Prezentace barvy

Report
SÍTOTISKOVÉ BARVY
…Čím tiskneme?
MATERIÁLY
SKLO
KERAMIKA
TEXTIL
FÓLIE
PLAST
MATERIÁLY VYŽADUJÍ:
• rozdílnou viskozitu barvy (viskozita = vnitřní tření)
• optimální hustotu sítoviny
DŘEVO
SLOŽENÍ
POJIVO
BARVIVO
ROZPUSTNÁ
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
NEROZPUSTNÁ
ORGANICKÁ
ANORGANICKÁ
ŘEDIDLA
POJIVA
• spojují pigmenty s potiskovaným materiálem
(mechanické kotvení, chemické kotvení)
• spolu s pomocnými prostředky určují výsledné mechanické vlastnosti
barvového filmu - přilnavost
- odolnost proti oděru
- odolnost proti poškrábání
Druhy pojiv:
- akrylové
- epoxidové
- polyuretanové
- kalafunové
- polyester
- PVC polymery
- nitrocelulozy
pryskyřice
BARVIVA - ROZPUSTNÁ
• rozpustná; jsou rozptýlena až na jednotlivé molekuly
• nedochází u nich k lomu světla – TRANSPARENTNÍ (průhledný, průsvitný)
• tisk na světlé (často i reflexní) materiály = tisk rastrů - překrytí
rastr
BARVIVA – NEROZPUSTNÁ = PIGMENTY
•
•
•
•
•
nerozpustná; organického i anorganického původu
převážně se používají pigmenty organické bez obsahu těžkých kovů
jsou krycí = dochází k lomu světla!
melou se na mlecích stolicích; 1 zrno = 8 mikrometrů
velikost zrna má vliv na vydatnost a přesnost tiskové barvy
denní světlo - RGB
složka R - reflektována
tisková barva
GB - absorbovány
potiskovaný materiál
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
• optimalizují film natištěné barvy
- změkčovadla upravují pružnost barvového filmu
- vosky zvyšují mechanickou odolnost barvového filmu
práškové pigmenty
ŘEDIDLA
•
•
•
•
těkavé hořlavé nízkoviskózní tekuté směsi
převádějí pojiva do rozpuštěného stavu
obsah v barvě činí 50 – 70%
při schnutí se z barvy odpařují škodlivé ředidlové páry
VODOU ŘEDITELNÉ BARVY
• alkalické pryskyřice s malým procentem alkoholu
• obsah vody v barvě cca 60%
- nevýhodou je zasychání barvy na sítě, nutnost užití zpomalovače, omezený
výběr materiálů, malá chemická i mechanická odolnost
BARVY
SLOŽENÍ
TYP ZASYCHÁNÍ
POUŽITÍ
jednosložkové
fyzikální
grafický tisk
dvousložkové
chemické
průmyslový sítotisk
oxidační
potisk obalů
reaktivní
textilní tisk
speciální barvy
BARVY JEDNOSLOŽKOVÉ
• ve většině případů (kdy není vyžadována vysoká chemická odolnost)
naprosto dostatečné
• barvový film se tvoří odpařením těkavých organických ředidel
• u pojiva nedochází k látkové změně a po zaschnutí může být film
ředidlem opět napaden
BARVY DVOUSLOŽKOVÉ
• barva + tužidlo
• směs se míchá dle přesné receptury před tiskem
• dochází k zesíťování barvy
barva neustále při procesu houstne
želatinuje
nakonec není schopna tisku ani po přidání ředidla
• čas zpracovatelnosti je cca 8 hodin
• výhodou je vysoká odolnost vůči agresivním látkám
• jako pojiva se používají polymery s OH skupinou na polyesterovém a
polyakrylátovém základu, které po přidání tužidla – isoakrylátu - zesíťují
polyester
FYZIKÁLNÍ ZASYCHÁNÍ
• pojivo se rozpouští v ředidle jen pro zpracování barvy; zatímco se ředidlo
odpařuje, tvoří se barvový film; nedochází k látkovým změnám
• pokud film přijde do styku s ředidlem, pojivo se znovu rozpustí
sušící regál
CHEMICKÉ ZASYCHÁNÍ
• užité pojivo není dostatečně vysokomolekulární
• reakci vedoucí k schnutí barvy vyvolává tužidlo, které je nutno přimíchat
před začátkem tisku
• reakce do vysokomolekulárního stavu, který je konečný, nastává po
fyzikálním zaschnutí na potiskovaném materiálu
• dochází k látkové změně v pojivu – zesíťování
• film je odolný vůči agresivním látkám
OXIDAČNÍ ZASYCHÁNÍ
• k zesíťování dochazí působením kyslíku
REAKTIVNÍ ZASYCHÁNÍ
• ve většině případů se jedná o UV barvy
• mají 100% podíl sušiny – hodnota nanesená v mokrém stavu se rovná hodnotě
(tloušťce filmu) po zaschnutí
• nezasychají v sítovině jako barvy obsahující tužidla
• vysoká rychlost schnutí v UV tunelu = vysoká produktivita produkce
• neodpařují se ředidla;barvy jsou ekologické
• u některých jedinců mohou vyvolat podráždění podobné jako epoxidy
• obsahují méně pigmentu než konveční barvy – UV záření by neprošlo
až na spodní vrstvu, tudíž je nutno nanášet slabší barvový film
• mají horší krycí schopnost; menší životnost barvového filmu
ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM
BARVY DLE POUŽITÍ
1. pro grafický tisk – papírové materiály, bannery, orientační systémy,
reklamní tabule
2. pro průmyslový sítotisk – skla, autoskla, keramika, dopravní značení,
štítky, autodoplňky
3. barvy pro přímý potisk obalů
4. pro textilní tisk – potisk konfekce, sublimační barvy, filmtisk
5. speciální barvy – stírací, termoaktivní, UV barvy, barvy s 3D efekty
ZÁVĚREM
Pro sítotisk existuje celá řada barvících systémů, které lze různě
kombinovat. Nelze proto určit přesné hranice dělení těchto systémů.
Barvy pro sítotisk se vyrábí podobně jako barvy pro ostatní tiskové
techniky, avšak co se složení týče, jsou nejvíce podobné barvám ofsetovým.
Sítotisk, jako tisková technika, slouží také k přenosu laků na různé kovové
i nekovové materiály. V tomto odvětví polygrafie zcela jasně dominuje.
Jaroslav Bárta

similar documents