Document

Report
Fra forelesningene om
Autogen trening
(Enkelte linker er ikke aktive)
Philip Dammen
Sentral
Fø F N S
Kilder:
Manus og forelesninger om autogen trening
Philip Dammen. Upublisert.:
Sentral
Fø F N S
b2
Introduksjon
Sentral
Fø F N S
Vel kjent..
 Autogen
trening er ikke noe
mystisk og rart.
 Det at tanker påvirker oss, våre
følelser, handlinger og vår krefter
er velkjent.
Sentral
Fø F N S
Tanker har virkning
 Tanken
på at noe er farlig skaper
frykt.
 Troen på at en pille virker fører til
at den virker.
Sentral
Fø F N S
Placebo-effekten
 Et
eksempel på dette er legen som
gir pasienten en sovepille.
 Pasienten sovner som en stein selv
om pillen bare inneholder mel.
Sentral
Fø F N S
Selvoppfyllende profeti
 Det
å tenke at du faller fremover
fører til at du faller fremover, troen
på at noe skal gå bra gjør at det går
lettere bra.
Sentral
Fø F N S
Troll i ord
 Troen
på at noe kommer til gå feil
leder ofte til at det går galt.
 Det går troll i ord, ens tanker blir
oppfylt.
Sentral
Fø F N S
“Ikke” holder deg fast
 Bortsett
fra at tanken på at man
ikke skal spille en bestemt feil ofte
fører til at man nettopp gjør den
feilen.
Sentral
Fø F N S
Tenk positivt
 Sterk
konsentrasjon om det man
ikke skal gjøre kan føre til at man
gjør det man konsentrerer seg om.
Sentral
Fø F N S
..og få resultater
 Derfor
er det viktig å tenke tanker
som forteller hvordan man kan
reagere positivt.
Sentral
Fø F N S
Forberedelsen er viktig
Sentral
Fø F N S
Å tenke er å forberede
seg
 Tenker
du at du skal reagere med
ro i bestemt situasjon forbereder du
deg mentalt til å møte denne
situasjonen med ro.
Sentral
Fø F N S
Ting tar tid
 At
du likevel reagerer med uro i
bestemte situasjoner henger
sammen med at du har trent i for
kort tid i forhold, følelsene er for
sterke eller at metoden ikke er
sterk nok for deg
Sentral
Fø F N S
Øvelse
 Autogen
trening må øves for å
virke.
Sentral
Fø F N S
Ta kontakt
 Om
det ikke virker kan det vær et
tegn på at det er vanskelig å løse
problemene alene og at du trenger
å snakke med noen, enten det er
venner, din lærer, eller andre
fagfolk.
Sentral
Fø F N S
5 minutter før..
 Hvis
man har nerver foran en
konsert er det ofte ikke tilstrekkelig
å si til seg selv,fem minutter før
konserten, at man er rolig og
kontrollert.
Sentral
Fø F N S
I trygghet
Sentral
Fø F N S
Tren i trygghet
 Det
er nødvendig å trene i en trygg
og "ufarlig situasjon" først.
Sentral
Fø F N S
Overføring av ro
 Når
man har utviklet evnen til
slappe av, føle trygghet og
sikkerhet og selvtillit i denne
situasjonen kan man gradvis
overføre dette til
konsertsituasjonen.
Sentral
Fø F N S
Virkningen
Sentral
Fø F N S
Gradvis
 Virkningen
av autogen trening
kommer gradvis, men raskere
etterhvert.
Sentral
Fø F N S
Virkningen
 Virkningen
er følelsen av å være
rolig, at man slapper av, føler seg
sikker, offensiv osv.
Sentral
Fø F N S
Vis forsiktighet
Sentral
Fø F N S
 Mennesker
som har hatt og har
store psykiske problemer, mye
angst eller uro må være forsiktige.
Sentral
Fø F N S
 Autogen
trening kan utløse
spenninger, som har ligget skjult
(uten at dette behøver være tegn på
store psykiske problemer).
Sentral
Fø F N S
 Derfor
må man begynne med små
doser og respektere de signalene
som kroppen gir.
Sentral
Fø F N S
 De
øvelsene vi skal gjøre er nokså
uskyldige, men må praktiseres med
varsomhet.
Sentral
Fø F N S
Bryte treningen...
 Ved
ubehag, bryt treningen.
Sentral
Fø F N S
Prøv igjen
 Forsøk
heller om igjen om et par
dager eller velg ut øvelser som
ikke går så dypt psykisk.
Sentral
Fø F N S
Respekter deg selv
Sentral
Fø F N S
Skepsis...
 Noen
er skeptiske til autogen
trening.
 De synes det virker rart og har ikke
lyst til å prøve.
Sentral
Fø F N S
Følelse av falskhet
 De
synes de er falske eller at de
lurer seg når de sier at de slapper
av, er rolige eller selvsikre.
 De opplever slett ikke at de rolige
avslappet eller selvsikre.
Sentral
Fø F N S
Tvert i mot.
Sentral
Fø F N S
Respekter ditt nei
 Derfor:
hvis du ikke vil prøve
autogen trening, respekter det.
Sentral
Fø F N S
Til en annen gang...
 Lær
deg autogen trening, lær deg
øvelsene og hvordan de virker, slik
at du kan bruke dem om du eller
dine elever vil trenge dem senere.
Sentral
Fø F N S
Tenk igjennom hvorfor
du ikke vil
Sentral
Fø F N S
 Hvis
du ikke vil, men kan trenge
hjelp til å bygge deg opp for å
klare pressituasjoner, tenk
igjennom hvorfor du ikke har lyst
eller vil prøve.
Sentral
Fø F N S
Velvære
 Noe
av målet med autogen trening
er velvære.
 Derfor må det å drive med autogen
trening i hovedsak preges av å
være behagelig, godt, trygt, og
oppbyggende.
Sentral
Fø F N S
Kanskje en guide..
 Dette
er en av grunnene til at du
skal bryte treningen hvis du
opplever den som ubehagelig.
 Hvis du likevel fortsetter bør du ha
en veileder som kan guide deg
gjennom...
Sentral
Fø F N S
En berikelse
 Autogen
trening kan være en god
ting, noe som gir minner og
assosisasjoner.
Sentral
Fø F N S
Motstand
 Til
tross for dette vil du av og til
oppleve en følelse av motstand
eller uvilje mot å gjøre øvelsen
eller tenke de setninger som at at
du føler deg sikker, trygg og
avspent.
Sentral
Fø F N S
Dine reaksjoner er
informasjoner
Sentral
Fø F N S
Uvilje
 Du
kan også få uvilje mot å tenke
på en situasjon som vanligvis er
forbundet med ubehag eller nerver.
Sentral
Fø F N S
Signal
 Uviljen
er et signal som forteller
deg at noe ubehagelig er knyttet til
denne situasjonen.
Sentral
Fø F N S
Respekter reaksjoner
 Slik
sett er reaksjonen naturlig og
hensiktsmessig.
 Men du skal likevel gå ut av
treningen.
Sentral
Fø F N S
Informasjon igjen
 Hvis
du tenker over situasjonen
etterpå vil du kunne finne ut hva
som er ubehagelig og hvorfor.
Sentral
Fø F N S
Nærmere løsning
 Da
er du kommet et skritt videre
mot å gjøre noe med situasjonen.
Sentral
Fø F N S
Hva passer deg?
Sentral
Fø F N S
I eget tempo
 Det
er viktig at du aksepterer dine
reaksjoner og ditt tempo.
 Målet er ikke å slappe av fortest
mulig.
Sentral
Fø F N S
Du fungerer perfekt
 Poenget
er å respektere den
kroppen du har og den tid akkkurat
du trenger for å oppnå resultater.
Sentral
Fø F N S
Du er tilstrekkelig
 Den
eneste du kan sammenligne
deg med er deg selv, med de
behov, reaksjoner og tanker du har.
Sentral
Fø F N S
Uinteressant
 Om
andre trenger lengre eller
kortere tid enn deg på å bli våken,
komme i dyp avslapping er
uinteressant
Sentral
Fø F N S
Det viktigste
 Det
avgjørende er at du gradvis
utvikler kontakt med din kropp,
dine følelser i ditt tempo, og at du
gradvis blir i stand til arbeide med
dem, bygge deg opp og kontrollere
følelsene når det er viktig å kunne
kontrollere dem.
Sentral
Fø F N
S
Ingen prestasjon, takk
 Autogen
trening er det motsatte av
å skulle prestere.
 Det er det motsattte av stress.
Sentral
Fø F N S
I takt - med deg selv
 Det
er ikke å ligge foran sin egen
yteevne, men å utvikle seg i takt
med seg selv.
Sentral
Fø F N S
Paraleller til musikk
 Denne
holdningen er viktig også
når det gjelder musikk.
Sentral
Fø F N S
Fravær av press
 Det
innebærer å ikke forsere frem
et tempo man ikke har ferdighets-,
kunnskapsmessig eller
holdningsmessig dekning for.
Sentral
Fø F N S
gir mindre stress
 Et
positivt resultat her er at man
uvilkårlig stresser ned.
 Bare dette er med på å fremkalle
velvære.
Sentral
Fø F N S
Visuliser
 Dann
deg et klart bilde av den
følelsen du ønsker å oppnå.
Sentral
Fø F N S
Eksempler på setninger
 jeg
føler meg sikker, rolig,
avslappet, selvsikker, offensiv.
 jeg er trygg,
 jeg gleder meg til å spille for
andre,
Sentral
Fø F N S
Gjentakelse - en nøkkel
 Dette
er setninger vi stadig
kommer til å gjenta i forbindelse
med autogen trening.
Sentral
Fø F N S
Om å takle motvilje
Sentral
Fø F N S
Falsk?? Nei...
 Enkelte
vil synes det er å lure seg
selv eller å være falsk å si denne
type setninger til seg selv, fordi de
føler at de ikke stemmer med
virkeligheten.
Sentral
Fø F N S
Tvert i mot
 De
er ikke sikre, rolige, og de
gleder seg ikke til å spille for
andre. Tvert i mot.
Sentral
Fø F N S
Ærlig ubehag
 De
føler seg usikre og gruer seg
foran hver konsert, hvert prøvespill
eller hver interpretasjonstime.
Sentral
Fø F N S
Uvilje
 Resultatet
av dette er uvilje mot å
gjøre øvelsen, uvilje mot å si de
positive setningene til seg selv.
Sentral
Fø F N S
Mostand kan bearbeides
 En
måte å arbeide med denne
motstanden på er å tenke på
følgende:
 er jeg aldri sikker eller selvsikker?
Sentral
Fø F N S
 Gleder
jeg meg aldri til en konsert?
 Har jeg alltid gruet meg?
Sentral
Fø F N S
En gang har du gledet
deg
 Hvis
du stiller spørsmålene slik og
tenker tilbake på livet ditt vil
nesten alle komme på situasjoner
der de har følt seg sikre
Sentral
Fø F N S
 De
vil tenke på situasjoner der de
har gledet seg til å opptre, eller
vært helt kontrollert og syntes at
det hele var gøy.
Sentral
Fø F N S
En gang er nok...
 Nå
vil det være lettere å si med en
følelse av sannhet at jeg følte meg
sikker, jeg syntes det var gøy å
opptre, jeg gledet meg til
konserten.
Sentral
Fø F N S
Det holder
 Virkningen
vil være noe av den
samme.
 De vil gradvis oppleve disse
positive følelsene på igjen.
Sentral
Fø F N S
Ting tar tid 2
 Andre
kan si at de er seg sikre,
rolige, offensive men de klarer
ikke oppleve at de er dette bare ved
å si det.
 Dette er naturlig.
 Det vil ta tid.
Sentral
Fø F N S
Fremkalle en god følelse
 En
løsning kan være å tenke
tilbake på en situasjon der de var
sikre og offensive og forsøke å
fremkalle den følelsen de
opplevde.
Sentral
Fø F N S
 Gradvis
vil de danne seg et tydelig
bilde av denne følelsen.
Sentral
Fø F N S
Nå går det lettere
 Når
de etterpå gjentar setningen jeg
er sikker vil de lettere framkalle
følelsen av sikkerhet samtidig.
 Derved virker øvelsen raskere og
sterkere.
Sentral
Fø F N S
Seire og nederlag
Sentral
Fø F N S
Forsterke positive
følelser
 De
fleste opplever både seire og
nederlag.
 Men hvordan forholder vi oss til
dem.
Sentral
Fø F N S
“Flaks” er å redusere
noe….
 Enkelte
bagatelliserer sine
suksesser og tenker at det var flaks,
de hadde bare en heldig dag, de
andre musikere var spesielt flinke
eller dirigenten spesielt dyktig.
Sentral
Fø F N S
Din suksess er fortjent
 De
reduserer sin egen rolle, gir seg
ikke den ros de fortjener eller ser
på suksess som noe selvfølgelig.
Sentral
Fø F N S
Selvstraffing
 Om
konserten gikk dårlig kan de
tenke:
 "dette går ikke,
 jeg burde egentlig valgt et annet
yrke,
Sentral
Fø F N S
 det
dårlige spillet er uttrykk for
hvor jeg står,
 jeg er ikke bedre,
 de andre er bedre meg,
Sentral
Fø F N S
Selvstraffing 2
 De
ser konserten som avgjørende
og bruker tid og energi på gi seg
selv negativ kritikk.
 Nå forsterkes de negative følelser
og tanker, mens de positive
forminskes tilsvarende.
Sentral
Fø F N S
De få dårlige
 Til
tross for mange bra konserter
blir det de få dårlige som
bestemmer selvbildet og som
dominerer følelsen av hvor god
man er.
Sentral
Fø F N S
Mål
 Målet
med autogen trening er det
motsatte: å stoppe de negative
tankene.
Sentral
Fø F N S
Veien opp
 Ved
stadig å fremkalle og legge
vekt på de positive hendelser,
 ved å la seg rose når en fortjener
det,
Sentral
Fø F N S
 ved
betrakte feil nøkternt
 ved å konsentrere seg om det man
virkelig får til,
..vil de positive tankene gradvis
overta den dominerende plassen.
Sentral
Fø F N S
En bedre psyke
 Resultatet
er en sterkere psyke,
større mulighet til å ha det godt og
å gjøre det bra.
Sentral
Fø F N S

similar documents