IndustryCon 2014 - druhý blok

Report
IndustryCon
2014
1. ročník
IndustryCon
4.12.2014
IndustryCon
4.12.2014
AGRO 21 / Agroservis Rokycany
IndustryCon
4.12.2014
Zemědělská půda v ČR
Kdo jsme:
250 hektarů ve správě
1 200 hektarů zprostředkováno v 2014
Celá ČR
IndustryCon
4.12.2014
Stav cen zemědělské půdy
16 Kč
14 Kč
12 Kč
10 Kč
8 Kč
6 Kč
4 Kč
2 Kč
0 Kč
2010
2011
2012
2013
2014
ceny jsou poměrně vyrovnané i při velkých rozdílech v bonitě
půdy (např. BPEJ 2Kč za 10 Kč, BPEJ 15 Kč za 20 Kč)
IndustryCon
4.12.2014
Vývoj cen zemědělské půdy
růst už se nebude opakovat
35 Kč
30 Kč
25 Kč
20 Kč
15 Kč
10 Kč
5 Kč
0 Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2018
2020
návratnost 50 let při nájmu 4 až 6 tisíc Kč/hektar
IndustryCon
4.12.2014
Vývoj cen zemědělské půdy
Od 1 euro/m2
Průměr 4 euro/m2
IndustryCon
4.12.2014
Stav trhu s půdou v ČR
• Trh je velmi decentralizovaný
• Obchoduje obvykle s malými kousky půdy
• Zemědělci přeplácí investory, spekulanty
a jiné zemědělce
• Minimum dlouhodobých investorů
• Mnoho spekulantů
IndustryCon
4.12.2014
Stav trhu s půdou v ČR
Vznikají fondy
- ale zatím jsou zcela na okraji trhu půdy
IndustryCon
4.12.2014
Stav trhu s půdou v ČR
Většina investorů je bez zkušenosti
- nemá jak začít, budovat novou lokalitu je náročné
Rozhodování je nutné během 1 dne
Malé celky nemají smysl
- je třeba dokupovat, vyměňovat a scelovat
Oslovení vlastníků je stále obtížnější
- jsou zavaleni nabídkami
IndustryCon
4.12.2014
Přenesení odpovědnosti za revize
funkce odpovědné osoby
Martin Šturma, OKIN Group
IndustryCon
4.12.2014
Kdy ještě investovat do péče o nemovitost
Jak a proč a kdy je lepší ji jen zajistit
Jiří Zvěřina, M2C
Ilona Štěpničková, M2C
IndustryCon
4.12.2014
Nevyužité nemovitosti
„Co s nimi?“
IndustryCon
4.12.2014
Petr Vomastek
13let realitní makléř/8 let investor/4 roky
podnikatel
6x nejvýkonnější makléř
REALITY21/CENTURY21, Double Centurion,
Hall of Fame CENTURY21
Vomastek Investment & Development,
Agro21, Český půdní fond, www.exklusivita.cz
IndustryCon
4.12.2014
Kvalifikace
Makléř ve velké realitní síti často získá do
nabídky nemovitosti, které jsou obtížně
prodejné.
Obchodní úspěch makléře spočíváta buďto v
rychlosti obchodování prodejných
nemovitostí z nabídky nebo v kreativitě
nabízení a prezentování těch hůře
prodejných.
“Umění učinit z neprodejného/špatně
prodejného prodejné”.
IndustryCon
4.12.2014
Domovy s pečovatelskou službou
SFRB
- Úvěr (až 30let, 2.0-2.5% p.a., garantovaný státem, odbaví
specializované agentury, ideální velikost projektu je cca 40mil Kč, tržní
nájemné cca 120,-Kč/m2/měs)
- Dotace (doposud 5mil Kč na 10BJ, regulované nájemné na 20let 60,Kč/m2/měs, aktuálně vypsán program pro výstavbu Komunitních
center až 13.5mil Kč, na 20-25BJ, 60let a více, do 20tis Kč/měs příjem)
Souhlas obce
Souhlas s UP
Komerční/Rezidenční zařízení
IndustryCon
4.12.2014
“Bioplynky”
Boom mezi 2008-2011
- Naplnění kvoty plánované do r. 2020
Stabilizovaný zdroj zelené energie, vykrývá špičky narozdíl od
vody, větru a sluníčka
Dle typu paliva
- Energetické plodiny (kukuřice, obilí, kostní moučka)
- 5-6Y návratnost
- Odpadní biomasa (čističky, zemědělská družstva – kejda,
papírny, komunální odpad
- Návratnost závisí na poplatku za přijetí odpadu, cca 57Y
- Dlouhodobý kontrakt s obcí
IndustryCon
4.12.2014
Cestovní ruch a agroturistika
Pensiony, Hotely, Zámky
Sportovní zařízení
Lázně, Azylové domy , Retreat centra
Hazard – vytlačování hazardu mimo obce, Casina
Chata Rebel – původní kravín, Casino v “polích” Borovy
Udržitelnost 5let, 60-70% z investičních nákladů
Aktuální není vypsána výzva
IndustryCon
4.12.2014
Individuální rekreace
Usedlosti
Farmy
Zámky/panství (Střela, Bezděkov, Jetřichovice, Hartmanice)
Faktor soběstačnosti v případě materiálního a energického
soužení
IndustryCon
4.12.2014
Výzkumná centra
V roce 1997 si pan Tůma nechal patentovat Zařízení k sušení sypkých a kašovitých materiálů a kalů“ č.
zápisu 17776, toto zařízení se zakládá na unikátní technologii nízkoteplotního sušení biomasy.
1997 – 2008 firma realizovala řadu převážně zahraničních zakázek dodávky technologie výrobních
linek s produkcí až 10t pelet za 1h.
Od roku 2008 jsme rozšířily dodávku technologie o kogenerační jednotky nízkoteplotního zplyňování
biomasy výkonem od 200 kWel.
2010 – Energtické Centrum Pořešín
firma Tůma CZ s.r.o. vybudovala v Pořešíně energetické centrum, jehož součástí je Centrum výzkumu
a vývoje technologií zpracování biomasy - za pomoci evropského fondu pro regionální rozvoj.
v rámci Technologického Centra Pořešín vybudovaná kogenerační jednotka o výkonu 400kWel.
Jsme společnost, která má za sebou již řadu zkušeností v oblasti zpracování biomasy a přesto
chápeme, že jsme teprve na začátku cesty v efektivním využívání obnovitelných zdrojů.
IndustryCon
4.12.2014
Zemědělství
Servisy
Parkování mechanizace
Pěstírny žampionů
Rybí farmy
IndustryCon
4.12.2014
Muzea a výstavní expozice
Muzeum klasického knihařství a knihařská dílna v Rožďalovicích
Zveme vás do obnovené historické knihařské dílny, kde ve své době působil
známý umělecký knihař Jenda Rajman (1892 – 1965) a která nyní funguje
jako muzeum knihařství a zároveň žijící dílna zabývající se tímto tradičním
řemeslem.
Objevíte kouzlo krásných knih v expozici starých knižních vazeb vázaných
většinou samotným Mistrem Rajmanem nebo v jeho rodinném knihařství.
Rožďalovice
5mil Kč dotace, 85% nákladů
Filantropie nikoli komerční záměr, tj. pro radost
Hodnocení vlastníka – administrativně velmi náročné, 3h denně
IndustryCon
4.12.2014
Pomohou dotační tituly?
IndustryCon
4.12.2014
Dotační programy
1)Program rozvoje venkova, SZIF
Zemědělství a malé obce (do 2.000 obyatel)
Mechanizace, rekonstrukce nemovitostí, maloobchod,
zlepšení kvality života, potravinářské provozy, inovace,
sportovní vybavení – půjčovny, wellness, stravování,
rekultivace lesů. Výstavní expozice, muzea, umělecké aktivity
2)Regionální programy
věda, výzkum, inovace, cestovní ruch, infrastruktura
Cestovní ruch/agroturistika poslední programy vypsané v r.
2012, nové příští rok
IndustryCon
4.12.2014
Programy rozvoje venkova
Oblast ubytování a zázemí pro sport
Výstavba a vybavení penzionu (4 500 000 Kč)
Přestavba zemědělského stavení na penzion (4 723 656 Kč)
Rekonstrukce objektu na ubytovací zařízení (5 000 000 Kč)
Rekonstrukce hájovny na ubytovací zařízení a půjčovnu sportovního vybavení (5 412 000 Kč)
Přestavba zemědělské usedlosti na penzion (5 999 994 Kč)
Přestavba rodinného domu na penzion (1 954 400 Kč)
Přestavba kravínu na jezdecký klub s ubytováním (4 990 000 Kč)
Přestavba objektu RD na ubytovací zařízení pro agroturistiku (5 000 000 Kč)
Rekonstrukce a přístavba vinného sklepa s pobytovými místnostmi (2 365 498 Kč)
Stavební úpravy zámečku na ubytovací zařízení (5 000 000 Kč)
Stavební úpravy a přístavba penzionu (5 000 000 Kč)
Výstavba penzionu, pujčovny kol a jízdárny (4 490 460 Kč)
Malokapacitní ubytovací zařízení pro agroturistiku a přístavba půjčovny sportovních potřeb (4 780 113 Kč)
Wellness hotel (4 500 000 Kč)
Stavební úpravy vepřína na penzion s konírnou (5 600 000 Kč)
Rekonstrukce RD na cyklopenzion (4 332 960 Kč)
Penzion a wellness centrum (4 591 675 Kč)
Výstavba kryté jízdárny se zázemím (4 500 000 Kč)
Pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky apod.
Naučná stezka přírodou a historií (1 080 000 Kč)
Naučná vinařská stezka (1 350 000 Kč)
Tématická pěší stezka s historicko-enviromentálním zaměřením (1 127 588 Kč)
GPS stezka zdraví (894 492 Kč)
Archeologická pěší trasa (159 300 Kč)
Naučná stezka s rozhlednou - vyhlídkou v krajině uprostřed Čech (1 350 000 Kč)
Ovocná ekostezka (208 260 Kč)
Stezka hastrmanů - tematická zábavní stezka (1 350 000 Kč)
IndustryCon
4.12.2014
Zdroje informací
Národní databáze brownfields CI
Akademie veřejných investic (od 2.Q 2015)
IndustryCon
4.12.2014
Děkuji za pozornost!
Petr Vomastek
+ 420 724 77 21 21
[email protected]
Skype vomastek.petr
IndustryCon
4.12.2014
Potenciál v budoucnosti
?
Shopping centra
Kancelářské prostory
Logistické haly
Byty
Seniorské bydlení
IndustryCon
4.12.2014
vs
Kateřina Holická, Centers DATA
IndustryCon
4.12.2014
Bude poptávka po zařízení poskytujících
sociální služby pro seniory ?
IndustryCon
4.12.2014
Kapacita míst pro seniory 2014
DS – 28 843 lůžek
DZR - 15 016 lůžek
od 0 do 5ti let – čekací doba na lůžko /
zařízení
Cca 5 % starší 65 let
IndustryCon
4.12.2014
Kolik zařízení se staví/ připravuje?
Největší boom – 2011/2012
Rok 2013 / 2014 přibylo cca 20 zařízení
Domov pro seniory + DZR
versus
nájemní bydlení pro seniory
s
poskytovanou
sociální
službou
IndustryCon
4.12.2014
Očekávané složení obyvatel
Rok 2055 - průměrný věk muže 84,5 let
Rok 2055 - průměrný věk ženy 89,3 let
- skupina 70 – 79 naroste téměř dvojnásobně
-skupina osob nad 80 let více než čtyřnásobně
Rok 2065: na každé dítě ve věku do 15ti let
připadají dva senioři
IndustryCon
4.12.2014
Budou mít senioři zájem žít
v zařízení poskytujícím sociální služby ?
IndustryCon
4.12.2014
Bude mít rodina zájem o bydlení „svého
seniora“ v zařízení poskytujícím sociální
služby?
IndustryCon
4.12.2014
Politika státu
Legislativa
IndustryCon
4.12.2014
Jakub Lichnovský, PRK Partners
IndustryCon
4.12.2014
IndustryCon 2014
Propojení = Dating
IndustryCon
4.12.2014

similar documents