Praktisk grunnkurs Del 1:

Report
”Grunnleggende teori og praksis”
2014
Jo Stenersen
www.stenersenfoto.com
 Steg 1: Finn fram kamera.
 Steg 2: Slå det på.
 Steg 3: Sett det på ”M”
 Steg 4: Slå av kameraet.
 Lys
 Lys

 Lys
 Bildebrikken registrerer lyset
 Lys

 Lys
 Bildebrikken registrerer lyset
 RGB i nyanser kodes til tallverdier
 Lys
 Bildebrikken registrerer lyset
 RGB i nyanser kodes til tallverdier
 Bildebrikke: ”crop”, fullformat etc
 Øvelse 1:
Stille inn ”Live Wiew” (de som har)
Få fram ”Info” (de som har)
(Stille fargerom  Adobe RGB  sRGB)
 Kamera registrerer data og bearbeider det
 Kamera registrerer data og bearbeider det
 Kamera redigerer data; RAW  JPG
 Kamera registrerer data og bearbeider det
 Kamera redigerer data; RAW JPG
 Manuell redigering data; RAW RAW / Råfil
 Kamera registrerer data og bearbeider det
 Kamera redigerer data; RAW JPG
 Manuell redigering data; RAW RAW / Råfil
 Digitale bilder er uten unntak redigerte.
-JPG fra kamera: redigert av japansk dataprogrammerer.
-RAW fra kamera: redigert av deg.
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på
plass!
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på
plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på
plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 ”Kameraet tar bra nok bilder for meg på AUTO!”
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på
plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 ”Kameraet tar bra nok bilder for meg på AUTO!”
 Kontroll over resultatet
 -utfordringer mht lys
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på
plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 ”Kameraet tar bra nok bilder for meg på AUTO!”
 Kontroll over resultatet
 -utfordringer mht lys
 -utfordringer mht farger
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på
plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 ”Kameraet tar bra nok bilder for meg på AUTO!”
 Kontroll over resultatet
 -utfordringer mht lys
 -utfordringer mht farger
 -utfordringer mht bevegelse
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 ”Kameraet tar bra nok bilder for meg på AUTO!”
 Kontroll over resultatet
 -utfordringer mht lys
 -utfordringer mht farger
 -utfordringer mht bevegelse
 -utfordringer mht stemning
 Vanlig med modnings-/ læretid før begrepene faller på plass!
 Viktig å kunne det grunnleggende.
 ”Kameraet tar bra nok bilder for meg på AUTO!”





Kontroll over resultatet
-utfordringer mht lys
-utfordringer mht farger
-utfordringer mht bevegelse
-utfordring mht stemning
HVORDAN VET KAMERAET HVA DU VIL FORMIDLE?
 Lys har temperatur  Kelvin
 Lys har temperatur  Kelvin
 Feil registrering av lystemperatur  Fargestikk
 Lys har temperatur  Kelvin
 Feil registrering av lystemperatur  Fargestikk
 Hvitbalanse stilles automatisk eller manuelt.
 Lys har temperatur  Kelvin
 Feil registrering av lystemperatur  Fargestikk
 Hvitbalanse stilles automatisk eller manuelt.
 Manuell hvitbalanse  pass på når lyset skifter!
 Lys har temperatur  Kelvin
 Feil registrering av lystemperatur  Fargestikk
 Hvitbalanse stilles automatisk eller manuelt.
 Manuell hvitbalanse  pass på når lyset skifter!
 ELLERS…….
 Øvelse 2:
Stille Hvitbalanse
 Manuelt
 Automatisk
 ISO
 Angir hvor mye lysinformasjonen fra sensor forsterkes.
 Sensoren er ikke variabel lysfølsom.
 Lavt ISO (tall) – lite forsterkning av lysinfo
 Detaljrike bilder
 Skarpe bilder
 Fargerike bilder
 Ikke ”støy” / korning
 Høyt ISO (tall) – høyere forsterkning av lysinfo
 Lavere detaljrikdom
 Uskarpe bilder
 Blekere farger
 ”Støy” / korning
 Sensor registrerer et visst ”spenn” lystoner
 For lyst hvitt/ utbrent
 For mørkt  sort/ gjengrodd
 Øvelse 3:
Stille ISO
 Manuelt
 Automatisk
 Justerbar åpning som sitter i objektivet.
 Justerer lysmengden som treffer bildebrikken
 Justerbar åpning som sitter i objektivet.
 Justerer lysmengden som treffer bildebrikken
 Regulerer lysmengden som treffer bildebrikken
-stor åpning  mye lys
-liten åpning  lite lys
 Angis med f/2.8, 4, 8, 11 etc
 Lite tall  stor åpning  mye lys
 Stort tall  liten åpning  lite lys
 Angis med f/2.8, 4, 8, 11 etc
 Lite tall  stor åpning  mye lys
 Stort tall  liten åpning  lite lys
 Stort tall/liten åpning  stor dybdeskarphet
 Lite tall/stor åpning  liten dybdeskarphet
Huskeregel:
 ¼ av åpningen i enden av en vannslange (f/4) er et
større hull enn 1/14 (f/14) – blenderåpning.
 Med samme trykk spruter vannet lenger gjennom et
lite hull i vannslangen (f/14) enn gjennom et stort hull
(f/4) – dybdeskarphet.
Aperture=blender
Depth of field= dybdeskarphet
 Øvelse 4:
-Stille blender manuelt
-Se på blender i objektiv.
 Bestemmer hvor lenge det skal slippes lys inn på
sensoren  Lukkertid
 Kort lukkertid  lite lys  fryser bevegelser
 Lang lukkertid  mye lys  slører bevegelser
 To gardiner:
-fremre åpnes og slipper lyset inn  starter lukkertid
-bakre lukker og stenger lyset ute  slutter lukkertid

 Lukkertid angis i brøkdel av sekund eller hele sekund:
1/2000, 1/500, 1/60, ¼, 4`, 25`
 Skarpt bilde håndholdt:
Ikke lenger lukkertid enn brennvidde:
500mm: 1/500 sek
300mm: 1/300 sek
100mm: 1/100 sek
50mm: 1/50 sek
 De fleste får ikke skikkelig skarpe bilder på under 1/50 sek.
 Øvelse 4:
-Stille lukker
 Henger nøye sammen mht korrekt eksponering
 Henger nøye sammen mht korrekt eksponering
 Justeres en verdi må de to andre justeres etter.
 Trenger lysmåler for å måle lysmengde for korrekt
eksponering
 Markør på ”+(pluss)-siden” overeksponert
 Markør på ”-(minus)-siden”  undereksponert
 Bruk hjul for å stille lukkertid til markøren er på ”0”
 Matrise/ Evaluerende/Matrix
 Sentervektet
 Spot/Partiell
 Lyset måles i mange sektorer og kamera beregner
”riktig” eksponering.
 Fungerer i de fleste tilfeller.
 Vektlegger sentrum i bildet
 Nyttig for objekter som ligger nært sentrum
 Måler lyset i et område på 2-5% midt i bildet
 Mest presise måten – krever trening & erfaring
 Vurdere refleksjon og hvordan en må kompensere
 Fordel å koble til
AF punkt
 Øvelse 5:
-Stille blender og lukker vha lysmåler (Høy iso)
 Auto
 ”Trehjulssykkel med støttehjul på gressplen”
 Kamera styrer ALT
 Passer sjelden.
 Kun hvis du ikke kan eller vil
lære å fotografere i stedet for
å ”knipse”
 P – program
 Programmert automatikk
 Kan til en viss grad overstyre
 Passer for enklere
fotografering
 A eller AV– blenderprioritet (A/aperture = blender)
 Canon Av
 Nikon  A
 Manuell blender
 Automatisk lukkertid
 Full kontroll over
dybdeskarphet
 Kan få for lang lukkertid
 S eller TV– lukkerprioritert (S/shutter = lukker)
 Canon  Tv
 Nikon  S
 Manuell lukkertid
 Automatisk blenderåpning
 Objekter i bevegelse
 Kan bli for mørke bilder
 M – manuell
 Manuell blender
 Manuell lukkertid
 Mulighet for ”bulb”
 Full kontroll i kontrollerte
og forutsigbare omgivelser
 + Overeksponere  tilføre mer lys
 - Undereksponere  tilføre mindre lys
 Overstyrer kameraets bedømmelse av lyset
 Fungerer ikke for Auto og Manuell
 + Overeksponere  tilføre mer lys
 Forhold:
-snø
-ved sjøen
-store lyse overflater
-gjengroing av skyggepartier
 High key bilder
 - Undereksponere  tilføre mindre lys
 Forhold:
-store lyse flater og lysmåling er gjort på skygge
-klipping/utbrenning av lyse partier
 Low tone bilder
 Ett av de mest nyttige verktøyene
 Histogrammet viser eksponeringen.
 Finnes ingen fasit
 Klatrer langs venstre vegg – gjengrodd (for mørkt)
 Klatrer langs høyre vegg – utbrent (for lyst)
 Ulike kombinasjoner av blender/lukker kan gi korrekt
eksponering.
 Alle gir samme lysmengde på sensor:
1/4000
f/2,8
1/2000
f/4
1/1000
f/5,6
1/500
f/8
1/250
f/11
 Ett trinn opp på blender – halvering av
lukkertid/lysmengde
 Hvert trinn nedover på blender dobler lysmengden ved
samme lukkertid.
 Øvelse 6:
-Manuell innstilling av blender og lukker samt iso vha
ulike lysmålermetoder.
-Lese histogram – evt justere eksponering
 Øvelse 7:
-Forklar eksponeringsdata og foreslå situasjon/motiv:
 600 mm, 1/50, f/4, 6400 iso
 20 mm, 25``, f/4, 800 iso
 200 mm, 1/2000, f/5,6, 1600 iso
 18 mm, 1/30, f/22, 100 iso
 BACKUP! BACKU! BACKUP! BACKUP! BACKUP!
 Det handler om NÅR du får datakræsj – ikke HVIS!
 BACKUP! BACKU! BACKUP! BACKUP! BACKUP!
 Overføre fra minnekort til to lagringsenheter
 Kontroller backup vs minnekort
 Formatter minnekort i kamera – ikke i pc og ikke bare slett
 Backup på 3. lagringsenhet utenfor hjemmet
 BACKUP! BACKU! BACKUP! BACKUP! BACKUP!
 Backup i ”felt”
 bærbar pc + ekstern hd.
 Bærbar pc + minnekort
 Ikke ha begge lagringsenhet i samme baggasjekolli, begge i
bagasjerommet, begge inni bilen etc.
 Ha gjerne en lagringsenhet i håndbagasje.






Ikke spar penger på minnekort – kjøp kvalitet!
Ikke bruk for store – bedre med flere små
Min Class 6/ 30MB/s
Class 10 hvis du filmer
8 & 16GB til foto
32 & 64 til filming
 www.minnekort.no
 Ikke ha alle minnekort samlet i felt og på reise
 Bruk etui, veske etc
 Snu brukte/fulle med baksiden frem
 Lag skikkelig filsystem!
 Klarer ikke å holde oversikt etter mnd og år med
(ti)tusenvis filer her og der.
 Importere fra minnekort + backup til katalog med





dagens dato
Sjekke backup og at alle filer er med
Formattere minnekort i kamera
Se gjennom bildene og kaste dårlige
Redigere bildet og lagre som TIFF-fil i ”redigerte” mappe
under dagens dato mappe
Lagre kopi i annen relevant mappe som TIFF-fil
 Tagging

similar documents