Team, affärsidé och brainstorming (2-3 timmen) - NY

Report
Team
Affärsidé
Brainstorming
Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa
www.nuoriyrittajyys.fi
Bildande av team
• Teamens storlek varierar mellan 2-10 personer.
• Den bästa gruppstorleken är den där gruppen
fungerar och är motiverad.
• Rekommenderad gruppstorlek 4-7
personer
2
Viktigt vid teambildning:
• Medlemmarnas intresse
– För sökandet av team och affärsidé är det bra om
gruppmedlemmarna är intresserade av liknande saker.
– Olika intressen kan vara bra men då måste man fundera
över hur dessa olika intressen kompletterar varandra.
3
Viktigt vid teambildning :
• Medlemmarnas styrkor:
– Viktigt att bilda en fungerande
helhet där delarna kompletterar
varandra.
– Det är inte nödvändigtvis en bra
sak att teammedlemmarna är bra
på samma saker, utan var och en
har sitt område.
4
Viktigt vid teambildning:
• Personkemi
– Ger förutsättningar för samarbete.
– Det väsentliga i företagsverksamhet är att
teammedlemmarna kommer bra överens.
– Bästa resultat uppnås då man arbetar
tillsammans och njuter av arbetet!
5
Affärsidé
• Verksamhetstanke, dvs det företaget vill göra.
• Omfattar hela företagets verksamhetskoncept:
Produkt
Marknad/
kunder
Tillverkning
Försäljning
6
Affärsidé
• Kan vara fysisk produkt eller tjänst.
• Affärsidéns grund ligger ofta i teamets styrkor
– Egna specialkunskaper
– Intresse
7
Tidigare affärsidéer:
• Tillverkande företag:
–
–
–
–
–
–
• Tjänsteföretag:
Grythandske
Gästbok
Isskrapa
Öppningsprodukter (öppnare i trä)
Kalender, skoltidning, kokbok
Promo-produkter (slipsar, slipsnålar,
manschettknappar osv. )
– Prydnadsföremål
– Ljudskiveklockor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Internet hemsidor
Flytttjänster
Arrangering av resor
Evenemangsarrangemanf (fester,
olika tillställningar)
Mobiltelefon logotyper
Städtjänster
Rastande av hundar
Snöskottning
Tillverkning och försäljning av
vedträn
Drift av kiosk i skolan
Caféverksamhet
Arrangemang av
kaffetillställningar
Barnkalas
8
Brainstorming
• ”Brainstorming”
• Det är meningen att lyfta fram idéer som
kan vidareutvecklas till en affärsidé.
• Välj grupper om 3-5 personer för
brainstorming
– Antingen hela UF-teamet eller t.ex. lottade
grupper.
9
Regler för branstorming:
1. Var inte sparsamma med idéer
•
För fram alla idéer ni kan komma på, fast de kan verka
galna eftersom de kan leda till smarta idéer senare. Det
finns inga dumma idéer.
2. Döm inte andras idéer
•
Kritisera eller döm inte andras idéer. Samla först ihop
idéer och kritisera först efteråt.
10
Regler för branstorming:
3. Kvantitet ersätter kvalitet i detta skede
•
Försök i inledningsskedet att samla så många idéer som
möjligt och för ned dem på papper, även om det är
dumma.
4. Utveckla andras idéer
•
Sträva efter att komma med nya förslag utgående från
andras idéer och utveckla dem. Du kan också kasta fram
halvfärdiga tankar som de andra kan vidareutveckla.
11
Brainstormingens avslutningskede
När ni samlat
idéerna, vaska
fram de bästa.
Välj de 2-4 bästa
idéerna som ni
sedan
vidareutvecklar.
När ni
vidareutvecklat
idéerna till färdiga
affärsidéer kan ni
välja den som
passar er bäst
12
Internetlänkar
•
•
•
•
www.businessknowhow.com
www.business-idea.com
www.businessplan.com
www.brainstorming.co.uk
13
Rådgivare
• Rådgivaren kan hjälpa er och ert UF-företag
framåt.
• Fundera redan nu över möjliga rådgivare.
• Vidare information i guiden samt på www.nyyritys.fi -sidan.
14
Rådgivare…
• fungerar som konsultoch ger råd
• stöder olika verksamheter, speciellt i företagets
inledningsskede
• håller motivationen uppe
• hjälper vid behov med upprättandet av administrativa rutiner
• diskuterar prototyper och produktion
• vägleder företaget inom marknadsföringsfrågor
• tipsar om försäljningsteknik och -knep
• följer företagets ekonomiska utveckling
• kontrollerar företagets redovisning i samband med
delårsrapporten
15

similar documents