Circles Green 1 Template

Report
Používání certifikátů z TARIC CZ
C400, Y901,
Y902, 0031,
0032, L100,
E012, E013,
X002, X001…….
Lubomír Doskočil
Oddělení 215 - Netarifních opatření
Generální ředitelství cel
CITES
– integrováno na úrovni EU
Statistika (období – leden – duben 2012;2013)
Certifikát C400 - Předložení příslušného „CITES“ osvědčení
se uvádí pouze v případech, kdy skutečně existuje povolení
- jinak Y900
Report dovozu CITES (s uvedením certifikátu
C400)
• 390 položek z toho 134 možných chyb (cca
35% chybovost) - 2012
• 347 položek z toho 96 možných chyb (cca
27% chybovost) - 2013
Report vývozů CITES
214 položek z toho 149 možných chyb (70%) 2012
85 položek z toho 19 možných chyb (22%) 2013
Odpady
– integrováno na úrovni ČR
• Možné certifikáty
– 0031 - Zboží není odpadem v souladu s
nařízením Rady (ES) č. 1013/2006
– 0032 - Doklady potřebné k přepravě odpadů
předloženy
–
!! Pozn. 0032 – uvádět pouze v případech, kdy je dovážen či vyvážen odpad !!
Odpady uvádění do kolonky 44
• Kdy lze uvádět certifikát 0032
• Pouze pro dovoz nebo vývoz odpadů, kdy
jsou předloženy následující doklady:
– Písemné oznámení a souhlas
• Vzory příloh IA a IB
nebo
– Příloha VII – minimální požadavky na
informace + na vyžádání smlouva mezi 1 a 2
Statistika (období – leden – duben 2012;2013)
Report dovozu odpadu (s uvedením certifikátu 0032)
• 166 položek z toho 45 možných chyb (cca 27% chybovost) - 2012
• 169 položek z toho 44 možných chyb (cca 26% chybovost) - 2013
Report vývozu odpadu (s uvedením certifikátu 0032)
• 302 položek z toho 28 možných chyb (cca 9% chybovost) - 2012
• 398 položek z toho 108 možných chyb (cca 27% chybovost) - 2013
Převážně se položky chybně označí jako
odpad tzn. uveden certifikát 0032
Nebezpečné chemické látky – integrováno
z úrovně EU
• Y915 - Referenční identifikační číslo - RIN
• Y916 - Výrobek není předmětem ustanovení nařízení (ES)
č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických
látek, Příloha I
• Y917 - Výrobek není předmětem ustanovení nařízení (ES)
č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických
látek, Příloha V
• Y919 - Referenční identifikační číslo pro chemické látky
podléhající čl. 2 odst. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 689/2008
– vývoz chemických látek z přílohy V za účelem analýzy
nebo výzkumu o hmotnosti nepřesahující 10 kg.
Vývoz zboží dvojího užití (DUAL USE)
X002 - Vývozní povolení pro zboží dvojího užití (nařízení č. 428/2009)
Y901 - Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití
Veterinární zboží
C640 - Společný veterinární vstupní doklad (SVVD zvířata) v souladu s
nařízením č. 282/2004, používaný při veterinární kontrole živých zvířat
N853 - Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) v souladu s nařízením
č. 136/2004, používaný při veterinární kontrole produktů
Y930 - Deklarovaných produktů se netýká rozhodnutí Komise 2007/275/ES
Potraviny
C644 - Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty
C678 - Společný vstupní doklad (SVD) - nařízení č. 669/2009
C054 - Prohlášení o dovozu do Evropské Unie krmiv a potravin
pocházejících nebo odesílaných z Japonska (nařízení č. 495/2013)
Vojenský materiál
1 115 - Licence MPO k dovozu nebo vývozu vojenského materiálu
0 052 - Zboží neuvedeno na Seznamu vojenského materiálu – příloha č. 1 k
vyhlášce č. 332/2009 Sb.
Léky a léčiva
1 017 - Povolení k výrobě léčivých přípravků
0 037 - Nejedná se léčivé přípravky dle zákona č. 378/2007, Sb. o léčivech
GMO
1 012 - Průvodní doklady pro geneticky modifikované organismy dle § 25
zákona č. 78/2004 Sb., v platném znění
0 003 - Nejedná se o geneticky modifikované organismy a genetické
produkty
Děkuji za pozornost
[email protected]
tel. 261 33 2238

similar documents