Presentation [email protected] Sg Pasir1

Report
JPS Kuala Muda/Sik/Baling
Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Kandungan
1. Pengenalan
 Peta Lokasi
2. Lembangan Utama
 Lembangan Sungai Merbok
 Sub Lembangan Sungai Pasir
3. Maklumat Sub Lembangan
 Kawasan Parlimen, DUN, Mukim dan Guna Tanah
 Maklumat Profil Sub Lembangan
 Mengenalpasti 'Stakeholder'
4. Pengenalpastian Isu dan Masalah
5. Cadangan Penyelesaian
6. GIS Sebagai Tools
Pengenalan Daerah Kuala
Muda
 Daerah Kuala Muda terletak di bahagian tengah
Negeri Kedah, dengan jarak 60km ke selatan
Bandaraya Alor Setar.
 Bersempadan dengan Daerah Yan dan Pendang di
Utara, Daerah Sik dan Baling di Timur dan Daerah
Kulim di Selatan.
 Dari sudut sejarah, nama Kuala Muda adalah
bersempena Sungai Muda yang merupakan fokus
aktiviti dan nadi kehidupan penduduk di awal
pembukaannya.
Peta Lokasi
Mukim-Mukim
Daerah Kuala Muda
20,054.24 ha.
4,059.50 ha.
4,890.19 ha.
12,712.95 ha.
7,628.12 ha.
18520.01 ha.
3,830.01 ha.
1993.83 ha.
630.22 ha.
714.39 ha.
412.83 ha.
3,670.56 ha.
999.79 ha.
2,201.26 ha.
3,625.05 ha.
6,892.44 ha.
Pengenalpastian Isu dan
Masalah Berkaitan Jabatan
 Pengurusan banjir akibat limpahan sungai
/
 Pengurusan sungai dan koridor
/
 Pengurusan Pantai
X
 Sumber Air
/
 Konsep Manual Saliran Mesra Alam
/
 Ramalan dan Amaran bagi Banjir dan Kemarau
/
 Pengairan dan Saliran Pertanian
X
Pemilihan Sub Lembangan –
Sungai Pasir
 Taburan Aduan
 JK dan Mesyuarat di Peringkat Daerah
 Persatuan Penduduk
 JPS Careline
 Pemerhatian Jurutera Daerah
 Focus Area
Lembangan Utama dan Sub
Lembangan yang terlibat
Maklumat Asas Lembangan
 Lembangan Utama : Sg. Merbok
 Keluasan Keseluruhan : 490 km persegi
Bil.
Sub-Lembangan
Panjang
Sungai
(km)
Keluasan
(km2)
Lebar
(julat)
(m)
1
Sg. Baharu
8.86
52.262
10.0
2
Sg. Bujang
16.50
43.648
20.0
3
Sg. Batu
3.50
23.154
10.0
4
Sg. Semeling
5.00
31.167
6.0
5
Sg. Bongkok
20.00
139.840
10.0
6
Sg. Lalang
8.00
24.763
20.0
7
Sg. Tukang
4.00
22.578
6.00
8
Sg. Sg. Petani
15.00
37.490
50.0
9
Sg. Pasir
9.00
23.539
10.00
10
Sg. Teluk Wang Besar
3.00
12.024
5.00
Inventori Lembangan Sungai
Bil.
Struktur
Jumlah
1.
Kolam Takungan
5
2.
Jambatan
2
3.
Pembetong
6
4.
Stesen Hidrologi
1
5.
Parit Monsoon
2
Maklumat Sub Lembangan
Senarai Ahli Parlimen dan Ahli DUN
Parlimen
Nama
Parti politik
Jawatan
Kabinet
Sungai Petani
YB Dato’ Johari
B. Abdul
PKR
-
Dewan Negeri
Nama
Parti politik
Jawatan DUN
Bakar Arang
Tan Weng Shu
Bebas
-
Maklumat Sub Lembangan
Senarai Kawasan Mukim
Kampung
Pengerusi JKKP
Bil Penduduk
Kg.
Baru/Dakwah
Azmi Bin Din
450
Kg. Tengah
Abdul Rahman
Hj Omar
265
Kg. Matang
Gedong
Salim B. Hashim
565
Kg. Bakar Bata
Azhar B. Hj.
Ahmad
350
Kg. Sg. Pasir
Said @ Shuib B.
Sulaiman
420
Kg. Pulau Tok
Daud
Ibrahim Hj
Ahmad
250
Kg. Serukam
Sazali B. Saad
195
Maklumat Sub Lembangan
Senarai Pihak Berkuasa Tempatan
Bil
1
Nama PBT
Majlis Perbandaran Sungai Petani
Alamat
Kompleks SP Plaza, Jalan Ibrahim
08000
Sungai Petani
Kedah Darul Aman.
Senarai Guna Tanah Utaman Daerah Kuala Muda
Bil Jenis Aktiviti Guna Tanah (2008) Peratusan
1
Pertanian
56.35
2
Kawasan Tepu Bina
18.78
3
Hutan
14.91
4
Tanah Kosong
4.6
5
Tanah Lapang & Rekreasi
1.07
6
Lain-lain
4.29
Keluasan
41.1 km2
MAKLUMAT KAJIAN
Bil.
Nama Kajian
Nama
Perunding
Tahun Kajian
Catatan
1.
Ukuran Ukur Sungai
Pasir, Daerah Kuala
Muda.
Juru Ukur
Sentosa
1993
Pelan Kerja
Ukur
2.
Kajian Rancangan
Tempatan Daerah Kuala
Muda 2020
MPSPK &
JPBD
2009
Pihak Berkepentingan (Stakeholder)
1. Pihak Kerajaan
Majlis Perbandaran Sungai Petani
Jabatan Pengairan dan Saliran
Pejabat Daerah Kuala Muda
Pejabat Tanah Kuala Muda
Pejabat Hutan Kuala Muda
Jabatan Alam Sekitar Kuala Muda
Polis Diraja Malaysia
2. Ahli Politik
YB Ahli Parlimen
YB Ahli Dewan Undangan Negeri
3. Penduduk
Justifikasi Pemilihan Sub
Lembangan
BIL
SUMBER
KEKERAPAN
1
MAKLUMABALAS PELANGGAN DARI
Program Satu Sungai Satu Negeri
SETIAP BULAN
2
Mesyuarat Tindakan Daerah Kuala
Muda
SETIAP BULAN
4
JPS CARELINE
0
5
Permohonan Terus dari Penduduk
9
6
/ BPA
5
7
6
BILANGAN KES
5
4
3
2
1
0
Aduan
Awam
Careline
BPA
JENIS ADUAN
ANALISA ADUAN MENGGUNAKAN CARTA BAR
RUMUSAN
Didapati aduan awam dalam bentuk lisan, semasa
mesyuarat dan secara bersurat terus kepada JPS ialah
sebanyak 9 kes. Careline 0 kes dan BPA 5 kes.
Pengenalpastian Isu dan
Masalah
1. Banjir Kilat
2. Pencemaran Sungai Pasir
3. Pembangunan Tanah
4. Pencerobohan Rezab Sungai
Banjir Kilat
 Melibatkan kediaman Kg. Dakwah, Kg.Pulau Tengah, Kg.
Huma, Kg Matang Gedong dan Kg. Bakar Bata.
 Berlaku setiap kali hujan lebat
 Berada di dalam PBT Majlis Perbandaran Sg. Petani
 Melibatkan 1000 orang
Pencemaran Sungai Pasir
 Pencemaran utama dari sampah sarap
 Sampah sarap datang dari perumahan
 Kepadatan penempatan penduduk di sepanjang rizab
sungai
 Perindustrian turut menyumbang pencemaran
Pembangunan Tanah
 Pihak swasta berminat membina perumahan
 Kerja-kerja tanah tanpa kebenaran menambah teruk
masalah pencemaran
 Banjir kilat boleh bertambah serius
 Hakisan dan pemendapan dijangka sukar dikawal
Pencerobohan Rezab
* Sebahagian rizab Sungai Pasir telah
diceroboh oleh penduduk kg. sejak
sekian lama
* Tiada lagi sungai dan rezab dalam pelan
tanah MPSPK
* Rezab Sg Pasir diceroboh bangunan
gerai-gerai makan.
* Menyukarkan JPS membuat
pembangunan atau penyenggaraan
Cadangan Penyelesaian
BIL
1
1.1
SKOP
Kerja
JANGKA PENDEK
* Kerja mengorek
membersih sungai
JANGKA SEDERHANA
BANJIR
dan * Kerja mendalamkan sungai
JANGKA PANJANG
* Kerja
mengorek,
mendalam,
melebar dan menukar pembentung
konkrit
kepada
saiz
yang
* Memindahkan setinggan
bagi Kajian Saliran Bandar
1.2 Teknikal * Mengenalpasti
punca * Menasihati
MPSPk
berlakunya banjr
tindakan yang perlu diambil
1.3
Bajet * Belanja Mengurus
* Memohon peruntukan khas
* Memohon Peruntukan RMK-10
2
PENCEMARAN SUNGAI PASIR
2.1
Kerja
Menubuhkan 'Taskforce Gerakkan
'Taskforce' untuk Taskforce
membawa
slogan
Team'
pungut sampah didalam sungai.
kempen
Bina perangkap sampah
2.2 Teknikal
Penjelasan
kepada Tindakan bersama MPSPk dan Kajian Oleh JAS – Impak Alam
awam
JAS dalam kempen Alam Sekitar Sekitar
2.3
* Memohon peruntukan khas
* Memohon Peruntukan RMK-10
Bajet * Belanja Mengurus
3
PEMBANGUNAN TANAH
3.1 Teknikal * Melobi dalam MPSPk
* Mendapatkan komitmen MPSPk * Peranan JPS dalam OSC dan
Perancangan MPSPk
Peranan JPS semasa menggubal
* syarat penswastaan
4
PENCEROBOHAN REZAB TANAH
4.1
Kerja
Penandaan rezab sempadan
4.2 Teknikal * Ulasan kepada PTKM
* Membantu MPSPk membawa * Membantu
JPS
Negeri
kes ke Mahkamah
mewartakan rezab
* Ulasan dan Cadangan
* Tegas terhadap keperluan Rezab
kepada MPSPk
Penilaian dan Keberkesanan
 Tindakan jangka pendek mendapat penghargaan
awam
 Masih menunggu peruntukan untuk tindakan jangka
sederhana dan panjang
 Kempen kesedaran awam perlu lebih agresif
GIS sebagai Tools
GIS sebagai Tools
KELEBIHAN
 Pengurusan pengkalan data sistematik
 Mudah akses secara interaktif
 Penggunaan secara meluas agensi lain
 Memudahkan perkongsian maklumat
 Pertingkat kemahiran setanding agensi lain
KELEMAHAN
 Tiada kemahiran mengendali
 Takut untuk mencuba
 Persepsi negetif terhadap pertambahan bebanan
tugas
KAKITANGAN TEKNIKAL JPS
DAERAH KUALA MUDA
Jurutera Daerah
Jurutera Pembangunan
Penolong Jurutera
Juruteknik
Jumlah
=
=
=
=
1 orang
1 orang
1 orang
7 orang
= 10 orang
SEKIAN TERIMA KASIH

similar documents