Foreldremøte konfirmanter 2015

Report
Foreldremøte
konfirmanter 2015
Viktige datoer
• 4. september 17:00 Alsvik grilling
• Gruppe 1 starter undervisning 10.
september 15.00
• Filmkveld for alle 1. oktober 18:00
• Leir Danmark 15. – 21. februar 2015
• Etikkseminar lørdag 21. mars 10:00
• Fasteaksjonen 24. mars 17:00
• Foreldrefest 22. april 19:00
• Prøving av kapper og fotografering
29. april klokken 15:00
Grilling Alsvik
•
•
•
•
•
Torsdag 4. september 17:00
Ta gjerne med søsken
Vi stiller med mat, pølser og hamburgere
Ta med drikke selv
Kle dere etter været!
Registrering
• Konfirmantene skal delta på 8 gudstjenester
• I dag og selve konfirmasjonsgudstjenesten
teller
• Det er lov å gå i andre kirker, jeg tar imot mail
fra prest eller andre som kan bekrefte
oppmøte
• I Hana brukes skjema som ligger ved
inngangsdør. Underskrift av prest eller andre
med ansvar i kirken.
Gruppene
• KRIK har 22 på gruppen. Blir delt i 2 grupper
• Matgruppen har 17 i gruppen. Blir delt i 2 eller
3 grupper
• 5 stk i Film og samtalegruppe
• 7 stk i Mediegruppa
• 3 stk i teknikergruppa
• Oppstart av grupper etter høstferien
Diverse info
• Prøving og fotografering skjer samtidig. Da får
de med seg kappen hjem etterpå og tar den
med konfirmasjonsdagen.
• Fasteaksjonen 24. mars vil vi utfordre noen av
dere foreldre som sjåfører.
• Etikkseminaret 21. mars vil vi utfordre noen av
dere foreldre til å lage frokost til dem i kirken
før vi starter.
Leiren i Danmark
• Avreise Risavika 21:00 søndag 15. februar.
Sittestoler til de fleste, måtte ha et par lugarer
• Hjemme lørdag 21. februar klokken 07:00 i
Risavika.
• Bor på 4-6 manns leiligheter. Hver leilighet har en
leder. Lager mat selv, utenom noen fellesmåltider.
• Samlinger og aktiviteter.
• Målet er at ALLE skal være med på leir. Ta raskt
kontakt om det er utfordringer knyttet til leiren.
Regler på leir
• Sørge for at de rundt deg har det bra og at du
selv har det bra.
• Absolutt nulltoleranse på rus og tobakk.
• Frihet under ansvar.
• Respektere ledere og deres ansvar.
• HA DET KJEKT!
Ronald Mong
• Litt om undervisning i grupper og på leiren
Spørsmål?
• Ronald og undertegnede er tilgjengelige for
individuelle henvendelser etter dette møtet.
• Kontakt oss ellers i løpet av året om dere lurer
på noe.
• Ronald Mong:
[email protected], 95008040
• Torstein Skretting:
[email protected],
48270993
Konfirmanter søndag 3. mai 11:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emma Cassandra Stokka Fredriksen
Magnus Ørland
Steinar Arnarsson
Harald Nickolay Slaaen
Nikolai Eriksen Smistad
Ole Andreas Topnes
Lisa Marielle Pettersen Sivertsen
Katharina Lunde
Tone Lise Pedersen Sveinsvoll
Kamilla Gilje Pedersen
Silje Skeie
Aleksander Vermedal
Sebastian Soltvedt Usken
Konfirmanter lørdag 9. mai 12:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aleksander Sævareid
Andre Stokka
Andrea Skårdal
Anna Vårvik
Eira Tangen
Emilie Meberg
Gunnhild Marie Norheim
Karoline Solli
Linnea Steinhovden
Maja Søndervik
Malin Meberg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marius Lunde
Marius Torheim
Markus Rasmussen
Rebecca Stokkeland
Roger Walde
Sigve Stokka Eltervåg
Sølve Wathne
Tina Raugstad
Tonje Pedersen
Truls Soma
Konfirmanter lørdag 9. mai 14:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jonas Egeland
•
Hanne Bokneberg
•
Sofie Gausel
•
Ørjan Svandal Bethuelsen •
Kristoffer Aspelund
•
Adrian Espedal Haugstad
•
Johan Hansen
•
Sverre Berheim
•
Herman Johan Haugen
•
Chris Eliassen
•
Jone Mathiassen Gabrielsen
Helleik Malmin Bruleite
Anne Dale
Marius Håland Bruhn
Håvard Folkvord Egeland
Emil Lutsi Kvitvær
Sille Oaland Jørgensen
Mathias Oaland Jørgensen
Sverre Refsland Andreassen
Kristine Oma Kluge
Hanne Edland Bore

similar documents