Palaca Moise Cres - Arhitektonski fakultet

Report
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
RADIONICA GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
III SEMESTAR DIPLOMSKOG STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA
PALAČA MOISE, GRAD CRES
TEMA: SVEUČILIŠNI CENTAR
AKAD.GOD. 2011./2012.
položaj u gradu Cresu
postojeće stanje - pročelja
postojeće stanje - dvorišta
snimak postojećeg stanja
sjeverno pročelje
snimak postojećeg stanja
zapadno pročelje
snimak postojećeg stanja
južno pročelje
snimak postojećeg stanja
istočno pročelje
snimak postojećeg stanja
uzdužni presjek
snimak postojećeg stanja
poprečni presjek
postojeće stanje - prizemlje
snimak postojećeg stanja
tlocrt prizemlja
postojeće stanje – 1. kat
snimak postojećeg stanja
tlocrt 1. kata
postojeće stanje – 2. kat
snimak postojećeg stanja
tlocrt 2. kata
postojeće stanje – 3. kat
snimak postojećeg stanja
tlocrt 3. kata
snimak postojećeg stanja
tlocrt tavana
snimak postojećeg stanja
tlocrt krova
Zadatak:
Renesansna gradska patricijska kuća u povijenoj jezgri Cresa
Građevina je pojedinačno registrirano nepokretno kulturno dobro
Rekonstrukcija postojeće građevine i prenamjena u sveučilišni centar
Namjena građevine: javna
Katnost građevine: P+3+tavan
Površina građevne čestice: 680 m²
Ukupno bruto površina: 2.101 m²
Projektni zadatak:
ulazni prostor + recepcija
administrativni prostori cca 5 zaposlenih
dvorana cca 100 posjetitelja
pomoćni prostori (sanitarije, spremišta)
učionice min. 3 x 20 korisnika
kompjutorska učionica
internet čitaonica
knjižnica
pomoćni prostori (sanitarije, spremišta)
restoran cca 40 korisnika
caffe bar
poslovni prostori
pomoćni prostori (kuhinjski pogon, sanitarije, spremišta, odlaganje otpada, dostava)
profesorski apartmani 3x
dormitorij cca 20 korisnika (predvidjeti sobe za osobe smanjene pokretljivosti) + dnevni boravak
pomoćni prostori (office, čajna kuhinja, spremišta)
tehnički prostori (grijanje, hlađenje, trafostanica, server...)
dizalo (eventualno platforma za osobe smanjene pokretljivosti)
vanjski prostori (dvorišta, terase, trijemovi)

similar documents