här

Report
Muntliga nationella prov i
svenska
Två delar (i grupp om tre)
• Redogörelse
• Förbereda redogörelse
om en vän
• 2-3 min
• Träna gärna hemma
•
•
•
•
Samtal
Oförberett
Lyssnar till en text
Samtala om texten med
hjälp av frågor
• Viktigare hur man
samtalar, än om man
gör ”rätt” tolkning av
texten
Samtal – att tänka på
• Lyssna på diskussionsfrågorna och dina
kamrater
• Bygg vidare på det du hört genom att ge
respons och sedan dela med dig av egna
tankar
• Ställ följdfrågor om du blir nyfiken på vad dina
kamrater säger eller om du inte riktigt förstår
Redogörelse – att tänka på
• Tänk på att de som lyssnar kanske inte har
någon förkunskap om det du ska berätta om.
Var så tydlig du kan!
• Tänk på att inleda och avsluta ordentligt.
• Planera din redogörelse så att du kan tala fritt.
Du får gärna använda stödord.
• Tänk på att tala tydligt, titta på din ”publik”
och att vara engagerad i det du berättar om.
Redogörelsen – ”En vän”
• I din redogörelse ska du berätta om en vän.
• En vän kan till exempel vara en morfar eller
farmor, en kompis eller en granne, en mamma
eller en pappa.
• Använd gärna en tankekarta när du planerar.
• Tänk ut en bra början och ett bra slut.
• Förbered stödord som är lätta att läsa.

similar documents