KEBR945_10-2014

Report
Sekundární metabolity
David Kaftan, 2014
Sekundární metabolity
Rostliny produkují množství organických látek:
primární metabolity – fytosteroly, lipidy,
nukleotidy, aminokyseliny, organické kyseliny,
cukry a polysacharidy
sekundární metabolity které nehrají hlavní roli při
růstu a vývoji
terpenoidy
alkaloidy
fenylpropanoidy a příbuzné fenolické látky
suberin
ligniny a lignany
flavonoidy
coumariny
Sekundární metabolity hrají významnou roli jak
při ochraně před stresem (herbivoři, mikrobiální
infekce) tak jako atraktans pro opylovače a
distributory semen.
Účastní se také alelopatických reakcí.
Syntéza sekundárních metabolitů
Terpenoidy
cca. 25000 sekundárních metabolitů je
syntetizováno z pětiuhlíkatého prekurzoru
isopentenyl difosfátu (IPP).
Alkaloidy
cca. 12000 známých alkaloidů obsahujících
jeden či dva atomy dusíku jsou syntetizovány z
aminokyselin.
Fenolické látky
cca. 8000 látek vzniká buď cestou kyseliny
šikimátové nebo malonát/acetátovou cestou.
Terpenoidy
Terpenoidy se dělí do skupin podle množství
obsažených pětiuhlíkatých jednotek.
Hemiterpeny – plyn isopren
Monoterpeny – C10, dvě isoprenové jednotky
Sesquiterpeny – C15, tři isoprenové jednotky
Diterpeny – C20, čtyři isoprenové jednotky
Triterpeny – C30
Tetraterpeny – C40
Polyterpeny
Meroterpeny
Syntéza terpenoidů
- sesqui-, tri- a polyterpeny v cytosolu a na
endoplazmatickém retikulu
- isopren, mono-, di- a tetraterpeny včetně
prenylovaných chinonů v plastidech
Hemiterpeny
Prekurzorem je isopentenyl difosfát vznikající acetát/mevalonátovou
dráhou kondenzací tří acetyl-CoA v cytozolu a na endoplazmatickém
retikulu NEBO v plastidech z pyruvátu a thyamin pyrofosfátu.
Isopren
Plyn produkovaný fotosynteticky aktivními pletivy. Isopren syntáza je
přítomná v plastidech listů mnohých C3 rostlin.
Je uvolňován jako reakce na ozónem indukovaný vznik NOx
Monoterpeny
vonné esence květů, esenciálních olejů bylin a koření
-až 5% suché váhy
volatilní monoterpeny - signál pro kůrovce (rozezná strom)
ale také SOS od stromu k patogenům, predátorům
kůrovce.
uplatnění hlavně v potravinářském a kosmetickém
průmyslu
Pipeneny – toxické pro brouky okusující kůru
Linalool – atraktans pro opylovače
1,8-Cineole – atraktans v květech
Myrcene – až 40% váhy listů Thymus
Menthol
Kafr – odpuzující herbivory spásající listy, alelopatické
účinky inhibující klíčení semen
Pyrethriny – insekticidy, Chrysanthemum, Tanacetum
Monoterpeny
vonné esence květů, esenciálních olejů bylin a koření
-až 5% suché váhy
volatilní monoterpeny - signál pro kůrovce (rozezná strom)
ale také SOS od stromu k patogenům, predátorům
kůrovce.
uplatnění hlavně v potravinářském a kosmetickém
průmyslu
Pipeneny – toxické pro brouky okusující kůru
Linalool – atraktans pro opylovače
1,8-Cineole – atraktans v květech
Myrcene – až 40% váhy listů Thymus
Menthol
Kafr – odpuzující herbivory spásající listy, alelopatické
účinky inhibující klíčení semen
Pyrethriny – insekticidy, Chrysanthemum, Tanacetum
Sesquiterpeny
Vonné esence a oleje, fytoalexiny, součástí
pryskyřic jehličnanů.
Kyselina abscisová je strukturně sesquiterpen, je
ale syntetizována asymetrickým štěpením C40
karotenoidu na xanthoin
Phytoalexiny
Antibiotické látky produkované rostlinami jako
odpověď na mikrobiální útok, látky odpuzující
herbivory.
Capsidiol – produkován při patogenním útoku
Lubimin
Gossypol – testován jako prostředek
mužské antikoncepce
Diterpeny
Fytoalexiny, kyseliny pryskyřic jehličnanů a
bobovitých – (mechanická) ochrana před
herbivory, jantar.
kyselina abietická – oxidací abietadienu
Fytol
Gibbereliny (některé jsou norditerpenoidy
neboť mají jen 19 uhlíků)
Taxol – protirakovinné účinky, Taxus
Casben – fytoalexin, Ricinus
Forskolin – léčba glaukomu
Triterpeny
Brassinosteroidy, fytosteroly, fytoalexiny, toxiny, látky
odpuzující herbivory, součásti povrchových vosků.
Vznikají kondenzací dvou FPP na squalen, který je dále
oxidován na 2,3 epoxid – oxidosqualen.
Squalen – prekurzor steroidů
Oleanan – insekticid
Nimbin – insekticid, antiseptické, antihistaminové,
protizánětlivé účinky, Azadirachta indica
Glykosilované triterpeny
- larvy monarchů živící se na rostlině hromadí v křídlech
triterpeny a činí je toxickými pro predátory, Asclepias
Digitalin – povzbuzuje srdeční sval, Digitalis
Oleandrin – narušuje funkci srdečního svalu, Nerium
Ouabain – inhibuje Na+/K+-ATPázu, Strophanthus
Tetra-, poly- a meroterpeny
Tetraterpeny - karotenoidy
meroterpeny
- látky smíšeného biosyntetického původu
obsahující terpenoidní část
cytokininy
fenylpropanoidní látky s C5 isoprenoidním bočním
řetězcem
některé alkaloidy (vincristin, vinblastin)
proteiny s bočním C15-C20 terpenoidním řetězcem
pro ukotvení v membráně
polyterpeny
- obsahují více než 8 isoprenových
jednotek
chinony – plastochinol, ubichinol
dolichol – přenos cukrů
latex
Terpenoidy
Juvabion
- analog juvenilního hormonu produkován jedlí
Abies balsamea
- blokuje dospívání larev
- paper factor
Karel Sláma and Carroll M. Williams (1965)
Juvenile hormone activity for the bug
Pyrrhocoris apterus. PNAS, 54: 2, 411-414
α - Ecdysone
- způsobuje předčasné svlékání
- fykoecdysteroid – analog hormonu ecdysonu
Kutin, vosky
- dlouhořetězcové alifatické látky a jejich deriváty
- na styku živé rostlinné buňky a vzduchu
- lipofilní
Syntéza a transport
- C16 a C18 mastné kyseliny v plastidech
- prodlužování o dva C v endoplasmatickém retikulu
- redukce na aldehydy, alkoholy
- export, dekarbonylace (lichý počet C)
- transport ven z buňky přes kutinovou matrix
Ochranná funkce
- ztráta vody
- patogeny
- UV
kutin (Vinca major)
vosk (Quercus robur)
Alkaloidy
- dusík obsahující, většinou heterocyklické
- syntéza většinou z L-aminokyselin (triptofan,
tyrozin, fenylalanin, lyzin, arginin)
- některé strukturně podobné neurotransmiterům
- slouží k obraně rostlin proti herbivorům
- syntetizovány 20 % kvetoucích rostlin, také
živočichy
extrakty obsahující alkaloidy využívány odedávna:
sedativa, projímadla, jedy, proti kašli, horečce,
proti uštknutí hadem, šílenství
Opium – využíváno již 1400-1200 př. n. l.
Theriak – jeden z nejstarších popsaných léků, pochází
z řecko-římské kultury, obsahoval opium, víno a další
rostlinné a živočišné součásti (hadí maso)
Coniin
399 př. n. l. byl Socrates popraven vypitím extraktu z bolehlavu obsahující alkaloid coniin.
Extrémně toxický alkaloid, první úspěšně syntetizovaný. Způsobuje paralýzu motorických
nervových zakončení.
Socratova smrt, Jacques-Louis David, 1787
Atropin a scopolamin
- časté u Solanaceae (Atropa belladonna, Datura, Brugmansia, Mandragora)
Atropin
Scopolamin
- kompetitivní antagonosta acetylcholinu v
- silné narkotikum
parasympatických nervových vláknech
- používán při kinetóze
- zvyšuje tepovou frekvenci, rozšiřuje zorničky
- antidepresivum
- protijed při otravě nervovým plynem
- odvykání drogové závislosti
Scopolamine
Opium: morfin, kodein, heroin
- „mléko“ vytékající z poraněných makovic, obsahuje více než
25 alkaloidů
Morfin – silné narkotické účinky, váže se na receptory v
mozku, míše, střevech, žaludku, návykový
Heroin – diacetyl morfin
Papaverin - uvolňuje křeče vnitřního svalstva - proti průjmu
Kodein - tiší bolest, kašel, relativně nenávykový
Kokain
užíván jako stimulant centrální nervové soustavy
andskými indiány
víno s listy koka – Vin Mariani (Itálie),
Pemberton's French Wine Coca (USA)
Po zavedení prohibice v Atlantě vyrobil
Pemberton nealkoholickou verzi (8. 5. 1886)
- léčí závislost na morfinu, nechutenství,
vyčerpanost, bolesti hlavy a impotenci.
- obsahoval kokain z listů koka a kofein z ořechů
Cola nitida
- od 1904 se používají listy koka, z kterých byl
extrahován kokain.
Cola nitida
Chinin
Antimalarické (Plasmodium falciparum),
protizánětlivé, horečku a bolest tišící účinky,
svalový relaxant.
Chinin byl původně nalezen v kůře chinovníku, je
přítomen také ve vrbové kůře.
Tonic
obsahuje chinin z kůry stromů rodu Remijia
při ozáření UV světlem vyzařuje fluorescenci
Nikotin a kofein
Nikotin
vysoce toxický, paralyzuje dýchání
silný insekticid
zneužíván jako návyková droga
Kofein
v listech a plodech koly, maté, kávy, kakaa, čaje
celosvětově využíván jako stimulant lidské centrální
nervové soustavy.
insekticid- blokuje fosfodiesterázu fytofágního hmyzu
která hydrolyzuje cAMP
Senecionin a lupanin
Senecionin: pyrrolizidinový alkaloid
- toxický pro savce – ne přímo, ale po oxidaci v
játrech
- některý fytofágní hmyz je schopen alkaloid
modifikovat a tím detoxifikovat, jiné ho v těle
ukládají pro svou vlastní obranu, nebo strávené
alkaloidy trasformují na feromony.
- senecionin N-oxid je syntetizován v kořenech
některých Asteraceae a transportován do
rostliny a hlavně do květenství
Lupanin: quionolizidinový alkaloid
- toxické pro spásající zvěř, hořká chuť
- akumulace alkaloidu v semenech
Solanin
-steroidní glykosilovaný alkaloid
- inhibitor cholinesterázy, interference s K+ kanály mitochondriální membrány, únik Ca2+ do
cytoplasmy spoštějící apoptózu
- zodpovědný za teratogenní účinky bramborových klíčků
- častý u Solanaceae (Solanum tuberosum, S. Nigrum, S. lycopersicum) – listy, plody
- fungicidní a pesticidní účinky
- jed: 2 až 5 mg na kilogram tělesné váhy způsobuje toxické symptomy
Vinblastin, ajmalin a pilocarpin
Vinblastin
- monoterpenoidní indolový alkaloid
- součást chemoterapeutik
- účinný při léčení Hodgkinsova lymfómu
- obsažen v barvínku (C. roseus)
Ajmalin
- monoterpenoidní indolový alkaloid
- antiarytmikum
- inhibuje přijímání glukózy
mitochondriemi srdce
Pilocarpin
- imidazolový alkaloid
- stimulant parasympatických nervů
- používán při léčbě glaukomu
Fenolické látky
- základem struktury je fenol s jednou nebo více
hydroxylovými skupinami
- složitější struktury odvozeny od fenylpropanoidu a
fenylpropanoid acetátu
ne všechny fenolické látky jsou však deriváty
fenylpropanoidových substrátů
Fenolické látky
- strukturní role při stavbě buněčných stěn
- obrana i atraktans – barva, chuť, vůně
- tvoří cca. 40 % organického uhlíku
- jejich biodegradace je limitujícím krokem
recyklace organického uhlíku
Flavonoidy
- antokyany
- taniny
Ligniny a lignany
strukturní podpora kmenů suchozemských
rostlin
Coumariny
Fenolické látky
í
Antokyaniny
-barevná atraktans plodů a květů pro šiřiče semen a opylovače
- hromadí se ve vakuolách (jsou ve vodě rozpustné)
Pelargonidiny
Cyanidiny
Delfinidiny
oranžová, růžová, červená, lososová
magenta, karmínová
purpurová, modrá, lila
Taniny
- polymerizované flavonoidy
- váže se na kolagen kůže, zabraňuje mikrobiální infekci (koželužnictví – Egypt 3000 let BC).
-hromadění v jádrovém dřevě, kůra dubů, smrků, kaštanů
- čaj, červené víno, trnky – vazba taninu na proteiny slinných žláz = „svíravá“ chuť.
- poruchy trávení ale může zabránit nadýmání skotu, proti parazitům zažívacího traktu).
konyferyl alkohol - lignan - lignin
Ligniny
Kompresní dřevo obsahuje více ligninu a méně celulózy, tenzní dřevo naopak
Coumariny a stilbeny

similar documents