PowerPoint-presentation

Report
Krafter, tyngdpunkt, tröghet
Gravitationskraft
• Repetition: om man väger
90 kg, hur mycket är
dragningskraften?
• Varför är vissa asteroider
runda men inte andra?
Motkraft
• Fler exempel:
När man hoppar ut ur en kanot, så
åker kanoten bakåt…
Om man har skridskor på sig och
trycker på en vägg så åker man
bakåt…
Friktion
• I vilka sammanhang
är det bra/ dåligt
med friktion?
• Vilken forskning kan
bygga på friktion?
http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw0pM
• Bra med friktion:
• Dåligt med friktion:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sitter på en stol (inte kul att sitta på en hal
stol)
Flygplan ska lyfta/landa (glidfriktion)
Klättra – då vill man inte att det ska vara
halt
Åka slalom (värre att åka på isig backe
med mindre friktion)
Åka längdskidor uppför en backe
Bilar kan stanna när de bromsar (bredare
däck, mer friktion)
Gnugga händerna när man är kall
Curling
•
Halka
Vintersporter
Grusväg
Saker slits och måste bytas ut, ex
fabriksmaskiner, skor, bildäck….
curling
”Resultant”
• ”Resultatet” av flera
krafter:
• Ex: om 5 myror hittar en
brödsmula och drar den åt 5 olika
håll med olika krafter…åt vilket
håll kommer brödsmulan att röra
sig till slut?
http://www.youtube.com/watch?v=lZ2kQzt6x
Os
”Komposanter”
• Bakåtvänt: om du vet
vad resultanten är så
kan du dela upp den i
flera olika krafter,
”komposanter”…
• Var skulle man kunna ha
nytta utav det här?
Tyngdpunkt
http://www.youtube.com/watch?
v=C8jqjMD2KWE
http://www.youtube.com/watch?v=I
_o7di8AgBk
• Vad har de här bilderna med tyngdpunkt
att göra?
Tröghet
•
•
•
Tröghet är när någonting som har
en viss fart vill behålla sin fart
efter inbromsning….
Eller tvärtom: någonting som är i
vila vill behålla sitt vilotillstånd
efter en krock…
Ex: se bilden: klossarna fortsätter
att flyga framåt efter krock, de vill
alltså behålla sin fart som de
hade innan krocken….
http://www.youtube.com/watch
?v=T1ux9D7-O38
http://www.youtube.com/watc
h?v=cyc5iMJoLxE

similar documents