Sant eller falskt? Hur mår våra ungdomar?

Report
Folkhälsan och ungdomsutvecklarna
Hur mår våra ungdomar?
Generellt……..
Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan…
Sant eller falskt?
Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika?
Sant eller falskt?
Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt?
5%
15 %
30 %
50 %
75%
Hur mår våra ungdomar?
Fler ungdomar
dricker alkohol
idag än vad man
gjorde för tio år
sedan…
Sant eller falskt?
Hur mår våra ungdomar?
Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan…
Sant eller falskt?
Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika?
Sant eller falskt?
Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt?
5%
15 %
30 %
50 %
75%
Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika?
Hur mår våra ungdomar?
Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan…
Sant eller falskt?
Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika?
Sant eller falskt?
Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt?
5%
15 %
30 %
50 %
75%
Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt?
5%
15 %
30 %
50 %
75%
Hur mår våra ungdomar?
Hur mår våra ungdomar?
Sammanfattning
De flesta ungdomar mår bra eller väldigt bra i hälsoundersökningarna
Mark ligger runt riksgenomsnitt och oftast bättre än genomsnittet
Uppger sig vara trygga, ha goda relationer med kompisar och föräldrar
Generellt låga nivåer av alkohol
Låg andel narkotikakonsumtion. Dock beredskap på potentiell ökning!
Ett litet antal mår allt sämre…
Psykiska ohälsan fortfarande hög bland ungdomar
Vad kan man göra för att minska
ohälsan bland unga?
Bättra på friskfaktorerna såsom
Stärka relationen mellan vuxna och barn
Möjlighet att klara skolan med godkända betyg
Trivas i skolan
Minska tillgången på alkohol, tobak och narkotika
Vad kan man göra för att minska
ohälsan bland unga?
Bättra på friskfaktorerna såsom
Stärka relationen mellan vuxna och barn
Möjlighet att klara skolan med godkända betyg
Trivas i skolan
Minska tillgången på alkohol, tobak och narkotika
En arbetsvecka för en ungdomsutvecklare…
Sopplunch för
barn- och
ungdomarbetare
Lotsa till soc.tjänsten, polis, kurator,
ungdomsmottagning etc.
Stötta pedagoger
Arbeta med
hemmasittare
Träffar för
tonårsföräldrar
(om droger och
gränser)
Brandförebyggande
arbete i skolan
Möta ungdomar
där ungdomar är
(fält)
Brandförebyggan
de arbete i skolan
Grupp/klassamtal
Täta kontakter
med polisen vad
gäller
drogsituationen
Coacha och stötta
enskilda ungdomar
Trygghetsarbete i
skolan
Motiverande
samtal
www.mark.se/folkhalsa
Kontakta oss!
Örjan Andersson, ungdomsutvecklare
[email protected]
Louise Malmgren, folkhälsoutvecklare
[email protected]
www.mark.se/folkhalsa

similar documents