Semantik 1, Värdesatser, sakpåståenden mm

Report
Semantik
Orden och deras betydelse
(Sema = tecken på grekiska)
Semantiken sysslar med klargörande
distinktioner, visar skillnader.
Semantik
- Språkliga satser kan delas in i en rad olika
typer:
• Sakpåståenden
• Värdepåstående
• Frågor (rena frågor)
• Utrop
• Performativa satser
Vi ska här titta på de två förstnämnda typerna.
Sakpåståenden
• Sakpåståenden är satser som beskriver hur
något är, som meddelar rena fakta. Dessa kan i
princip kontrolleras.
• Ex. Osbeckgymnasiet ligger i Laholm.
• Ex. Varberg är Hallands folkrikaste kommun.
• Ex. Öster leder Superettan
• Ex. Det finns liv på mars.
Ibland svårt att bevisa, men det är antingen sant eller falsk även om vi inte vet nu.
Värdepåståenden
• Uttrycker värderingar
• Påstår ofta att något är: ont – gott, fult – vackert, rätt –
fel.
• Oftast moraliska eller estetiska värderingar.
• Ex. Carl Bildt är vacker.
• Ex. Alla människor har samma värde.
• Ex. Pasta är gott.
• Ex. Inger Edelfeldt är en bra författare
• Ex. Det är fel att stjäla.
• Värdesatser är omöjliga att kontrollera i vanlig mening. De är inte sanna
eller falska, utan snarare rimliga eller orimliga.
Gränsfall
• Vardagsspråket är ibland svårt att inordna i
grammatikens och semantikens kategorier. Det
finns en rad tveksamheter och uttryck som kan
vara flera saker.
• Ex. Igår mötte jag den stiliga Ulrika
• Vissa sakpåståenden refererar t ex endast
värderingar och säger egentligen endast att den
eller de personer har den värderingen:
• Ex. Anders Borg hävdar att ett femte
jobbskatteavdrag är bra för Sverige.
Satsers logiska struktur
•
•
•
•
Analytiska satser:
Ex. En trekant har tre kanter
Ex. En ungkarl är ogift.
De är alla sanna och de kan inte vara osanna hur
verkligheten än ser ut. De är sanna på grund av
språkets och logikens regler.
• Kontradiktoriska satser är däremot alltid falska.
• Ex. En kvadrat har fem sidor.
Satsers logiska struktur
• Syntetiska satser: Sakpåståenden som varken
är analytiska eller kontradiktoriska är ofta
syntetiska.
• De är sanna eller falska beroende på
verkligheten, (inte beroende på språket i sig).
• Ex. Johans skjorta är vit.
• Ex. Väggen är gul.
• Ex. Bordet väger 10 kg.

similar documents