Seminarieboken - Studentlitteratur

Report
Seminarieboken
-att skriva, presentera och opponera
Kapitel 7 – Att presentera sin uppsats
MARIA BJÖRKLUND
ULF PAULSSON
Att presentera sin uppsats




Olika presentationsstrategier
Förberedelser
Visuella hjälpmedel
Att tänka på vid själva genomförandet
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Olika presentationsstrategier
 Den traditionella modellen
 Löpsedelmodellen
 Konsultmodellen
Lik löpsedelmodellen plus att huvudpoängen
lyfts fram flera gånger: i början, mitten och i
slutet
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Den traditionella modellen
Börjar med bakgrunden, hur arbetet genomförts etc. för att
slutligen komma fram till slutsatserna.
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Löpsedelmodellen
Börjar med det viktigaste budskapet. Vad som är
huvudbudskap kan dock skifta beroende på auditorium
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Förberedelser
Förberedelser och övning
är
A och O
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Att förbereda en bra presentation
Hur anpassas presentationen till
åhörargruppen?
 Vilken är åhörargruppen?
 Vad kännetecknar åhörargruppen?
 Vad kan åhörargruppen vilja få reda på
beträffande budskapet?
 Vilket tempo/nivå är lämplig(t) för gruppen?
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Att förbereda en bra presentation
Hur skapas uppmärksamhet och intresse?
 Tydlig struktur, repetera huvudbudskapet
 Variera mellan olika tekniker
 Byta presentatör med jämna mellanrum
 Vara lite annorlunda
 Röra på sig, variera sin röst
 Inte i onödan sända runt saker
 Använd kroppsspråket
 Håll kontakten med åhörarna
 Få stöd från medpresentatörerna
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Att förbereda en bra presentation
Hur lång tid tar presentationen?
 Dra presentationen i förväg, ta tiden
 Ha en tidsreserv
Vilka reservstrategier behövs?
 Vad gör man om utrustningen fallerar
 Fundera på alternativa uppläggningar
Hur ser lokal och utrustning ut?
 Kontrollera lokal och utrustning i förväg
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Visuella hjälpmedel
Behållningen ökar om ett budskap både hörs och syns
 Overhead och PowerPoint
 Åhörarkopior
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats
Att tänka på vid själva genomförandet







Var dig själv
Var engagerande
Acceptera nervositeten
När du kommer av dig
Aktivera reservstrategin
Respekt för åhörarna
Slutkläm
Seminarieboken, Kapitel 7 - Att presentera sin uppsats

similar documents