Prezentace ve formátu PPTX

Report
Zbyněk Stanjura, ministr dopravy
David Čermák, generální ředitel ŘSD
10. dubna 2013
Modernizace dálnice D1
D1 – nutnost modernizace
• Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí
životnosti
• Dlouhodobé úvahy o nutnosti modernizovat D1
• V roce 2013 se mění dlouhodobé úvahy v realitu
• Všechny úseky byly řádně soutěženy v otevřeném
výběrovém řízení
• Modernizace D1 je nejnáročnější dopravně-stavební
akcí v historii ČR
Aktuální informace
• ŘSD dnes podepsalo smlouvy se zhotoviteli na první dva úseky
(úseky 14 Větrný Jeníkov – Jihlava a 21 Lhotka – Velká Bíteš)
• 11. dubna 2013 budou formálně předány oba úseky zhotovitelům
• MD bude pružně reagovat na žádosti o vydání stavebního povolení
a schválení uzavírek
• Začátek stavebních prací a první omezení pro řidiče se
předpokládá na přelomu dubna a května
Opatření pro bezpečnost
• Modernizace si vyžádá trpělivost, opatrnost a součinnost řidičů
• Informovanost řidičů o možných překážkách či zdržení na dálnici:
a)
b)
c)
d)
kamerové připojení na systém ŘSD pro včasnou informovanost o situaci
na dálnici
Přítomnost odtahových služeb v dopravních špičkách kvůli rychlému
zprovoznění úseků, kde dojde nehodám
Novinka: řidiči budou informováni o aktuální situaci pomocí doplňkových
dopravních panelů
Mobilní aplikace pro chytré telefony o aktuální dopravní situaci na D1
• Pro zásadní zvýšení bezpečnosti provozu ve zúženém profilu 2+2
budou užita nízká oddělující svodidla, jak je běžné při podobných
akcích v okolních zemích
• Úzká spolupráce s partnery (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
ČR, Záchranná zdravotnická služba, Svaz měst a obcí, …)
David Čermák
10. dubna 2013
Aktuální stav a další postup
Aktuální stav a další kroky
• Aktuálně získané stavební povolení na úseky:
–
–
–
–
–
05 (D1 Mirošovice – Kývalka, exit 41 Šternov – exit 49 Psáře)
09 (D1 Mirošovice – Kývalka, exit 66 Loket – exit 75 Hořice)
14 (D1 Mirošovice – Kývalka, exit 104 Větrný Jeníkov – exit 112 Jihlava)
21 (D1 Mirošovice – Kývalka, exit 153 Lhotka – exit 162 Velká Bíteš)
22 (D1 Mirošovice – Kývalka, exit 162 Velká Bíteš – exit 168 Devět křížů)
• Výběrové řízení na zhotovitele stavby
– výběrové řízení ukončeno rozhodnutím zadavatele na všech 5 úsecích
– úseky 14, 21 – podpisy smluv, předání staveniště k zahájení prací se
předpokládá vzápětí
– úseky 5, 9 – probíhá lhůta pro možnost odvolání neúspěšných uchazečů
k ÚOHS (termín 12.4.2013)
– úsek 22 – podána žádost od neúspěšného uchazeče o přezkoumání VŘ
k ÚOHS
Aktuální stav a další kroky
• Modernizace na úsecích 14 a 21 začíná
• Probíhají veškeré přípravné práce pro zahájení stavby:
– jednání se zhotoviteli o zahájení a harmonogramu prací a dalších
technických detailech
– příprava k předání staveniště
– školení správců stavby, technických dozorů investora
– informování všech dotčených subjektů (obce, odpočívky, reklamy)
o zahájení modernizace
– mediální kampaň
Dopravní opatření při modernizaci D1
• Postup prací vychází z požadavku zachování 2 jízdních pruhů
v každém směru po celou dobu modernizace
• Levý jízdní pruh bude určen pouze pro vozidla šířky do 2,0 metrů
• Dalším určujícím prvkem je zahájení stavby 04/2013
• Při tomto postupu výstavby se předpokládá trvání dopravních
omezení v délce cca 14 měsíců (+ zimní technologická přestávka
v období prosinec – únor bez dopravních omezení)
• po tuto dobu bude snížena rychlost a zvyšuje se riziko závažných nehod
při obousměrném provozu
• Uzavírky silnic I., II. a III. tříd, které jsou vedeny přes dálniční
nadjezdy
• trvají až 16 měsíců (včetně zimního období)
Postup prací
• 3 – 4 měsíce – I. a II. etapa – realizace provizorní rozšíření
vozovky v jednom směru a další s tím související práce
(rozšíření mostů, …). Dále budou realizovány inženýrské sítě
v SDP (kanalizace, kabely)
• cca 4 měsíce – III. etapa – modernizace jednoho jízdního pásu
• cca 4 měsíce – IV. etapa – modernizace druhého jízdního pásu
• Období prosinec – únor – zimní technologická přestávka –
probíhají pouze práce bez omezení provozu na D1
Informační zdroje o situaci v dopravě
• Informace o dopravě včetně kamer na dálnici D1
na www.dopravniinfo.cz (na těchto stránkách je také aplikace
pro stažení informací na mobilním telefonu)
• Informace o modernizaci dálnice D1 na www.novaD1.cz
• Sociální síť Facebook: facebook.com/dalniceD1
www.novaD1.cz
© 2013

similar documents