Baspresentation Kunskapsskolan 2009/2010

Report
Kvalitet i Kunskapsskolan
Mikaela Valtersson
18 april 2012
Kunskapsskolan
– Sveriges ledande friskola
● Startade 2000
● 25 grundskolor
…varav 1 Resursskola
● 8 gymnasier
● 2 Kunskapsgårdar
● 10 000 elever
● 800 medarbetare
2
Kunskapsgymnasiet ingår i Kunskapsskolan som
ägs till 63% av grundaren Peje Emilsson med
familj och till 30% av Investor
Betygsmålen utgångspunkt för personligt
utformad utbildning
Åk 6
Betygsmål
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Utvecklingssamtal
● Du sätter upp mål för dina slutbetyg
i alla ämnen redan i 6:an
● Betygsmålen gäller tills de ändras på
ett utvecklingssamtal
● Utgångspunkt för ditt och lärarnas
arbete
● Dokumenteras i din studieplan
3
Personlig handledning
● Du planerar arbetsdagen varje
morgon i basgruppen
● Din handledare kontrollerar
● En gång i veckan går du och din
handledare igenom hur du ligger
till i förhållande till terminsmålen
Hur har
arbetet gått
i veckan?
● På eftermiddagen reflekterar du
och noterar inför nästa dags
arbete
4
Vad ska du
göra i veckan
som kommer?
Når du
dina mål?
Fungerar din
lärstrategi i
Matten?
Du gör ditt eget schema…
…av dina
veckoarbetsmål
…
...och skolans schema med
lektioner.
Workshop
Matte Steg
1-5
Föreläsning
Big Bang
Fysik-lab
loggboken
Seminarium
Jag 1
5
Kommunikationspass
Engelska
Workshop
Svenska
Steg 1-5
● Webportal med läromedel
och resurser som texter,
uppslagsverk, studietips
och nyheter
● Mål och betygskriterier
● 45.000 sidor
● Innehåll som hela tiden
utvecklas och fördjupas
● Tillgång till alla steg och
kurser samt skolans
resurser – dygnet runt,
överallt där du har tillgång
till Internet
6
● Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha
högst betyg i kommunen – i vissa storstäder
stadsdel – och för gymnasiet de program vi
tillhandahåller, inom relevant geografiskt
område
● Sveriges mest nöjda elever och föräldrar
● Sveriges bästa och mest nöjda lärare
● Långsiktigt uppvisa en positiv
rörelsemarginal om 5-7 procent
Kunskapsskolans övergripande mål
7
Styrdokument 4
● Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha
högst betyg i kommunen – i vissa storstäder
stadsdel – och för gymnasiet de program vi
tillhandahåller, inom relevant geografiskt
område
● Sveriges mest nöjda elever och föräldrar
● Sveriges bästa och mest nöjda lärare
● Långsiktigt uppvisa en positiv
rörelsemarginal om 5-7 procent
Kunskapsskolans övergripande mål
8
År 9 08/09 – engelska
Utfall
VT08
9
Botkyrka
Enköping
Enskede
Fruängen
Helsingborg
Kista
Landskrona
Lund
Nacka
Norrköping
Nyköping
Saltsjöbaden
Skärholmen
Spånga
Trelleborg
Tyresö
Täby
Uppsala
Västerås
Ystad
KSAB
Mål
VT09
Elevmål
HT08
Prognos 1
Utfall
HT08
Prognos 2
NP
VT09
Utfall
VT09
61%
65%
79%
28%
38%
53%
58%
54%
67%
70%
71%
72%
61%
66%
72%
62%
78%
67%
84%
68%
50%
70%
84%
83%
70%
75%
85%
81%
77%
64%
83%
77%
61%
62%
71%
65%
61%
63%
62%
66%
64%
67%
73%
56%
55%
72%
72%
71%
48%
60%
72%
57%
58%
58%
60%
61%
63%
67%
79%
70%
51%
70%
82%
74%
72%
72%
73%
67%
55%
63%
74%
59%
65%
56%
63%
67%
69%
67%
78%
71%
72%
68%
76%
61%
64%
65%
74%
70%
80%
100%
100%
70%
70%
75%
80%
63%
62%
68%
68%
63%
71%
75%
63%
72%
72%
87%
74%
69%
71%
78%
77%
51%
86%
46%
35%
49%
62%
54%
76%
67%
77%
61%
47%
64%
68%
73%
80%
66%
74%
72%
55%
72%
77%
75%
65%
87%
44%
43%
52%
81%
51%
77%
75%
79%
71%
61%
82%
87%
82%
80%
71%
80%
84%
68%
91%
88%
90%
70% 67% (69%)
78%
64%
57%
68%
75%
70%
Korrelationsanalys elevenkäten
Rekommendera
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jag tycker om Kunskapsskolans/Kunskapsgymnasiets arbetssätt
Jag trivs i min skola
Jag tycker att skolan har bra lärare (målfråga)
Det är bra stämning på min skola
Lärarna lyssnar och tar hänsyn till mina synpunkter
Jag hittar oftast ställen att arbeta effektivt på i skolan
Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan (målfråga)
Jag får den hjälp jag behöver för att nå mina mål (målfråga)
Jag är nöjd med elevrådet på min skola
Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete
Operativa frågor fetade
10
11
KG Norrköping
KS Nyköping
KS Enskede
KS Borås
KS Ystad
KS Enköping
KS Tyresö
KS Örebro
KS Norrköping
KG Globen
KS Lund
KS Helsingborg
KS Uppsala
KS Täby
KG Uppsala
KS Nacka
KG Västerås
KS Uppsala Norra
KS Botkyrka
KG Göteborg
Internationella KG
KS Krokslätt
KS Spånga
KS Fruängen
KS Västerås
KG Malmö
KS Trelleborg
KG Kista
KS Landskrona
KG Observatoriet
KS Saltsjöbaden
KS Kista
Lärare och
organisation
Arbetssättet
Arbetsro
Rekomm
enderar
Ranking
2011
Jmf
2010
RankF1
RankF2
RankF3
89%
83%
82%
79%
78%
76%
75%
73%
72%
71%
70%
67%
67%
66%
66%
65%
65%
64%
64%
60%
60%
57%
57%
57%
53%
52%
51%
46%
42%
42%
36%
32%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
7
3
2
7
-4
-3
(NY)
-4
-7
2
-6
2
1
-6
-5
0
-1
7
1
-2
(NY)
1
-2
-3
-13
-3
-2
-1
1
-11
-2
1
4
2
12
10
16
14
18
19
5
13
17
20
15
8
21
3
27
22
9
6
24
23
25
28
7
29
26
32
11
30
31
23
4
3
6
12
1
20
5
7
31
15
2
10
19
27
8
26
25
9
28
22
18
16
14
11
29
21
32
17
30
24
13
3
7
5
27
13
8
16
10
22
4
21
6
15
11
9
14
2
29
20
18
31
28
26
25
23
24
30
19
17
1
12
32
Benchmarking
för att
identifiera
problem och
möjligheter
4. Minst lika höga studieresultat
Poäng
4
12
skolor
skolor
237
Kunskapsskolan
Våra kommuner
Riket
Betyg i alla ämnen
Kunskapsskolan
77%76%
81%
76%
84%
77%
05/06
06/07
07/08
Riket
90%
88%
87%
77%
08/09
77%
09/10
10/11
Elever som rekommenderar
Grundskola
67%
66%
Gymnasiet
2005
2006
2007
2008
2009
Värden t.o.m. 2010 nedräknade med svarsalternativförändringen 2011 för att uppnå jämförbarhet
2010
2011
Verksamhetsplanens struktur
Rektorn
Lärare
Rektorn
Lärare
Utvecklingssamtal %, medarbetare
Bra lärare %, elever
Tar tag i kollegor %, medarbetare
Behörighet
Rykte
Återkoppling %, medarbetare
Gilla arbetssättet
Betygsrank i kommunen
Insatt i ämnes- och arbetslag
Utnyttja Kunskapsporten
Rekommenderar %, elever
Samsyn på arbetssättet
Betygsprognoskvalitet
Bra lärare, % elever
Betyg i alla ämnen
Populär skola,
beläggningsgrad
Organisation
Arbetssätt
Få hjälp/hitta lärare %, elever
PH-samtal %, elever
Effektiv organisation %, medarbetare
Loggbok %, elever
Arbetsro %, elever
Hitta lärare %, elever
Nå mina mål %, elever
15
Resultat
Betygsrank i kommunen
Rekommenderar %, elever
Lärare som presterar i vårt arbetssätt
Beläggning
Lönesystem
Grundskolan
Chefens bedömning av
● Genomför egen utvecklingsplan
● Bidrar till att skapa arbetsro för
eleverna (allmänhandledning,
förebild, tillgänglighet, värderingar)
● Bidrar till verksamhetsplanens
genomförande
● Bidrar till trivsel och gott
arbetsklimat på skolan
Tilldelas diskretionärt.
3. Medarbetare/kollega
33%
33%
33%
2. Ämnesläraren
Rektorn disponerar
hela skolans
löneutrymme fritt.
Uppföljning av
tilldelning görs i
efterhand mot här
beskrivet underlag.
16
1. Personliga handledaren
1. 90% av alla elever i basgruppen
får betyg i alla ämnen (EDS)
2. 90% av basgruppens når sina
terminsmål (EDS)
3. 90% upplevd nytta av PH-samtal
(chefens bedömning av resultat
från elevenkät)
4. 85% upplevd förmåga att nå sina
veckomål (chefens bedömning
av resultat från elevenkät)
Viktas lika. Tre poäng möjliga.
1. 98,8% av 9:orna får betyg i ämnet (EDS)
2. Förmågan att uppnå ämneslagets mål* för
årets 9:or. Den bästa hälften får utdelning
3. 88% upplevd hjälp att nå sina mål i ämnet
(ny elevenkätfråga, chefens bedömning av
resultat från elevenkät)
Företagsledningen kan justera den
mekaniska tilldelningen per skola.
Viktas lika. Tre poäng möjliga.
Ingen lägsta lönerevisionsgaranti.
Jämför skola
Kundundersökning
Föräldrar
Elever
Resultat
Betyg
Behöriga till gymnasiet
Nationella prov
Förslag
Område 1: Nöjdhet
• Nöjd Elev-index (jfr NKI)
– Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då
med den?
– Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?
– Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din
skola?
• Jag rekommenderar gärna min skola till
andra elever
Område 2: Studiemiljö
• Jag känner mig trygg i skolan
• De vuxna på min skola tar ansvar för att
alla ska bli behandlade med respekt
• På min skola bryr sig eleverna om
varandra
• Jag tycker att jag kan få arbetsro i
skolan
Område 3: Undervisning
• Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag
får lust att lära mig mer*
• Jag vet vad jag ska kunna för att nå
målen i de olika ämnena*
• Lärarna i min skola hjälper mig i
skolarbetet om jag behöver det*
• Jag får veta hur det går för mig i
skolarbetet
• Lärarna i min skola tar hänsyn till
elevernas åsikter
Område 4: Kunskaper
• Meritvärde, behörighet och
provresultat.
Viktigt att tänka på
● Mät resultat
● Inte kriterier som styr metoder
● Viktigt bejaka mångfald
● Några få kriterier som alla kan leverera
● Många metodproblem lösa
● Exakt lika frågor vid samma tidpunkt helst
● Använd det i den dagliga verksamheten
19

similar documents