Tepelné izolace

Report
Tepelné izolace
Základní veličiny a rozdělení
Tepelné izolace
Tepelné izolace chrání stavební dílo před
nežádoucími účinky působení tepla (chladu) nebo
minimalizují ztráty tepla jeho únikem z objektu.
Tepelná izolace je materiál či látka, která špatně
vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost.
Tepelné izolace
Základní veličiny
 součinitel tepelné vodivosti
 [W/m.K]
lambda
udává schopnost stejnorodého materiálu vést
teplo. Čím je  nižší, tím materiál lépe izoluje
MATERIÁL
objemová
hmotnost kg/m3*

Tepelné izolace
w/m.K*
železobeton
2400
1,58
hutný beton
2200
1,30
700 - 1700
0,28 – 1,30
350 - 800
0,08 – 0,27
2600
3,0
650
0,09
1850
0,9
250 - 500
0,10 – 0,18
pěnový polystyrén
cca 15
0,039
skelná vata
cca 25
0,033
100
0,040
keramzitbeton
pórobeton
žula
cihla typu „therm“
vápenocementová malta
perlitová omítka
čedičová vata
* uvedené hodnoty jsou pouze orientační !
Tepelné izolace
Základní veličiny
 součinitel prostupu tepla
U
2
[W/m .K]
udává, kolik tepla projde jedním čtverečním
metrem konstrukce při rozdílu teplot 1 K na
vnitřní a vnější straně konstrukce.
Tepelné izolace
Základní veličiny
μ
 faktor difúzního odporu
[mí] - jeho
hodnota udává, kolikrát je konkrétní stavební
materiál méně propustný pro vodní páru než
vzduch (μ = 1)
Tepelné izolace
Rozdělení tepelných izolací
Podle materiálu:
• anorganické
- minerální
- skelné
- z expandovaného perlitu
- z keramzitu
• organické - lehčené plasty
- dřevovláknité
- z korku
- z konopí
- z ovčí vlny
• kombinované - dřevocementové
- sendvičové
Tepelné izolace
Rozdělení tepelných izolací
Podle tvaru:
• vláknité - role (rohože)
- desky
- volná vlákna (v pytlích)
• tvarované - desky
- sendvičové desky
- pásy
- izolační trubice a šňůry
• sypké
- pěnové sklo
- minerální granule (keramzit, perlit)
• pěněné - stříkaná pěna
Tepelné izolace
Zdroj:
online]. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z:
http://www.mineralniizolace.cz/graf-rozdeleniizolaci-1299427737.html

similar documents