PowerPoint 2007 - Logistikprogrammet.org

Report
PowerPoint 2007
Lathund
Gränssnitt
•
•
•
•
•
•
•
Tre fönster: Diabilden, översikten och anteckningar
Går att flytta gränser mellan fönstren
Första diabilden är som standard en rubrikbild
Andra blir som standard layouten: Rubrik och innehåll
Skapa ny diabild: START>Bilder>Ny bild (CTRL+M)
Du kan i efterhand byta layout: START>Bilder>Layout
From diabild 3 så skapar ”Ny bild” samma layout som
föregående diabild (så byt om den inte passar)
Punktlistor
• ENTER skapar ny punkt
• Texten förminskas automatiskt om du skriver
mycket text (undvik att ändra storlek
manuellt)
– TAB i början av punkten flyttar in
– ENTER fortsätter på samma nivå
• SHIFT+TAB i början av punkten flyttar ut
Grafik
• INFOGA>Illustrationer
– Bild (foton)
– ClipArt (vektorgrafik)
– Figurer (former och pilar)
– SmartArt (automatiska illustrationer och scheman)
– Diagram (skapar ett från scratch i PP)
Mordor AB
Sauron
Saruman
Orcher
Gandalf
Uruk-hai
Troll
Orch1
Troll1
Orch2
Troll2
SmartArt
• Klicka på ikonen ”SmartArt” i innehållsrutan eller
INFOGA>Illustrationer>SmartArt
• Klicka i formerna för att skriva
• Lägg till nya former med högerklick på formens
ram: ”Lägg till figur”
– Före och efter: skapar ny form på samma nivå
– Under och över: på annan nivå (VD eller medarbetare)
– Assistent: på vägen ner till nästa nivå (ledningsgrupp)
• Verktygsfältet ”SmartArt-verktyg”
– DESIGN: Ändra färger och effekter
Tips om bilder
•
•
•
•
•
Undvik en tom vit ram runt bilden
Fyll ut hela diabilden
Komprimera alla bilder vid behov
Börja med en överblicksbild
Zooma sen in på detaljer
För mycket vit ram
Köra bildspel
• Testkör bildspelet från Powerpoint:
– BILDSPEL>Starta bildspelet>Från början (F5) eller Från aktuell
bild (SHIFT+F5)
• Kör bildspel från utforskaren
– Högerklicka på PPTX-filen: välj ”Visa”
• Gå till nästa bild
– Piltangent höger
– Vänster musknapp (TIPS! Använd trådlös mus som fjärrkontroll)
• Gå till valfri bild
– Högerklicka i bildspelet: ”Gå till bild”, välj diabild
• Svart skärm: Tryck ”B” för att släcka (bra om du vill ha full
uppmärksamhet på din röst) – Tänd igen med ”B”
Föredragshållarvy (testa gärna
innan du kör i skarpt läge)
• Se till att datorn kör i utökat skrivbordsläge:
– Kontrollpanelen>Bildskärm>Anslut projektor>Gå från
speglad till utökad
• BILDSPEL>Bildskärmar>Bocka i föredragshållarvy
– Visa presentation på Bildskärm 2 (ej primär)
– Din datorskärm kommer nu istället att visa ett
gränssnitt med miniatyrer, navigationsknappar och
DINA ANTECKNINGAR!!! 
– Klicka på den diabild du vill gå till
– Annars jobbar du som vanligt med piltangenter, ”B”
osv
Animation (Animare på latin)
• Punktlista:
– Markera punktlisteramen
– ANIMERINGAR>Animeringar>Animera>”Tona efter 1:a
styckenivå”
• Grafik
– Markera grafiken
– ANIMERINGAR… (välj bland olika sorter, t.ex. flyg in)
• SmartArt
– ANIMERINGAR… (…samtidigt efter nivå)
• Animeringar sker i den ordning som du lägger till
dem i diabilden
Anpassa animering
• ANIMERINGAR>Animeringar>Anpassa
animering
– Aktivera denna panel för att styra i detalj
– Oftast klarar man sig bra med standardvalen för
enkla animationer, t.ex. att visa objekt i en viss
ordning
– Undersök på egen risk 
Bildbakgrund
• Grafik och texter som läggs in automatisk på alla diabilder
• VISA>Presentationsvyer>Bildbakgrund
• Klicka på den översta miniatyren för att påverka alla
layoutmallar
• Lägg in t.ex. en logga, rita in grafik och förändra storleken
på platshållaren för rubriker
• Här ställer du in standardstorlek och typsnittsval för alla
platshållare
• Du kan även lägga in standardanimationer för punktlistor
• Avsluta läget med BILDBAKGRUND>Stäng bakgrundsvy
Skriva ut
• OFFICEKNAPPEN (ARKIV)>Skriv
ut>Förhandsgranska
– Bilder: Skriver ut diabilderna i fullstorlek
– Åhörarkopior 3 per sida: Skriver ut stående A4
med tre minatyrer av diabilderna och
anteckningsrader bredvid
– Disposition: sammanfattning av hela bildspelet
med rubriker och punktlistor (stöd till dig själv)
– Anteckningar: Halva A4 med diabild och dina
sparade anteckningar under diabilden
Tack!

similar documents