitie a nodului u in
Parcurgerea Euler.
Definim un sir L, unde L[i] = nivel( PE[i] ).
LCAT ( u, v) = PE[ RMQL ( index(u), index(v) ) ]
Complexitate
Fie un arbore T = (V, E). Sa se raspunda la Q intrebari
de forma “Care este LCA-ul lui u si v? “
Algoritm
Timp
Spatiu
Naiv 1
O( Q * N )
O( N )
Naiv 2
O( Q * N )
O( 1 )
Bucati de sqrt
O( Q * sqrt(N) + N)
O( N )
Cautare binara
O( Nlog(N) + Qlog(N) )
O( N * log(N) )
LCA cu RMQ
O( NlogN + Q )
O( N * log(N) )
Aplicatie
Fie un arbore T = (V, E). Sa se raspunda la
intrebari de tipul “Care este distanta dintre
doua noduri u si v ?”
dist(u, v) = | path(u, v) | - 1.

similar documents