tipspromenad om mat och klimat

Report
Tipspromenad
om mat och klimat
Fråga 1. Kanske har du hört talas om
klimatförändringar och att jorden
blir varmare. Vad menas med klimat?
1. Hur mycket is det finns på
Nordpolen
X. Hur mycket mat man kan odla på
jorden
2.
Hur vädret är under en lång
tidsperiod
Fråga 2. Vad är växthusgaser?
1.Gaser som finns i växthus för att
plantor ska växa fortare
X.Gaser som finns runtomkring jorden
och som håller kvar värmen från
solens strålar
2.
Gaser som värmer upp hus
Fråga 3. Växthusgaser gör att det blir
varmt på jorden. Just nu släpper vi
människor ut för mycket växthusgaser,
vilket gör att jorden blir varmare.
Vilket av dessa alternativ händer då?
1. Det växer mer och mer träd
X. På vissa platser blir det svårare
att odla mat
2.
Alla fiskar trivs bättre i haven
Fråga 4. Varför är det bra att köpa
ekologisk mat?
1. Ekologisk mat har inte besprutats
med farliga medel
X. Ekologisk mat är godare
2.
Ekologisk mat är billigare
Fråga 5. Varför är det bra
att köpa Fairtrade-märkta
bananer?
1. Bananodlaren har fått
rättvist betalt
X. De är större än andra
bananer
2.
De är billigare än
andra bananer
Fråga 6. Mat som inte går att äta kan
man kompostera. Varför är det bra?
1.
För att ge maskarna mat
X.
Då blir maten till ny jord
som kan användas för att odla mat
2.
För att det luktar gott
Fråga 7.
det blir
till att
Sydpolen
djur bor
Klimatförändringarna gör att
varmare på jorden. Det leder
isarna på Nordpolen och
smälter. Vilket av dessa
på Nordpolen?
1. Lejon
X. Svan
2.
Isbjörn
Fråga 8. Att äta mat är gott! Ännu godare
blir det om maten är bra för miljön.
Vilken mat är bäst för klimatet?
1.
X.
Äpplen som odlats på andra
sidan jordklotet och åkt
flyg till
Sverige
Äpplen som odlats i Sverige
2.
Ekologiska äpplen som odlats i
Sverige
Fråga 9. Vatten är livsviktigt
människor. Här i Sverige finns
om dricksvatten, men så är det
alla platser i världen. Varför
inte dricka havsvatten?
för oss
det gott
inte på
kan man
1. Havsvatten innehåller mycket salt
som är farligt för kroppen
X. Havsvatten är för varmt
2. Havsvatten är blått
Fråga 10. För att ta hand om miljön
behöver vi minska utsläppen av
växthusgaser. Vilket transportsätt är
bäst för miljön?
1.
X.
Flyg
Bil
2.
Tåg
Fråga 11. För att jorden ska må bra
måste vi alla hjälpas åt att ta hand
om den. Här är några saker som är
bättre för miljön. Kryssa en eller
flera som DU vill göra för att vara
snäll mot jorden och klimatet!
1.
Cykla eller gå istället för
att åka bil
X.
Köpa begagnade kläder istället
för helt nya
2.
Äta mindre kött och mer
Rätt svar!
Fråga 1.
2
Fråga 2.
X
Fråga 3.
X
Fråga 4.
1
Fråga
Fråga
Fråga
Fråga
Fråga
Fråga
1
X
2
2
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2

similar documents