Git

Report
Praktisk livredning med git
Miniseminar NTNU, 22. september 2011
Åsmund Eldhuset
Hvem kjenner seg igjen her?
Hva er et versjonskontrollsystem?
 Et system for å holde styring på...
– Programkode
– HTML og CSS
– LaTeX-dokumenter
– Hva som helst som er ren tekst
 Vedlikeholder en fullstendig historikk over alle endringer
– Kan spole tilbake til en tidligere tilstand
– Kan vise hvem som har gjort endringer
 Kan la folk jobbe på de samme filene samtidig uten å forstyrre
hverandre
– Endringene slås automatisk sammen etterpå
Git vs. andre versjonskontrollsystemer
 Versjonskontrollsystemer kan være...
– Sentraliserte
– SVN, CVS, TFS, ...
– Historikken finnes på en sentral server; nesten alle operasjoner går mot denne
– Distribuerte
– Git, Mercurial, Bazaar, ...
– Hele historikken finnes lokalt; fleste operasjoner gjøres lokalt
– Kan likevel samarbeide via en sentralisert server
 Distribuerte systemer er generelt sett mer fleksible
 Git er ekstremt kraftig, men...
– Brattere læringskurve
– Litt lettere å skyte seg selv i foten
 Mercurial (Hg) ligner på git, men er lettere (se hginit.com)
Installasjon
 Anbefaler MSYSGit med GitExtensions
 Litt knot på Windows, men går stort sett bra
 Må sette opp PuTTY, PuTTYgen og Pageant hvis du skal jobbe mot en
server
Hva ligger i repositoryet?
Repository
22.09.2011 01:29:18 – Åsmund Eldhuset
hello.txt
+Enjoy it!
hello.py
+print "Hello world!"
Working directory
hello.txt
Hello there!
It's a lovely day.
Enjoy it!
21.09.2011 20:18:24 – Jonas Follesø
hello.txt
-Hello world!
+Hello there!
21.09.2011 19:15:01 – Anders Hammervold
hello.txt
+It's a lovely day.
21.09.2011 18:23:48 – Åsmund Eldhuset
hello.txt
+Hello world!
hello.py
print "Hello world!"
git merge
git fetch
Local
Remote
git pull (egen branch)
Local
Remote
git pull (annen branch)
Local
Remote
github – fork me, baby!
 Populær nettside som hoster git-repos for open source-prosjekter gratis
– Kjekt hvis man skal samarbeide om et prosjekt
– Kan også betale for å få private repos (vi bruker dette i BEKK)
 Kan også fork'e andres prosjekter, gjøre forbedringer og sende
committene tilbake
Åsmund Eldhuset
Konsulent, Avdeling Trondheim
959 39 826
[email protected]
BEKK CONSULTING AS
SKUR 39, VIPPETANGEN. P.O. BOX 134 SENTRUM, 0102 OSLO, NORWAY. WWW.BEKK.NO

similar documents