Larmöverföring

Report
Framtidens teknik
för larm och
bevakning
Larmöverföring
2011-04-14
WSP som säkerhetskonsult
Kortfakta
 Mats Andersson
 Diplomerad säkerhetschef vid Företagsuniversitetet.
 Över 20 års erfarenhet i branschen
 Uppdrag för Stat, Kommun, och Företag
Huvudområden
 Strategiskt trygg- och säkerhetsarbete
 Säkerhetssamordning
 Implementering av riskreducerande åtgärder
 Revision
 Information och utbildning
Larmöverföring - Historik
Tornväktarens funktion var
förr att varna
stadsinvånarna om det
kom ovälkommet besök
land- eller sjövägen eller
om det började brinna.
Larmöverföring - Tekniken
 Principer
 Talade meddelande
 DTMF-signalering via analog telefonlinje eller GSM
 Datasändning via analog telefonlinje eller GSM
 Datasändning via ISDN eller GPRS
 Datasändning via IP
 Metoder
 Övervakad, ingångsbaserat (Multicom)
 Uppringande (Robofon, SIA)
 SIA-standard
 Contact-ID
 V4
 ?
Larmbesked
Typ
Ingångbaserad
SIA1
Sändarkod
Händelsekod
125698
2
+4670585932 BA
Larmkategori
Överfall
Inbrott
Larmbesked
Typ
Ingångbaserad
SIA1
SIA2
Sändarkod
125698
+4670585932
+4670585932
Händelsekod
2
BA
BA
Larmkategori Sektion
Överfall
Inbrott
Inbrott
3529
Larmbesked
Typ
Ingångbaserad
SIA1
SIA2
SIA3
Sändarkod
125698
+4670585932
+4670585932
+4670585932
Händelsekod
2
BA
BA
BA
Larmkategori Sektion Tilläggsinformation
Överfall
Inbrott
Inbrott
3529
Inbrott
3529
MKT NödUt sydväst
Vad är en bra larmöverföring
 Övervakad
 Överför larmet snabbt och säkert
 Har en reservväg
 Hög tillgänglighet
 Har funktioner som larmar om man försöker byta ut larmsändaren
 Ha ett skydd mot obehörig avläsning av trafiken
Normer och standarder
 SSF 114 Regler för larmöverföringssystem - inbrottslarm
 SS-EN 50136 Allmänna fordringar på larmöverföringssystem
Varför larmöverföring via IP
 Analoga telefonnätet kommer att förvinna över tid.
 Dagens larmsändare är ofta byggda för att överföra larm via analoga
system (Ton/ DTMF-signalering)
 Viss SIA-sändning är i princip IP-överföring redan idag
(GPRS)
 Större möjligheter till mer information
 Framtida tjänster
100110101101001001101
Larmsändare
Telestation
100110100
Larmsändare
Telestation
100110101101001001101
ISP
Larmmottagare
10011010110100
ISP
Larmmottagare
Hur fungerar det?
Multicom, SIA, Robofon
Tjänsteleverantörens
nät
Larmsändare
Reservväg via
GPRS
Larmcentral
Hur fungerar det?
Larmöverförig via IP
Internet
Larmsändare
Reservväg via
mobiltelefon
Larmcentral
Hur fungerar det?
Larmsändare
Larmsändare
VPN i
Organisationens
WAN/LAN
Larmsändare
Överföring via IP
Stora organisationer
Internet
Gateway
mot
internet
Larmsändare
Reservväg via
mobiltelefon
Larmcentral
Styrkor, Svagheter, Möjligheter, och Hot för larmöverföring
via IP
Styrkor
Svagheter
•
•
•
•
•
•
•
•
Överför via internet
Följer standarder för IPkommunikation
Minskade
abonnemangskostnader
Kan överföra olika typer av
information
Överför via internet
Öppenhet mot omvärlden
Standadisering?
Publika/privata IP-Adresser ?
Möjligheter
Hot
• Stor utvecklingspotential
• Möjlighet till fjärr-tjänster
• Informationsutbyte mellan
olika aktörer
•
•
•
•
Otydliga ansvarsgränser
DNS-attacker
Interna IT-policys
Virus
Problematiken med IP
Larmsändare
Larmsändare
VPN i
Organisationens
WAN/LAN
IT-avd
Larmsändare
ISP
Internet
Gateway
mot
internet
Larmsändare
Reservväg via
mobiltelefon
Säkerhetsavd
Larmcentral
Framtida tjänster - larmöverföring
 Interaktion mellan larmmottagare och vaktbolag
 Automatisk överföring av larminformation till väktare
 Sammanställning av väktarrapport, från larmmottagning till åtgärd
 Fjärrstyrning?
 Live –Video?
 Systemförvaltning?
Framtida Larmbesked ?
Larmadress
Sändarkod
Händelsekod
Larmkategori
Sektion
Tilläggsinformation
Åtgärdsbeskrivning
Kungsbäcksvägen 47 Gävle
123456
HA
INBROTTSLARM
1256
Bakre entredörren
Byggnad 41 Hörsalen
Vid larm kontakta vaktbolag 026-859643
Ring säkerhetschef
Skicka larmrapport med bild via mail till
[email protected]
Fjärrlås grindar vid infart
Kontaktlista
1. Säkerhetschef 0709-589654
2. Säkerhetschef 0707-8996325
3. Skolchef 0705-587879
Fritt fält
Latitude
Longitude
N 60° 40.152'
E 17° 7.156'
Kamera 12
Entré
Vad vill vi ha?
 Snabb och säker larmöverföirng till ständigt bemannad plats för att så tidigt
som möjligt få reda på händelse.
 En åtgärd kopplad till larmet
 Det bolag som utför åtgärden får erforderlig information för att kunna göra
en snabb åtgärd.
 En bra återrapportering och spårbarhet avseende vidtagna åtgärder
Frågor?
Tack för mej
Mats Andersson
WSP Security
+46 31 7272550
[email protected]

similar documents