Steinar Amlo - Hvem kan egentlig utføre en

Report
Hvem kan egentlig
utføre en miljøkartlegging ?
Steinar Amlo, Norconsult
Byggavfallskonferansen 2014, Oslo, 29. januar 2014
Innhold
•
•
•
•
•
Forskriftskrav
Formelle krav til utdanning og praksis
Kurs
Erfaring og kompetanse
Meninger
Byggteknisk forskrift TEK10
§§9-6 til 9-9 om avfallsplan og
miljøsaneringsbeskrivelse
Sier ingenting om
hvem som kan
utføre en
miljøkartlegging.
Byggesaksforskriften SAK10
"Prosjektering
av
miljøsanering"
er et eget
godkjenningsområde
(område "n")
Veiledning til SAK10
Sentral / lokal ansvarsrett for
"prosjektering av miljøsanering"
deles i 3 tiltaksklasser
(som annen prosjektering
etter TEK10)
Krav utdanning og praksis
"prosjekterende"
Tiltaks- Utdanning
klasse
1
2
3
Mesterbrevsutdanning eller
fagskole med fagplan for linjefag
Ingeniørhøgskole el. tilsvarende
Sivilingeniør,
master i arkitektur eller
tilsvarende grad
SAK10 §11-1
Praksis
i år
4
6
8
Tiltaksklasse 1
< 400 m2
Tiltaksklasse 2 Over 400 m2, inntil 5 etasjer
Tiltaksklasse 3
Tiltaksklasse 3
Over 400 m2, flere enn 5 etasjer
Over 400 m2, flere enn 5 etasjer
Tiltaksplassering for
prosjektering, SAK10 §9-4
Tiltaks- Areal BRA
klasse
1
2
3
100 - 400 m2
Over 400 m2
Over 400 m2
Etasjer
Inntil 5
Høyere
enn 5
ANTALL ETASJER sier ingenting om
hvor vanskelig miljøkartleggingen er
=> Antall etasjer er lite egnet som tiltaksplassering
(egen mening)
Men følgende gjelder i tillegg
• Vanskelighetsgrad
• Kompleksitet
• Konsekvenser for helse-, miljø og sikkerhet
• DERFOR: Arealkrav er trolig riktig
• ØNSKER: Byggeår i tillegg (før 1980 er vanskelig. Etter 1980
er vanligvis enklere).
For eksempel: "Bygg oppført 1958-1980 settes opp en
tiltaksklasse ift. normalt."
Godkjenningsområdet
"Prosjektering av miljøsanering"
sentral godkjenning
Tiltaks- Areal BRA
klasse
1
2
3
100 - 400 m2
400 m2 - 2000 m2
Over 2000 m2
Veiledning til SAK 10, §9-5
Miljøkartlegger bør ha
• Kurs i miljøkartlegging
• Relevant utdanning og praksis
• Medlem i "Forum for
miljøkartlegging og -sanering"
Kardinalfeilen
Å tro at man er
en veldig flink miljøkartlegger
fordi man avdekker
noe farlig avfall.
bilder av flere farlige stoffer
PCBfuge
Trykkimpregnert
treverk
bilder av flere farlige stoffer
ASBESTPLATE
Hvordan bli
en god miljøkartlegger
•
•
•
•
Erfaring
Snakke med andre kartleggere
Være nysgjerrig
Lese bøker/internett, andres
miljøsaneringsbeskrivelser mm.
• Kunne skrive
Kan snekkeren
miljøkartlegge ?
• Mesterbrev
• Kurs i
miljøkartlegging
• Erfaring
• Tkl 1
Innhold i kurs
•
•
•
•
Bakgrunn (miljø)
Lover / regler
Forberedelser til kartleggingen
Hvilke stoffer leter vi etter og
hvor finnes de
• Prøvetaking
• Oppbygging av rapport
Miljøkartlegging
Ikke noe
venstrehåndsarbeid.
Du blir ikke god av å
gjøre 2-3
kartlegginger i året.
Papirarbeidet
Utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse
er todelt:
Befaring +
Skrive FORSTÅELIG
miljøsaneringsbeskrivelse
Kan avfallsfirmaet
miljøkartlegge?
• (Godkjenning)
• Kurs
• Bygningsforståelse (ikke bare
avfallsforståelse)
• Erfaring
Vel så viktig
som rett kvalifikasjon
At kommunens
BYGGESAKSBEHANDLER
i alle søknadspliktige
rehabiliterings- eller rivesaker (> 100 m2)
FORLANGER at et navngitt firma tar
ansvar for ansvarsområdet
"prosjektering av miljøsanering"
Takk for oppmerksomheten !

similar documents