Nahosemenné rostliny - Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Report
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 357 35 Chodov
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376
Šablona: BOTANIKA
Pořadí šablony a sada: 16. Botanika
Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.16
Vytvořený ve školním roce: 2013
Téma: Růst a vývin rostlin
Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia
Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Nahosemenné rostliny a jako návrh
výukového projektu na téma Nahosemenné rostliny. Je potřeba PC s
internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, aby měli PC s
internetem k dispozici i žáci.
Autor: Mgr. Lucie Koudelková
Klíčová slova: šištice, jinany, jehličnany
Ověřený dne: 12. 12. 2013
Nahosemenné rostliny
Výukový projekt
Semenné rostliny
• Gametofyt je součástí sporofytu
• Oplození není závislé na vodním prostředí
• Tvorba semen sloužících k ochraně mladé
rostlinky a k rozšiřování druhu
• Dělení:
– Nahosemenné rostliny
– Krytosemenné rostliny
• Dvouděložné rostliny
• Jednoděložné rostliny
Nahosemenné rostliny
Znaky
• Vajíčko leží volně na plodolistu, není chráněno
• Nevytvářejí plody, mají nahá semena
• Netvoří květy
• Pylové zrnko dopadá přímo na vajíčko
• Xylém cévních svazků tvoří pouze tracheidy
• Při oplození druhá buňka spermatická zaniká
• Endosperm je haploidní a vzniká před oplozením
Plodolisty v šištici
Obr. 7
Nahosemenné rostliny
Systém:
• Oddělení: Kapraďosemenné
• Oddělení: Cykasy
• Oddělení: Jinany
• Oddělení: Jehličnany
Využití nahosemenných rostlin
(motivační část k projektu)
Obr. 6
Obr. 2
Obr. 4
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 5
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
Celková časová dotace: 4 vyučovací hodiny +
práce žáků mimo povinnou výuku
• Etapa 1: učitel seznámí žáky se skupinou
nahosemenných rostlin (cca 30 min)
– Zařazení do systému (semenné rostliny)
– Charakteristické znaky
– Systematika
– Motivační část – obrázky možného využití
zástupců nahosemenných rostlin
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
• Etapa 2: učitel seznámí žáky s tématem,
průběhem a hodnocením celého projektu (cca 15
min)
(poznámka: závěrečná známka bude průměrem 4 dílčích známek: za práci
v hodině, vzhled prezentace ppt., forma ústní prezentace, poster)
– Seznámení s průběhem, hodnocením a časovou dotací
– Rozdělení třídy do 4 skupin.
– Každá skupina dostane přiřazené jedno oddělení
nahosemenných rostlin (je možné nechat jednotlivé
skupiny vybrat si své téma, popř. přistoupit k losování
témat)
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
• Etapa 3: každá skupina dostane rozvržení úloh
ke svému tématu a zahájí práci (45 min
vyučovací hodiny + domácí práce)
(poznámka: je třeba během hodiny kontrolovat, zda si žáci mezi sebou ve
skupině rozvrhli úkoly a pracují na nich)
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny
• Skupina A: Kapraďosemenné rostliny
– Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy se
vyskytovaly tyto rostliny, jejich charakteristické
znaky, vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti
– Použij minimálně 3 literární zdroje
– Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na
10 – 12 min
– Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny
• Skupina B: Cykasy
– Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy vznikly
tyto rostliny, výskyt, jejich charakteristické znaky,
vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti a
využití
– Použij minimálně 3 literární zdroje
– Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na
10 – 12 min
– Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny
• Skupina C: Jinany
– Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy vznikly
tyto rostliny, výskyt, jejich charakteristické znaky,
vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti a
využití
– Použij minimálně 3 literární zdroje
– Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na
10 – 12 min
– Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny
• Skupina D: Jehličnany
– Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy vznikly tyto
rostliny, jejich charakteristické znaky, vývoj, zástupce a
jejich obrázky, zajímavosti a využití
– Použij minimálně 3 literární zdroje
– V okolí školy či bydliště vyhledej min. 5 zástupců
jehličnanů, vyfoť je a uřízni kus větvičky s jehličím, popř.
posbírej ještě šišky. Vše pak použij během prezentace při
představování daných zástupců
– Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na 10 – 12
min, ve které použij i vlastní fotografie zástupců
– Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
• Etapa 4: prezentace vlastní práce ostatním
studentům (cca 2 vyučovací hodiny)
(poznámka: na tuto část je potřeba zajistit učebnu s možností promítání)
– Jednotlivé skupiny odprezentují své práce (prezentace
ppt. a poster)
– Po každé prezentaci ostatní žáci zhodnotí práci dané
skupiny, plusy a minusy
– Zástupci každé skupiny po odprezentování sami
zhodnotí svou práci (co je bavilo, co bylo nejtěžší…) a
sami si navrhnou známku, kterou by si za projekt dali
Krátkodobý výukový projekt na téma:
Nahosemenné rostliny
– závěrečné zhodnocení práce všech skupin
učitelem
– Seznámení žáků s jejich dílčími známkami, udělení
souhrnné známky za projekt
– Učitel (sám či s pomocí žáků) může vystavit
vyrobené postery z projektu např. na chodbě školy
jako ukázku práce žáků
Použitá literatura a internetové zdroje
1.
Cliff. Ginko[online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginko_(Ginko_biloba)_(3505588883).jpg?uselang=cs >
2.
MMŽbk. Koryt%C3%A1%C5%99[online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koryt%C3%A1%C5%99_Kanalo%C5%A1.jpg>
3.
Cycknc. Taiwan CK big wood house [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwan_CK_big_wood_house_1.JPG?uselang=cs>
4.
Antilived. Traditional Maori Carving [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_Maori_Carving.jpg>
5.
Jonathan Joseph Bondhus. Stack of Copy Paper [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stack_of_Copy_Paper.jpg>
6.
Laurel F. Cup of tea [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cup_of_tea,_Scotland.jpg?uselang=cs>
7.
Matt Lavin. Pinus_albicaulis [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: <
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_albicaulis_(7888780254).jpg?uselang=cs >
• ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4
• DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6
• SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v
Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516
• KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5

similar documents