Lektion 4(2 MB, pptx)

Report
Bakterier , celler och andra
små saker
.
Celler
Alla växter och djur är uppbyggda av små ”rum” som kallas celler.
Växtceller och djurceller har cellmembran, cellplasma, cellkärna och
mitokondrier.
Växtceller har 3 saker som inte djurceller har: Cellvägg, cellsaftrum och korn
fyllda med klorofyll (gröna växter)
Djurcell
Cellvägg (cellulosa)
Cellkärna
Cellmembran
Cellplasma
Kloroplaster
Cellsaftrum
Växtcell
Många organismer är flercelliga
• Nämn några?
Celler och vävnader
• Beskriv vad menas med ordet vävnad?
Celler och vävnader
Celler  Vävnader  Organer
 Individ
• Vävnader består av celler som har likartat utseende och
samma egenskaper. Cellerna fogas ihop till olika vävnader för
att tillsammans kunna utföra vissa funktioner. Olika vävnader
bygger sedan upp organen och kroppsdelarna.
Mikroorganismer
Saker som vi ej ser med blotta ögat som ex.
Alger
Bakterier
Virus
Svampar
Mikroskopiska djur
På en millimeter får ca: 1000
bakterier plats i rad
Beskriv vad är en bakterie?
Bakterier
• Får mat ur genom att bryta sönder döda och levande
celler.
– Kan vara både bra och farligt
• Encelliga 0,001 -0,1 mm,
– Saknar cellkärna,
DNA flyter fritt i cytoplasman
– Har en cellvägg och
cellmembran
Olika Bakterier
Baciller Stavformiga
• Ex kikhosta , tuberkulos , spetälska
Kocker Kulformiga
• Ex Lunginflammation , blodförgiftning
Spiriller Spiralvridna
• Ex Syfilis
Förökning genom celldelning
o.s.v.
Med rätt näring, fukt & temp blir de fort många…..
Bakteriens förökning
De bakterier som delar sig snabbast om miljön är god, delar sig var
20 minut.
1 --> 2 --> 4 --> 8 --> 16 --> 32 --> 64 --> 128 --> 256 --> 512 --> 1024--> 2048 osv
>----------------------------------------------------------------------------------------->
Antal tiden 0
Antal efter 3 h
Bakterier sönderdelar vår mat
• Hur kan vi få maten att hålla länge?
Bakterier tycker inte om...
Kyla
ex kyl , frys
Salt
ex salt sill , salt kött .
Torka
ex russin , fikon , lutfisk
Sött
ex sylt
Surt
ex inlagd sill , inlagd gurka
Men bakterier kan vara användbara
också! Nämn några områden:
Men...Bakterier gör också bra saker
•
•
•
•
•
•
Bryter ned döda djur & växter.
Hjälper växtätare sönderdela cellulosa
Tillverkning av fil, yoghurt, ost
Hjälper växter ta upp kväve
Hjälper oss bilda vitamin K & B i tarmarna
m.m.
Kroppens försvar
Vad händer då du blir sjuk??
1. Du är frisk
2. Du blir smittad.
Smittämnen i blodet
attackerar dina celler.
3. Vissa vita blodkroppar äter bakterier direkt
andra tillverkar antikroppar som bekämpar
smittan.
4. Då du blivit frisk finns några antikroppar kvar
och anfaller snabbare vid nästa attack – du har
blivit immun
Vaccinering.
Din kropp får en dos försvagade smittämnen så
din kropp bildar antikroppar som finns redo i
ditt blod.
Alexander Flemming
1928 upptäckte han att en viss sorts
mögelsvamp dödade bakterier = Penicillinet var
uppfunnet .
Penicillin heter också antibiotika.
Vad kan hända om vi använder för
mycket antibiotika?
Resistenta bakterier
Överdriven användning av penicillin kan göra att
bakterier ändrar lite på sig så att de inte dör av
penicillin .
Man säger att de är resistenta(tåliga).
Hur tillfrisknar vi då om vi blir sjuka av
pencilin-resistenta bakterier?
Virus
• Är mindre och mycket enklare än bakterier.
Virus tar sig in i en levande cell och tvingar
cellen att tillverka fler virus som kan sprida sig
i din kropp.
Virus kan vara farligt!
• Förkylning beror på virus.
• Penicillin biter bara på bakterier ,ej virus
Hur tillfrisknar vi om vi blir smittade av virus?
Olika Organismer
•
•
•
•
•
Bakterier
Växter
Djur och människor
Alger och urdjur
Svampar
Hur många organismer finns det i detta klassrum?

similar documents