Referát Norimberg

Report
Matúš Dudaš
1161A






2. najväčšie mesto Bavorska
počet obyvateľov: 503 638
rozloha: 18 638 km2
spolu s mestom Fürth – súmestie
v blízkom okolí sa nachádzajú aj mestá
Erlangen a Schwabach
celá oblasť dáva dohromady integrovaný
systém VGN

VGN tvoria:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

VAG (Verkehrs - Aktiengesellschaft)
DB (Deutsche Bundesbahn)
STWF (Stadtwerke Fürth)
OVF (Omnibusverkehr Franken GmbH)
ESTW (Erlanger Stadtwerke AG)
Wutzer (Wutzer & Co.)
20 pridružených menších dopravcov
obsluhuje územie s 1,6 mil. obyvateľov

Cestovné lístky:
◦
◦
◦
◦
◦



jednotlivý lístok
denný lístok
týždenný lístok
mesačný
semester lístok – pre študentov
Tarifný systém: jednotný tarif
zónový tarif
územie miest Norimberk a Fürth = dve zóny



3 linky: (U1, U2, U3) – chrbtica MD v
Norimberku
všetky linky plne automatizované
intervaly:
◦ 3 – 4 min. – pracovné dni
◦ 6 – 7 min. – sobota
◦ 10 min. – nedeľa


všetky tri linky sa stretávajú v staniciach
Hlavná stanica a Plärrer
vlaky typu DT1, DT2 a DT3
Hlavná stanica s priestorným nástupišťom a so súpravou druhej
generácie DT2





železničná doprava v regionálnom pojatí
všetky vychádzajú z Hlavnej stanice v
Norinberku a vedú rôznymi smermi po celej
oblasti VGN
intervaly: 20 – 60 min.
linky S-Bahnu zástavkové a linky R-Bahnu
rýchlikové
niektoré trate nahrádzajú metro



doplňujúca funkcia
v histórii mali väčší význam
5 liniek s jednotným intervalom:
◦ 10 min. – pracovné dni a v sobotu
◦ 20 min. – nedeľa



väčšina tangenciálnej povahy
len na území mesta Norimberk
nízkopodlažné vozidlá (cca 50 kusov) a to
buď trojčlánkové električky GT6N alebo 4
článkové GT8N
Električky rovnakého typu jazdia aj v Mníchove


obslužnú funkciu okrajových častí (radiálny smer),
ale taktiež významné tangenciálne trasy (35, 45, 65
– tvoria ucelený okruh mesta)
intervaly:
◦ chrbticové linky:
 10 min. – špička
 20 min. – sedlo a sobota
 40 min. - nedeľa
◦ ostatné linky: dvojnásobok


v meste Fürth – autobusová doprava je podstatne
intenzívnejšia
intervaly – (15, 30, resp. 60 min.)

Autobusová sieť:
◦ 60 mestských liniek v Norimbergu (20 - 99)
◦ mnoho regionálnych liniek (111 a vyššie)



väčšie mestá v systéme VGN majú vlastné linky
MHD zvláštnej číselnej rady
hlavný dopravca – VAG – cca 350
nízkopodlažných štandardných aj kĺbových
autobusov
vozový park:
◦ štandardné aj kĺbové MANy
◦ kĺbová Citara od Mercedesu
◦ midibusy značky Neoplan
Kĺbový MAN s plynovým pohonom



len víkendové noci a to 24 linkami
číslovanými od N1 vyššie
interval – 60 min. a stretávajú sa na Hlavnej
stanici v Norimbergu
5 liniek jazdí v meste Fürth a ďalšie 4 linky v
okolí mesta Erlangen





na staniciach metra a S-Bahnu
12 parkovísk s cca 1800 parkovacími
miestami
48 hodín bez poplatku
na takmer všetkých zastávkach metra, S-Bahn
a R-Bahn sú vytvorené aj parkovacie miesta
pre bycikle
rozšírené aj vyhradené pruhy

Počet prepravených osôb:
◦ ročne: 155 mil. osôb

similar documents