Nacionalna i sveu*ili*na knji*nica u Zagrebu Hrvatski zavod

Report
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
u Zagrebu
Hrvatski zavod za knjižničarstvo
Matična služba za narodne
knjižnice
Sastanak Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih
službi za narodne knjižnice
Stanje prije i nakon poplave u
školskim knjižnicama u Gunji i
Račinovcima
Pripremila: Anita Tufekčić,
školska knjižničarka
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Stanje prije poplave u školskoj
knjižnici u Gunji









Knjižnični prostor: 50 m2
Broj učenika : 336
18 čitalačkih mjesta
Broj knjiga : 3 873
Broj časopisa : 80
34 jedinice AV građe
Broj računala: 1 laptop
Pristup Internetu : da
Program Metelwin: da
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Stanje prije poplave u školskoj
knjižnici u Račinovcima









Knjižnica se prostire na 37,5 m2.
Broj učenika: 84
7 čitalačkih mjesta
Broj knjiga: cca 2500
Broj časopisa: 21
AV građa : 0
Broj računala: 1 laptop
Pristup Interentu : da
Program Metelwin: da
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Knjižnica u Gunji prije / poslije
poplave...
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Knjižnica u Gunji prije / poslije
poplave...
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Knjižnica u Gunji poslije poplave...
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Knjižnica u Račinovcima nakon
poplave...
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Knjižnica u Račinovcima nakon
poplave...
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Donacije i donatori
Ured gradonačelnika Grada Zagreba (Milan Bandić)
– ponudio kupnju novih knjiga
• HUŠK – prikuplja knjige u organizaciji Vanje Jurilj
• GISKO – prikuplja knjige
• OŠ “Mijat Stojanović “ Babina Greda - prikuplja
knjige ( organizator: školska knjižničarka Đurđica
Babić)
• Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – organizator:
ravnatelj, prof. Željko Jozić
• Gradska knjižnica Županja – prikuplja knjige
• Gradska knjižnica i čitaonica “Metel Ožegović”
Varaždin - darovala 3000 kn i 200 naslova
• I ini drugi za koje ne znamo...
•
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Zaključak
•Školska
knjižnica u OŠ “Antun i Stjepan Radić”
u Gunji više nema niti jednu knjigu.
•Školska knjižnica u OŠ “Ivan Filipović “ u
Račinovcima ima cca 1000 spašenih knjiga.
•Kako dalje???
•Broj računa Osnovne škole “Antun i Stjepan
Radić “Gunja; IBAN : HR5923400091100171227
(uz naznaku) – za školsku knjižnicu.
Zagreb, 13. lipnja 2014.
Hvala na pažnji!
Zagreb, 13. lipnja 2014.

similar documents