Drogvaneundersökning 2014

Report
Drogvaneundersökning 2014
Drogvaneundersökning 2014
• Genomfördes på Ala skola den 25 augusti
och Arenaskolan den 26 augusti 2014
• 522 av 587 elever deltog
• Åk 7: 173 av 191 elever
• Åk 8: 186 av 205 elever
• Åk 9: 163 av 191 elever
Internt bortfall redovisas längst ned i varje bilds vänstra hörn
(n=antal b=bortfall)
Hur mår du rent allmänt?
Årskurs 7-9
50
45
Andel i procent
40
35
30
25
Flickor
20
Pojkar
15
10
5
0
Utmärkt
n=245+277
b=0+0
Mycket bra
Bra
Ganska bra
Dåligt
Hur mår du rent allmänt?
Årskurs 7-9
40
35
Andel i procent
30
25
Timrå
20
Alingsås
15
Öckerö
10
5
0
Utmärkt
n=522+1197+377
b=0+4+1
Mycket bra
Bra
Ganska bra
Dåligt
Tobakskonsumtion
Årskurs 7-9
20
18
Andel i procent
16
14
12
10
Årskurs 7
8
Årskurs 8
6
Årskurs 9
4
2
*
*
0
Röker ibland eller
dagligen
n=173+186+163
b=0+0+0 0+1+1 0+0+0
Snusar ibland eller Har rökt vattenpipa
dagligen
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Hur trivs du i skolan?
Årskurs 7-9
60
Andel i procent
50
40
30
Flickor
Pojkar
20
10
*
0
Mycket bra
n=245+277
b=1+0
Ganska bra
Varken bra eller Ganska eller
dåligt
mycket dåligt
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Trygghet och mobbning
Årskurs 7-9
18
16
Andel i procent
14
12
10
Flickor
8
Pojkar
6
4
2
0
Jag känner mig otrygg på
skolan
n=245+277
b=1+8+7 9+3+7
Jag har blivit
mobbad/utfryst
Jag har mobbat/deltagit i
utfrysning
Vet dina föräldrar var du är på kvällarna?
Årskurs 7-9
70
Andel i procent
60
50
40
30
20
10
0
Alltid
n=522
b=6
För det mesta
Ibland
Aldrig
Alkoholkonsumtion
Årskurs 7-9
100%
90%
Andel i procent
80%
Intensivkonsumerar
70%
60%
Har varit berusad
50%
40%
Har druckit men ej
varit berusad
30%
Har ej druckit alkohol
20%
10%
0%
Årskurs 7
n=173+186+163
b=2+0+0 3+2+4 1+0+0
Årskurs 8
Årskurs 9
Alkoholkonsumtion
Andel i procent
Årskurs 7-9
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Intensivkonsumerar
Har varit berusad
Har druckit men ej
varit berusad
Har ej druckit alkohol
Flickor
årskurs 7
Pojkar
årskurs 7
n=80+93+94+92+71+92
b=0+0+0 2+0+0 2+0+0 1+0+0 0+0+0 1+0+0
Flickor
årskurs 8
Pojkar
årskurs 8
Flickor
årskurs 9
Pojkar
årskurs 9
Alkoholkonsumtion
Årskurs 7-9
100%
90%
Andel i procent
80%
Intensivkonsumerar
70%
60%
Har varit berusad
50%
40%
30%
Har druckit men ej
varit berusad
20%
Har ej druckit alkohol
10%
0%
Timrå
n=522+1197+662
b= 0+1+1 10+4+1 7+3+5
Alingsås
Bollnäs
Alkoholkonsumtion
Definition intensivkonsumenter
Svarat alternativ 2,3 eller 4 på fråga 21
Vad drack du vid senaste berusningstillfället?
Årskurs 7-9
60
Andel i procent
50
40
30
Flickor
20
Pojkar
10
0
*
Folköl
Procenten avser de elever som
uppger att de varit berusade.
n=64+60
b=0+0
*
Starköl
Vin
*
Sprit
Alkoläsk Hembränt
eller
starkcider
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Var får du vanligtvis din alkohol ifrån?
Årskurs 7-9
Procenten avser de elever som
uppger att de dricker alkohol.
50
45
Andel i procent
40
35
30
25
Flickor
20
Pojkar
15
10
5
0
n=64+60
b=0+0
*
Syskon
**
Kamrater el. Blir bjuden
kamraters av föräldrar
syskon
Föräldrar
köper ut
**
**
Tar hemma Från vuxen Från vuxen Köper själv Köper själv i
utan lov som bjuder som köper ut
på
affär el.
restaurang bensinmack
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol?
Årskurs 7-9
14
Andel i procent
12
10
8
6
4
2
0
Pappa tillåter, men Mamma tillåter,
inte mamma
men inte pappa
n=522
b=15
Båda tillåter
Jag vet inte
Tillåter dina föräldrar att du dricker
alkohol?
Årskurs 7-9
100%
Mina föräldrar
tillåter att jag
dricker alkohol
90%
Andel i procent
80%
70%
Jag vet inte om
de tillåter att jag
dricker alkohol
60%
50%
40%
Nej, mina
föräldrar tillåter
inte att jag
dricker alkohol
30%
20%
10%
0%
Timrå
n=173+186+163
b=2+0+0 3+2+4 1+0+0
Alingsås Grästorp
Bollnäs
Essunga
Öckerö
Narkotika
Årskurs 7-9
30
Andel i procent
25
20
Flickor
15
Pojkar
10
5
0
Vet någon som kan fixa
n=245+277
b=6+3+3 3+4+5
Har blivit erbjuden
Har använt
Narkotika
Årskurs 7-9
30
Andel i procent
25
20
Vet någon som kan fixa
15
Har blivit erbjuden
Har använt
10
5
0
*
Årskurs 7
n=173+186+163
b=2+4+5 2+3+3 5+0+0
Årskurs 8
Årskurs 9
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Trafikfrågor
Årskurs 7-9
18
16
Andel i procent
14
12
10
Flickor
8
Pojkar
6
4
2
*
0
Kört moped berusad
n=245+277
b=2+2+3 3+3+4
Åkt moped med
berusad förare
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Åkt bil med berusad
förare
Samband mellan alkohol och narkotika
Årskurs 7-9
70
Andel i procent
60
50
40
Vet någon som
kan fixa
30
Har blivit erbjuden
20
Har använt
10
*
0
Alla elever
n=522+392+124
b=9+7+8 5+2+3 4+3+2
De som ej druckit De som druckit
alkohol
alkohol
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Samband mellan rökning och narkotika
Årskurs 7-9
60
Andel i procent
50
40
Vet någon som
kan fixa
30
Har blivit erbjuden
20
Har använt
10
*
0
Alla elever
n=522+385+137
b=9+7+8 5+4+4 4+3+4
De som ej har
rökt
De som rökt
* = färre än sex individer. Redovisas ej av etiska skäl.
Samband mellan skolk och riskbeteenden
Årskurs 7-9
80
Andel i procent
70
60
50
Druckit alkohol
40
Röker ibland eller
dagligen
30
20
Snusar ibland eller
dagligen
10
0
Alla elever
n= 522+387+26
b= 0+3+6 0+1+0 0+1+0
Elever som aldrig
skolkat
Elever som skolkar
minst en gång per
månad
Vill du läsa mer om vattenpipa?
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12520/Vattenpipa-rok-utan-risk-web.pdf
TACK FÖR VISAT INTRESSE
KOMMER DU PÅ NÅGOT MER DU VILL FRÅGA OM?
[email protected]

similar documents