TWEEDE FASE NOODZAKELIJK ? - AANSLUITING

Report
Voorlichting 2 vwo
Jentina Ardesch
Teamleider 2 en 3 vwo
Mentoren 2 vwo
Leerlingbegeleiding 2 vwo
Jentina Ardesch
teamleider
Nicole Otten
Elvira Beernink
Peter van der Heijden
Lisanne Botter
mentor 2E
mentor 2F
mentor 2G
mentor 2H
Chris de Ruyter
Martin Broerse
Roy Huiskes
Tineke de Boer
zorgcoördinator
dyslexie coach
zorg counselor
zorg counselor
Docententeam 2 vwo
Lessentabel 2 vwo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Grieks
Latijn / handvaardigheid
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
NaSk
Biologie
Techniek
Tekenen
Muziek
LO
Mentoruur
Stromenland
Stromenland

De volgende modules worden dit jaar
aangeboden:
 Sport:
Voeding, kracht, water, sport, techniek en
nog veel meer
 Maatschappij: Australië
 Crea: Architectuur
 Exact: Bouw je eigen science center op school,
informatica & robotica
Masterclass

Vergelijkbaar met andere VWO-leerlingen

Deel van de lessen als ‘masterclass’

Veel uitdagingen mogelijk

Portfolio
Bevorderingsregels
Bevorderd:
Als er is voldaan aan de onderstaande eisen
Onvoldoendes
Compensatiepunten*
geen
0 of meer
1X5 (4,5-5,4)
0 of meer
1X4 (3,5-4,4)
2 of meer
2X5 (4,5-5,4)
2 of meer
Te, Mu, LO: samen maximaal 1 compensatiepunt
+ Kernvakken (Ne, En, Wi) niet meer dan 1x5, rest voldoende!
Niet zonder meer over? => bespreking!!
Vinger aan de pols

Spijbelen

Te laat komen

Magister: cijfers en absentiegegevens

Werkhouding op het rapport
Ziekte

1e dag ziekte: ouder belt naar school

Na het weekend: opnieuw bellen

Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen

Kind weer beter: briefje mee van ouder
Toets(en) gemist



Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje
van ouders melden bij docent: Afspraak voor
inhalen maken
Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders
voor aanvang van de toets
Afwezig zonder reden? Brief naar huis +
beoordeling 1,0!
Bijzonder verlof

Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

Tot 3 dagen: Teamleider

Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties:
Rector (dhr. P. Telleman)
Contact met wie?

Mentor: vragen over studiehouding, gedrag,
problemen thuis

Vakdocent: vragen over vak

Decaan: vragen over studiekeuze

Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen
over organisatie
Informatie

Schoolgids

It’s Learning: infoplein klas 2H / 2V

Schoolsite: Ouders 2 en 3 vwo

Overzicht belangrijke data: wordt binnenkort
uitgedeeld
Kosten

Ouderbijdrage ( schoolgids )

Kosten schoolactiviteiten
Met de mentor mee
2E
2F
2G
2H
Nicole Otten
Elvira Beernink
Peter van de Heijden
Lisanne Botter
lokaal 1.22
lokaal 1.24
lokaal 0.24
lokaal 1.23

similar documents