1 - Foundations For Work

Report
Modul 2
Muntlig presentationsteknik
Lärandemål
 8.1 Hur du förbereder din presentation
 8.2 Hur du strukturerar din presentation
 8.3 Vilket innehåll som du behöver förbereda
 8.4 Hur du avslutar din presentation
 8.5 Hur du hanterar ditt kroppsspråk
Introduktion
 Presentationsfärdigheter och
skicklighet att tala är mycket
användbara i många
aspekter av arbete och liv.
Effektiva presentationer och
förmåga att tala inför publik
är viktiga i affärer, säljande
och försäljning, utbildning,
undervisning, föreläsningar
och allmänt underhålla en
publik
Presentationsfärdigheters film
 http://www.youtube.com/wat
ch?v=Xwa4c6xVpMg
 (Video to be added and
similar video sourced for
Spain & Sweden)
Förberedelse och planering
 Vad är syftet?
 Vad är min titel?
 Vem talar jag till?
 Vilka är huvudpunkterna jag vill
göra?
 Vad vill jag att publiken ska göra
efter att ha lyssnat till min
presentation?
Andra frågor att överväga
Strukturen av en presentation
 Inledningen eller början
 Mitten eller huvuddelen
 Slutet eller avslutningen
Inledningen
eller början
 Få publikens
uppmärksamhet och
signalera början.
 Hälsa på publiken.
 Introducera dig själv.
 Ge presentationen en
rubrik och introducera
ämnet
 Ge din målsättning
(syfte, strävan, mål)
 Innehåll
Mitten eller
huvuddelen
 Att hålla publikens
uppmärsamhet
 Uppmärksamma var i
presentationen du är.
 Listinformation
 Innehåll
Slutet eller
avslutningen
 Tacka publiken för att
de var där
 Be om frågor eller
kommentarer eller bjud
in till en diskussion
 Handskas med svåra
frågor
Kroppsspråk och gester
Kommunicera
 ord står för 7%
 tonfall står för 38%
 kroppsspråk står för 55%
Presentationsfärdigheters film
 http://www.youtube.com/wat
ch?v=92kH83WJYwE
 (Video to be added and
similar video sourced for
Spain & Sweden)
Hur talar en kropp?
 Precis som alla talade språk
har kroppsspråk
ord, meningar, och
skiljetecken.
 Varje gest är som ett
enstaka ord och ett
ord kan ha flera
olika betydelser.
Hur talar en kropp?
 I ett normalt samtal är endast
7% av meddelandet
förmedlat genom ord och
omkring 38% genom vokala
variationer som - ton, tonhöjd,
modulering, takten i rösten etc.
 Återstoden 55% kommuniceras via
kroppsspråk, med hjälp av ansiktsuttryck,
gester, kroppsställningar etc.
Kroppsspråk
 Kroppsspråk är det första
språk som vi använder
från vår barndom.
 Vissa symboler använder vi för att
skicka meddelanden utan att
tala ett enda ord.
Komponenterna i kroppsspråk
 Gester
 Hållning
 Ansiktsuttryck
Ringen eller ’Ok’ Gesten
’OK’ signalen betyder:
* ”Bra” eller ”Allt korrekt”
i de flesta engelsktalande länder.
* ”Noll” eller ”värdelös” i
vissa delar av Europa.
• ”Pengar” i Japan
•
”En förolämpning” i Grekland, Brasilien, Italien, Ryssland
’Tummen upp’ Gesten
I Storbritannien, Australien och
Nya Zeeland har ”tummen upp”
gesten tre betydelser.
1. ”O.K”, ”Bra”, eller ”bra jobbat”
2. ”Fem” i Japan.
3. ”Ett” i Tyskland
4. En förolämpande signal i vissa ländersom, -Ryssland,
Grekland, Australien.
Peka Finger
 Denna handgest är en
indikation på en dominerande
till-underordnad
beteende.
 En ’aggressiv signal’,
som inte gillas av många.
Standard korsa armarna Gest

Detta är en universell gest
visande defensiv eller
negativ attityd nästan
överallt.
Rycka på axlarna
 Visar att en person
inte vet, eller
förstår vad du
talar om.
Standard ”korsa-benen” Position
 Visar nervös,
reserverad eller defensiv
inställning.
Utrymme & Avstånd
 Varje person har ett naturligt område som
han/hon bär runt med honom/henne.
 Så man bör vara försiktig med hur
man inträder i utrymmet hos en annan.
 Området inkluderar också arrangemanget
på vårt kontor eller hem.
Zoner
Intim
Personligt
Offentlig
Huvud
 Nicka på huvudet
* ”Ja” i dem flesta samhällen
* ”Nej” i vissa delar av Grekland, Bulgarien,
Turkiet & Jugoslavien.
 Kasta huvudet bakåt
* ”Ja” i Thailand, Indien, Laos, Filippinerna
 Gunga huvudet sakta fram och tillbaka:
* ”Ja, jag lyssnar”
Ansikte
 Ditt ansikte är iakktaget
varje gång du talar.
 Ditt ansikte kommunicerar
din attityd och känslor mer
än någon annan del av
kroppen.
Ansikte
 Ansikte och ögon förmedlar de mest uttrycksfulla
typer av kroppsspråk,
inklusive lycka,
förvåning, rädsla, ilska,
intresse och beslutsamhet.
 Det är sant som det är sagt att "ansiktet
är ett register av sinnet”.
Användning av händerna när du talar
 Använd dina händer självsäkert
 Använd dina händer för att
beskriva något eller för att
lägga vikt på en punkt som du
försöker göra.
Stängd Attityd & Öppen Attityd
Korsa inte dina armar och ben
 De gör att du verkar
defensiv eller skyddad.
 Håll armarna och
benen öppna.
Sloka inte, sitt upp rakt
 Sloka inte, sitt upp
– rakt.
Men på ett avslappnat sätt,
inte alltför spänt
sätt
Ta inte på ditt ansikte
 Det kan göra att du
verkar nervös och
kan vara störande
för lyssnare, under
konversation.
Håll upp huvudet
 Håll inte dina ögon mot marken.
 Det kan göra att du verkar osäker
och lite vilsen.
Kan du läsa av deras kroppsspråk?
Kan du läsa av deras kroppsspråk?
Kroppsspråk varierar från kultur till kultur
 Kom alltid ihåg att kroppsspråk är lokalt!
Lärandemål
 8.1 Hur du förbereder din presentation
 8.2 Hur du strukturerar din presentation
 8.3 Vilket innehåll som du behöver förbereda
 8.4 Hur du avslutar din presentation
 8.5 Hur du hanterar ditt kroppsspråk

similar documents