Výroba a distribuce elektrické energie

Report
Ing. Lukáš Jůza
Specialista financování obnovitelných zdrojů energie
Komerční banka a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
Vlastnosti a využití elektrické energie
Elektrizační soustava ČR
Účastníci trhu s elektřinou
Základní typy výroben
Denní diagram zatížení a jeho pokrývání
6.
7.
8.
9.
Přenos a distribuce elektrické energie a ztráty
v sítích
Doba výstavby jednotlivých zdrojů a sítí
Druhy odběratelů
Jednotlivé složky ceny elektrické energie

Vlastnosti
 Snadná přeměnitelnost při vysoké účinnosti na
ostatní formy energie
 Neskladovatelnost
 Vysoké ztráty při distribuci na velké vzdálenosti

Využití
 Prakticky kdekoliv v běžném životě
ČEZ a.s. (70 %)
ČEPS a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
Sokolovská uhelná a.s.
E.ON Distribuce a.s.
Elektrárny Opatovice
a.s.
PRE Distribuce a.s.
United Energy a.s. (EPH)
…
LDS
…
…






Výrobci
Provozovatel přenosové soustavy
Provozovatel distribuční soustavy
Operátor trhu
Obchodníci s elektřinou
Koneční zákazníci

Neobnovitelné zdroje energie
 Tepelné elektrárny
 Jaderné elektrárny

Obnovitelné zdroje energie





Vodní elektrárny
Větrné elektrárny
Sluneční / fotovoltaické elektrárny
Geotermální elektrárny
Elektrárny spalující biomasu / bioplyn




Elektrická účinnost cca 35 –
42 %
Využití uhlí jak pro výrobu
elektřiny, tak pro výrobu
tepla: elektrárny vs. teplárny
Doba využití instalovaného
výkonu 4 000 – 7 400 h/rok
Vlastní spotřeba uhelné
elektrárny 6-12 % (plynová
4-7 %)
Rankine-Clausiův parní cyklus
Zdroj: ZEN, ČVUT v Praze
Paroplynový cyklus
Zdroj: ZEN, ČVUT v Praze
Elektrická účinnost JE se
pohybuje okolo 30%
 Doba využití instalovaného
výkonu 6 000 – 7 000
h/rok
 Vlastní spotřeba jaderné
elektrárny 6-8%

Zdroj: ČEZ, a.s.




Dělení VE:
 Průtočné
 Akumulační
 Přečerpávací
Elektrická účinnost dle typu VE
a dle použité turbíny
Doba využití instalovaného
výkonu dle typu VE
Vlastní spotřeba VE kromě
PVE pouze cca 1%



Výhodné pouze v lokalitách,
kde „hodně fouká“
Elektrická účinnost je dána
více faktory (konstrukční
řešení, natočení lopatek,
rychlost větru)
Doba využití instalovaného
výkonu je extrémně závislá na
lokalitě (1500 – 3000 h/rok)
Zdroj: SPVEZ



Celková elektrická účinnost
pouze 8-15%
Doba využití instalovaného
výkonu je extrémně závislá na
lokalitě – v ČR cca 1000
h/rok
Vlastní spotřeba FVE je
minimální


V ČR zatím žádná nefunguje –
nejblíže k realizaci –
Litoměřice
Extrémně investičně nákladné
– zejména produkční vrty –
cca 50 M CZK/1 km



Obdobný princip jako
klasická uhelná elektrárna
ORC cyklus vs. spalování a
zplyňování biomasy
Odpadní teplo je využíváno
mimo jiné pro předsoušení
paliva -> možnost nakupovat i
velmi vlhké palivo





Počet BPS v ČR v posledních 3
letech rychle roste
Možnost zpracování cíleně
pěstovaných rostlin, tak i
nejrůznějších odpadů
Elektrická účinnost 38-42 %
Doba využití instalovaného
výkonu 8000 h/rok
Vlastní spotřeba 6-12 %

Základní zatížení





Jaderné elektrárny
Průtočné vodní elektrárny
Kondenzační elektrárny
Teplárny s protitlakými turbínami
Střední zatížení
 Kondenzační elektrárny
 Akumulační vodní elektrárny

Špičkové zatížení
 Přečerpávací vodní elektrárny
 Paroplynové elektrárny

Obnovitelné zdroje energie (využití pro pokrývání DDZ je různé pro
jednotlivé druhy OZE)
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents