Oversikt over studentprosjektet

Report
Studentprosjekt
Videreutdanningen
Frode Svartdal
UiT/Diakonhjemmet Høgskole
H-2014
Studentprosjektet
• Gjennomført for alle kull på videreutdanningen – obligatorisk
• Viktig trening for studentene
• Praksis – gjennomføring av trening (ART, FamilieART, SPT)
• Forskningspraksis – forskningsmessig vurdering av prosjektet
• Viktig for forskning
• Data fra studentprosjektene på et gitt kull samles i en større undersøkelse
• Flere artikler er publisert basert på slike data
Alle elever testes
før treningen
• Sosial kompetanse
• Problematferd
Pre-test
ART-trening, 10 elever
ART-trening, 30 elever
ART-trening, 20 elever
ART-trening, 10 elever
Samlet prosjekt: 140 elever
• ART
• SPT
• Familie-ART
Alle elever testes
etter treningen
• Sosial kompetanse
• Problematferd
Post-test
PRE-TEST
• Sosial kompetanse
• Problematferd
INTERVENSJON
• ART
• SPT
• FamilieART
POST-TEST
• Sosial kompetanse
• Problematferd
• Hvordan fastlegge at det skjer noe som følge av trening?
• Forskjell mellom PRE- og POST-TEST i positiv retning
•
•
Sosial kompetanse skal øke
Problematferd skal reduseres
• Hvilke instrumenter skal man bruke for å måle sosial kompetanse og problematferd?
• Vi har brukt ulike veletablerte instrumenter (SSRS, SSIS, HiT, CADBI, …)
• Hvordan skal man best gjennomføre en intervensjon for å kunne dokumentere effekt?
• Design: Plan for undersøkelsen
• Implementering: Sjekk for at intervensjonen gjennomføres på en bra måte
•
Hvordan fastlegge at det skjer noe som følge av trening?
•
Forskjell mellom PRE- og POST-TEST i positiv retning
•
Sosial kompetanse skal øke
•
Problematferd skal reduseres
•
Hvilke instrumenter skal man bruke for å måle sosial kompetanse og problematferd?
•
Vi har brukt ulike veletablerte instrumenter (SSRS, SSIS, HiT, CADBI, …)
•
Hvordan skal man best gjennomføre en intervensjon for å kunne dokumentere effekt?
•
Design: Plan for undersøkelsen
•
Implementering: Sjekk for at intervensjonen gjennomføres på en bra måte
Eksperiment
PRE
ART
POST
(1) Plan for undersøkelsen
• Design
• Skal alle få intervensjonen, vi sammenligner PRE vs. POST
• Skal vi ha kontrollgruppe, dvs. sammenligne ART vs. kontroll?
PRE
ART
POST
PRE
kontroll
POST
R
Tilfeldig fordeling (randomisering)
•
Hvordan fastlegge at det skjer noe som følge av trening?
•
Forskjell mellom PRE- og POST-TEST i positiv retning
•
Sosial kompetanse skal øke
•
Problematferd skal reduseres
•
Hvilke instrumenter skal man bruke for å måle sosial kompetanse og problematferd?
•
Vi har brukt ulike veletablerte instrumenter (SSRS, SSIS, HiT, CADBI, …)
•
Hvordan skal man best gjennomføre en intervensjon for å kunne dokumentere effekt?
•
Design: Plan for undersøkelsen
•
Implementering: Sjekk for at intervensjonen gjennomføres på en bra måte
•
•
•
•
(2) Instrumenter for å måle sosial kompetanse
og atferdsproblemer
•
•
•
•
•
•
SSRS
SSIS - Social Skills Improvement System
HiT
CADBI
Egenutviklede skjemaer
…
Tre informanter
• Eleven selv
• Foreldre
• Lærer
Hvordan administrere SSIS?
Hvordan skåre SSIS?
Hvordan tolke SSIS?
…
Mer generelt:
• Krav til tester/instrumenter
• Validitet
• Reliabilitet

similar documents