ČSOB Exportní financování

Report
Jak podpořit exportní
výkonnost českých firem –
exportní financování
Prezentace pro VIII. Exportní fórum
Mladé Buky, 26.-27.4.2012
Dagmar Dvořáková
ČSOB – komplexní obsluha exportéra:
koncepce
• Co nejblíže klientovi/exportérovi pro
standardní obchody – síť poboček
• Maximální odbornost, strukturované
financování „na míru“ – tým
specializovaného financování
ČSOB – komplexní obsluha exportéra:
koncepce
• Specializované financování ČSOB
– exportní a strukturované financování obchodu (vč. syndikací,
klubových půjček nebo participací, projektové financování)
– exportní financování – komplexní servis pro vývozce během
celého obchodního případu (poradenství, příprava, realizace)
– předexportní financování, záruky, platební služby, zajištění
měnových a úrokových rizik
– využití státní podpory exportu – nejdůležitější fungující prvky:
• EGAP
• ČEB
ČSOB Exportní financování - spolupráce
ve skupině KBC
• ČSOB ČR + ČSOB SR: společné financování vývozních
projektů s účastí vývozců/klientů ČSOB z ČR a SR
• ČSOB + jiné banky ve skupině KBC, např. Absolutbank:
financování projektů v RF (kombinace exportního a
místního financování, zajištění), K+H Bank
• kombinace pojištění EGAP, Eximbanky SR, Hermes, ONDD,
případně jiných ECAs
ČSOB Exportní financování - struktura
- portfolio a nové obchody 2011
Slovensko
4%
Jižní a
Jihovýchodní
Evropa
49%
2011
Rusko +
SNS
47%
ČSOB Exportní financování - struktura
- portfolio a nové obchody 2011
2011
Chemický
průmysl
24%
Energetika
3%
Zemědělství
10%
Strojírenství
7%
Doprava
56%
ČSOB Exportní financování - východiska
• Historicky aktivní role v podpoře exportu
(spolupráce s EGAP od jejího vzniku v r. 1993,
společná tvorba některých produktů – např.
pojištění F)
• Aktivní role ve spolupráci s komerčními bankami,
ČEB – dělení rizika u velkých obchodních případů
• Aktivní role v České bankovní asociaci (v rámci
Pracovní skupiny pro exportní financování)
• Banka č. 1 v počtu EGAPem pojištěných
exportních úvěrů
Případová studie I.
Exportní případ, Rusko
Zadání:
• Vývozce: Česká společnost - výrobce
s dlouhodobou tradicí v oboru
• Předmět vývozu: Speciální zařízení pro
potravinářskou výrobu
• Vývoz do: Rusko
• Objem dodávky: cca EUR 10 mln
• Dovozce: Masokombinát v RF
• Dlužník: Banka dovozce
Případová studie I.
Exportní případ, Rusko
Řešení:
1. Předexportní úvěr na financování výroby EUR 300 tis,
pojištěný EGAP „F“
2. Exportní odběratelský úvěr cca EUR 9 mln bance
dovozce, pojištěný EGAP „D“ (85% objemu kontraktu
plus EUR 280tis pojistné – rovněž financováno)
3. Akontační záruka cca EUR 1,5 mln za přijatou akontaci,
pojištění EGAP „Z“ (15% objemu kontraktu)
Případová studie II.
Exportní případ, Ukrajina
Zadání:
• Vývozce: Česká společnost - výrobce s dlouhodobou
tradicí v oboru
• Předmět vývozu: Dodávka důlních zařízení
• Vývoz do: Ukrajina
• Objem dodávky: EUR 11 mln
• Dovozce: soukromá společnost - ocelárna
• Platební podmínka kontraktu: akreditiv
Případová studie II.
Exportní případ, Ukrajina
Řešení:
1. Předexportní úvěr na financování výroby cca EUR 2 mln,
pojištěný EGAP „F“, pohledávka z kontraktu zajištěna
výplatou z akreditivu, který vystavila ukrajinská banka
2. Akreditiv potvrzuje ČSOB (případně je zajištěný
pojištěním EGAP „E“)
Případová studie III.
Exportní případ, Bělorusko
Zadání:
• Vývozce: Česká společnost s dlouhodobou tradicí
dodávek zařízení pro zpracování ropy
• Předmět vývozu: Zařízení pro rafinérii
• Vývoz do: Bělorusko
• Objem dodávky: EUR 84 mln
• Dovozce/Dlužník: Státní rafinérie v Bělorusku
Případová studie III.
Exportní případ, Bělorusko
Řešení:
1. Exportní odběratelský úvěr cca EUR 80 mln pojištěný
EGAP „D“ (85% objemu kontraktu plus 85% pojistného –
rovněž financováno) – formou klubové půjčky s účastí 4
bank pod vedením ČSOB
2. Akontační záruka cca EUR 13 mln, pojištění EGAP „Z“
(15% objemu kontraktu), pojištění EGAP „V“
3. Předexportní úvěr pro hlavní české subdodavatele EUR
4 mln, pojištění EGAP F
4. Financování subdodavatelů pomocí akreditivů
Případová studie IV.
Financování investice pro vývoz, ČR
Zadání:
• Vývozce: Česká společnost s dlouhodobou tradicí
v oboru textilního průmyslu
• Předmět investice: stroj na rozšíření výroby pro
export
• Vývoz do: různých zemí rozvojového světa
• Objem investice: cca CZK 200 mln
Případová studie IV.
Financování investice pro vývoz, ČR
Řešení:
1. Předexportní úvěr na financování investice pro budoucí
vývoz, CZK 137 mln, s pojištěním EGAP „Fi“
2. Exportní kontrakty na odbyt zboží vyrobeného na novém
strojním zařízení
3. Dotace EU na část investičních nákladů – program
Inovace (CZK 75 mln)
ČSOB Exportní financování – podpora
malých a střední podniků (SME)
• Partnerská banka EGAP pro program
podpory SME
– Zjednodušení procesů pro firmy s ročním obratem do 50
mil. EUR, využitelné i pro subdodavatele větších
exportních kontraktů
• Dohoda s ČEB na podporu SME
– Poskytování garancí na zajištění výrobního financování
subdodavatelů exportních zakázek (dohoda před
podpisem)
Exportní financování – aktuální otázky k
diskuzi
• Krytí rizik – pojištění se státní podporou (EGAP),
komerční pojištění
• Dostatek likvidity v bankách, cena
• Kapitálová náročnost (zatím 0 potřeba kapitálu v
případě pojištění se státní podporou – EGAP)
• Exportní strategie ČR – teritoria (?)
• Státem podporované úrokové sazby – CIRR, IMU
Státní podpora exportu – novinka
• Systém dorovnávání úrokových
rozdílů – „IMU“
– Státem podporované výhodné financování exportu s
použitím fixní úrokové sazby na celou dobu trvání úvěru,
přístupný i pro komerční banky (doposud jen ČEB na
bázi CIRR)
– Forma dorovnávání úrokových rozdílů – neutrální vůči
státnímu rozpočtu
– Zapojení EGAP a ČEB do systému (technické, vůči MF)
– Nový zákon ve zkráceném legislativním procesu formou
poslanecké iniciativy – předpoklad využití od r. 2013
Hodně úspěchů na zahraničních trzích !

similar documents