Hva er viktig for deg skjema

Report
Skole /
jobb
Penger
Helse,
kropp og
følelser
Hva er
viktig
for deg?
Fritid
Bolig
Nære
venner
Familie
Samtalehjulet kan brukes som inspirasjon før og under samtalene med utfylling av «Hva er viktig for deg»-skjemaet.
Det som er viktig for deg kan være noe av dette eller det kan være noe helt annet.
Hva er viktig for deg?
Skåre
Jeg vil stå på egne bein!
*
*
*
*
*
Få bedre karakterer
Ikke være så mye sint
Få en jobb
Sove bedre
Flytte hjemmefra
Hvor er jeg nå
1
Ikke bra
i det hele tatt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veldig bra
1. samtale
2. samtale
1
4
1
3
1
1
6
1
9
8
1. gjennomsnitt
2. gjennomsnitt
2
5
Opplevd nytte
(2. gjennomsnitt – 1. gjennomsnitt)
3
Hvor er jeg nå
1
Ikke bra
i det hele tatt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veldig bra
----------------------------------------

similar documents