Underlag till nytt intranät Vetlanda

Report
Case
Underlag för att utveckla ett nytt ”Vinna”
Av: Liza Furuskog
Magnus Olsén
Josephine Svensson
Anki Wennström
Genom telefonintervju ta reda på
hur slumpvis utvalda medarbetare
i Vetlanda kommun upplever
intranätet Vinna idag.
Förutsättningar
Vi fick underlag för frågor och en
lista med 85 slumpvisutvalda
personer i Vetlanda kommun av
Alexander Gustafsson.
Förutsättningar
Svarsfrekvens: 67%
Vi fick tag på 57 av 85 anställda.
Anledningar till att vi inte fick tag i fler var
att:
frånvaro/sjukdom
• ej svar/ej tid att besvara frågor
•
Resultat
Fråga 1.
Hur ofta använder du Vinna idag?
Aldrig
Ibland
18 (32%)
Resultat
Varje dag
39 (68%)
2.
Till vilka arbetsuppgifter använder du Vinna idag?
Läser nyheter/info
• Letar blanketter
• Webmail
• Anmälan till utbildning/kurser
• Snabblänkar- Dexter, Agresso, Timecare mm
• Hitta protokoll
• Söker kontaktuppgifter
• Personalaktiviteter
•
Resultat
3. Nämn något som är bra med Vinna idag.
•
•
•
•
•
Lättöverskådligt
Allt på ett ställe
Bra att man kommer till sin förvaltnings
sida
Lätt att komma åt och hitta info.
Trygg layout.
Resultat
4. Nämn något som inte är bra med Vinna
idag.
Svårt att söka info via ”söka” funktionen,
man måste skriva exakt rätt sökord.
• Projektrum, gruppfunktionen saknas.
• Tidsinloggning, man blir utkastad efter
viss tid.
•
Resultat
5. Nämn något som du saknar med Vinna idag.
Bokningsfunktionen
• Projektrum
• Att viktig info får ligga kvar längre, ges högre
prioritet
• Utveckla app med vissa funktioner som finns i
Vinna, mer mobilt.
• Skapa ”egna” underflikar med tex blanketter till
olika delar av verksamheten ex gymnasiet.
• Forum för att skriva in positiv feedback.
•
Resultat
6. Vad tycker du om att ha sociala funktioner likt
Twitter, Facebook kopplat till Vinna för att tex ge tips
och ideer, ställa frågor mm?
En knapp majoritet av respondenterna är övervägande
positiva till att utveckla sociala funktioner i Vinna.
Utav de som är positiva nämns kommentarer som ”Bra
med allmän anslagstavla”, ”Bra att kunna tipsa
varandra”
Bland de negativa kommentarerna nämns ” Ingen
nytta”, ”Har ej tid i vårt jobb”
Resultat
I slutet av varje telefonintervju summerade
vi vad respondenterna sagt och deras
allmänna intryck att hur Vinna är utformat
och fungerar idag.
I stort sett alla respondenter var mer
positiva än negativa till Vinna idag.
Slutsatser/Summering
•
Viktigt att tänka på att det är mycket stor
spridning i medarbetarnas kunskaper och hur
de använder Vinna.
•
För många är det viktigt med en liknande
layout och kunna hitta funktioner på liknande
sätt i ett nytt Vinna.
•
Alla anställda har inte tillgång till
internetuppkoppling och datorer. Vad tänker
man kring detta?
Slutsatser/kommentarer
•
Möjlighet att forma sin egen startsida med
de funktioner och snabblänkar man vill
ha.
•
Viktigt att fortsätta länkas direkt till sin
förvaltning
•
Singel-sign login, en inlogg till allt.
Slutsatser/kommentarer

Viktigt med någon form av utbildning, så
att alla får möjligheten att lära sig nya
Vinna. Hustomtar?

Viktigt att det finns funktion för
medarbetarna att kunna lägga ut info
själva.
Slutsatser/kommentarer

similar documents